2013/04/26

نامه عنوانی جلالتماب بانکی مون سرمنشی سازمان ملل متحد   فقیر محمد یابنده

 

 رویداد اخیر و گذشته های قرن حاضر مرا واداشت تا موانع که از طرف کشور های همسایه برای رسیدن به آبهای بین المللی و استفاده از راه های عبوری و رسیدن به آن ایجاد شده و غیر عادلانه بودن آنرا خدمت شما عرض بدارم.

من این حق را موازی به حق کشور های که پائین آب هستند و از آب که منبع آن در داخل وطن است و سرچشمه از کوه های وطن ما میگیرد و ما هم امروز ضرورت به آن داریم چنانچه احوال سال های اخیر جلالتمأب شما و اکثر ملل جهان با خبر استند که نبودن آب چگونه برای ما زیانبار بوده ولی ما نظر به احترام به موازین بین المللی نخواستیم از جریان مقدارآب تعین شده جلو گیری نمائیم.
ولی اگر در صادرات مواد صادراتی تولیدات داخل افغانستان موانع ایجاد شود افغانستان هم باید حق استفاده از آب های جاری به کشور های همسایه را ملغی قرار داده و معامله بالمثل نماید.مشکل کشور های محاط به خشکه یک مشکل جهانی است .
تقاضای من و ما اینست به این موضوع پرداخته و راه حل منطقی جستجو گردد.

 

Faqir Mohammad Yabendah
#1605-180 Markham Road
Toronto, ON
M1M 2Z9

October, 11, 2009


His Excellency Ban Ki-moon,
United Nations Secretary General,
760 United Nations Plaza,
New York, NY 10017,


Dear Mr. Secretary General,

The recent events regarding access to international waters for Afghan businessman and merchants visa vie Pakistan, have brought to my attention a very important unbalance and unfairness in the international trading system that applies to landlocked countries. I think this unfairness needs to be addressed to allow landlocked nations to have more ties and links to other nations and therefore bring a very important stabilizing mechanism.

I believe that landlocked countries should have a right to international waters that is universal and one that should not be solely negotiated by the countries involved. The right should be similar to the right of trans-boundary Rivers that pass through multiple countries. As you are aware it is against international law to cut off water supply to downstream countries and therefore access to international waters by landlocked nations should be done on the same basis. Otherwise landlocked countries like Afghanistan should have the right to cut off the supply of water to Pakistan and Iran.
I see both access to international waters and access to water from rivers as two sides of the same coin. We can not have laws addressing one issue and not have laws addressing the other issue. I request that you consider bring forward a motion to debate such a law and bring further stability to Afghanistan and other landlocked countries.


Yours Truly,


Faqir Mohammad Yabendah

       

 

 
 

admin@vatandar.at

 
 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد