صبحدم شد گذرم سوی گلستان دمی            که تماشا کنم یغماگری با دخزان

رونق و زیب گلستان همه برهم دیدم

پشت باغبان  زبیداد  خزان خم  دیدم

رخ زیبای گلان را همه در غم  دیم

بلبلان را همه  در شوروبه ماتم دیدم

دست بیدادگرپائیز چومشاطهء مرگ           همه جا بهر فنا می جنبید

باغبان  در غم واندوه فرو گشته  چنان

که هی میگریدومی نالدو گاهی به فغان

گهی  شکوه  زبیداد  زمان  سر میکرد

که چراحاصلش کارش چنین گشت وچنان

در همین دم زسرشاخهء چهچه میزد               به نوای که درآن بود هزاران معنی

نوحه گربلبلکی  عاشق  وشیدای  بود

که به هر زمزمه اش خفته تمنای  بود

او  زهجران  و   فراق      غم   یار

می سرودی که دراو هرچه توانای بود

نوحه وزمزمهء مرغک شیداو حزین              باغبان را به فراموشی غم ها انداخت

 

 
 

admin@vatandar.at

مدیر مسوول : دیپلوم انجنیرعمر محسن زاده

صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی

کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد