دکلمه شاعر عنوان شعر شماره

فریبا  آتش صادق

فریبا  آتش صادق

آیت العشق

1
فریبا  آتش صادق

فریبا  آتش صادق

بلندای آرزو

2
فریبا  آتش صادق

فریبا  آتش صادق

انقلاب

3
فریبا  آتش صادق     4
      5
      6
      7
      8
      9
      10
      11
      12
      13
      14
      15
      16
      17
      18
      19
      20
      21
      22
      23
      23
 

 
 

admin@vatandar.at

مدیر مسوول : دیپلوم انجنیرعمر محسن زاده

صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی

کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد