مراتب تسلیت وهمدردی

 

همدردی و تسلیت برای برادر ګرامی امان جان معاشر و فامیلهای نجیب و غمدیده معاشر

من وفامیلم با قلب اندوهګین  و دردناک  شهادت برادرزاده معصوم و بیګناه آقای امان جان معاشر و مرحومه مغفوره خانم برادر عزیزش را به برادر ګرامی آقای امان معاشر وفامیلهای معاشر  را با عالم غم و اندوه تسلیت عرض و خود را در این درد و غم شریک دانسته و از بارګاه زات پاک الهی جنت فردوس  را برای ګلګون کفنها ی نامراد التجاه میکنیم و برای اعزادارن صبر جمیل آرزو مندیم و امید مسؤلین امور با انجام مکلفیتهای خود هرچه زودتر مرتکبین جنایت را به جزای اعمالشان برسانند

خداوند حافظ و نګهبان شما باشد

 محمد اسحاق ثنا و فامیل 

پیام تسلیت و غمشریکی به خانواده ی امان (معاشر)

از لابلای جراید،رسانه های خبری و صفحات تلویزون ها دانستیم که در خانواده ی محترم امان (معاشر) خبرنگار آزاد، حادثه ی غم انگیزی رخ داده است.که اثرات ژرف آن قلب با احساس هر انسان را سخت می آزارد ." ساعت ده بجه روز  دهم سپتمبر دو جلاد آدمخور داخل منزل اجمل معاشر گردیده  طفل دوساله و هنوز از شیر مادر جدا نشده بود،با دستان کثیف خویش در قدیفه یی  پیچ داده و با دو دست در نزد مادرش که خانم 20 ساله و آبستن است به این طرف و انطرف دیوار با نهایت قصاوت و بی آزرمی می کوبد. برای آنکه هستی و دارایی خانه را ببرد، و جاهای ثروت بزرگ و زیورات شانرا نشان بدهد،پیش روی ماد رش آنرا با سیم بسته و حلق آنرا با  کادردی که از آشپزخانه بدست  آورده است  می برد. سپس خود دختر نازنین 20 ساله ی نو عروس را با سیم برق دست و پایش را بسته و هر طرف و در هر خانه به زمین می کشد و دارو مدارش را می بردارد و بعد انرا با ضربات چاقو به قتل می رسانند.)این حاثه که سیلاب غم  در فامیل محترم امان (معاشر) و مردم ولایت سمنگان جاری ساخته، درین غم و اندوه خود را شریک میدانیم و اعمال کثیف و قاتلان حرفه وی را که  دزدی و آدمکشی را پیشه ی خود ساخته اند و دولت ضعیف و ناتوان که به گرفتن جلو این جانیان قادر نیست چندین حادثه دیگر انجام گرفته است ، محکوم می کنیم و آرزو می بریم به اشدی مجازات محکوم گردند.

حادثه ی پغمان و ولایت سمنگان همرنگ و بایک وتیره اند.در حادثه پغمان تا حال دو محکمه به اشد مجازات محکوم کرده اندو در حادثه غم انگیز و دلخراش ولایت سمنگان نیز همین گونه باید باشد. اگراین مجرمین خون ریز و آدمکش به صورت عادی حلق آویز شوند شاید  یک ده دقیقه احساس رنج نمایند و اگر به شکل که عبدالخالق شهید بدست جلادان شاهی و بابای ملت صورت گرفت و هر عضو بدن آن بریده و تیل داغ میگردید که خون جاری نشود و علی الفور نمیرد و ممکن این عمل شنیع یک ماه را در بر گرفته باشد که بد ترین شیوه مجازات است و یا شیوه که وزیر گل محمد خان در سر پل انجام داد و مردم آنجا را به جوقه ی آتش بست و زنده سوختاندانجام گیرد.تا اینکه یک پند باشد به مجرمین بعدی.

مولانا کبیر (فرخاری) کانادا.

اقرار قاتلین به جرم شان

تسلیت و همدردی به برادر عزیز امان جان معاشر و فامیل ګرامی شان

برادر عزیز و ګرامی من از طرف خود و فامیلم شهادت نورچشمی عثمان جان و مادر جوان بیست ساله اش را برای شما برادر عزیز و فامیلهای ګرامی معاشر با قلب آګنده از غم و اندوه تسلیت عرض و از بارګاهء زات پاک الهی برای شهدای ګلګون کفن نامراد جنت برین آرزو و برای فامیلهای عزیز معاشر صبر جمیل آرزو نموده و اعمال غیر انسانی و بشری  قاتل و یا قاتلان خونخوار جنایتکار را جدی تقبیح و ازمسؤلین ولایت سمګان بصورت مشخص و دولت نابکار مرکزی تقاضا مینمایم که موضوع را جدی تعقیب و عامل و یا عاملین شهادت طفل معصوم و مادر نوجوان ۲۰ساله را به جزای اعمالشان برسانند و نیز مسؤلین بیکفایت ولایت سمنګان را که غفلت در وظیفه محوله خود نموده اند و یا مینمایند نیز برطرف و مجازات لازمه نمایند

           من و فامیلم در این غم خود را با فامیل ګرامی معاشر شریک دانسته و عرض میدارم که خداوند با صابرین است

با عرض حرمت  انجنیر فضل احمد افغان

آقای معاشر سلام

مصیبت وارده را به شما و به تمام خانواده شما تسلیت میگوییم. خداوند مردم مارا از وضع نا به هنجار و آشفته کنونی نجات دهد

با احترام   داکتر شیر هژیر

پیام تسلیت

دوست نهایت امان (معاشر) عزیز شهادت مظلومانه نابهنگام و درد آور اجمل جان عثمان جان معاشر والده مهربان شان تأثرات قلبی و اندوه فراوان همه اعضای خانواده مارا براهنگیخت. همه ما با احساس عمیق خودرا درین غم بزرگ شما شریک می دانیم. مراتب همدردی وتسلیت خودرا ابراز میداریم ، برای شما وهمه اعضای خانواده وعزیزان تان صبر جمیل آرزو داریم

با حرمت فراوان

شورای نویسنده گان تارنمای وطندار

پيام تسليت به مناسبت

یاد بود از ، زنده یاد دکتورس اناهیتا راتب زاد

وقتی خبر وفات عزیز از دست رفته " اناهیتا راتب زاد"سابق عضو دفتر سياسی کميته مرکزی حزب دموکراتيک خلق افغانستان ، موسس و رهبر سازمان دموکراتيک زنان افغانستان  را شنیدم بسیار متاسف و متألم شدم زیرا افغانستان بزرگ زنی را که در ترقیخواهی, آزادمنی و میهندوستی ، شجاعت، و فهم سازماندهی، الگویی برجسته و شناخته شده جهانی و جنبش زنان و اساس گذار سازمان دموکراتیک زنان افغانستان بود از دست داد .

     بی مناسبت نخواهد بود تا تسلیت بگویم حادثه ی غمبار را به خانواده ی ایشان و همه عزیزانی که زنده یاد " اناهیتا راتب زاد" را از نزدیک می شناختند وبا نام شان آشنایی داشتند، حقیقتا نبوداین گوهر نایاب سیاسی  و اجتماعی خود ضایعه بزرگی است برای مردم ما و بخصوص برای زنان قهرمان وطن عزیز مان افغانستان.

   آری من" اناهیتا راتب زاد" را از نزدیک دیده ام، آنرا انسان رفیع ، شجاع ، وفا دار به عهد و پیمان، و زن بی بدیل و وارسته  ودر اخلاص و استقامت ، نمونه وگهریاب یافته ام. باید اذعان بدارم که در هر خصلت نیک و صفت ارزشمندی، که کرامت یک انسان به آن بسته است، سرمشق بود، باوصف کهولت و مریضی که دامنگیرش بود اما در حق رفقا ، دوستان و مخصوصآ دختر محترمه شان (جمیله جان ناهید ) که از اثر راکت های کور مخالفین بدنه اش تا امروز فلج است مانند مادرصدیق و پرستارعزیز در این عرصه خدمت صادقانه انجام داد .

مرگ بر هر یک از موجود زنده حق است و یکی پی دیگر رخ به سرای آخرت میداریم، اما "دکتورس اناهیتا راتب زاد " عزیز امروز نه سوک تو بلکه روز پر شکوه ، والهام بخش و پر حماسه‏ ای تو است،  زیرا زمان با نبض قهرمان و حماسه آفرین تو تپید و مکتبی شد ، که فارغ التحصیلان آن، در رشته انسان دوستی، اخلاص، تعهد، وفا، صلح و عدالت، سند خواهند گرفت وخواهند گفت که "دکتورس اناهیتا راتب زاد"از زبده ‏ترین معرفت آموختگان آن دانشگاه انسانیت بود و راه تو برای بسیاری از زنان افغانستان الگو و سرمشق خواهد ماند.

در اخیر در گذشت جانسوز اين یکی از روشنفکران دوران تشکیل احزاب سیاسی چپ در افغانستان، و مبارز دلیر،شخصیت توانا, مبارز برجسته, پیشگام سیاسی و انقلابی مردمی،  را بار دیگرتجدید نموده به خانواده ايشان و رفقای همرزم شان تسليت عرض مي نماييم و باور کامل داریم که نام این چهره تابناک مبارزات داد خواهانه کشور بعنوان زن ترقیخواه, میهن دوست در اوراق تاریخ کشور عزیز مان جاودانه خواهد ماند. یادش گرامی و روحش شاد باد./

بادرود های فراوان

 سراج اديب

مسئول وبگاه روشنایی

پیام تسلیت شورای کشوری اتریش حزب مردم افغانستان

فرزانه بانو مبارز و قهرمان میهن ما، داکتر اناهیتا راتب زاد به جاودانه پیوست و نامش جاودانه ماند

با تأ سف اخیراً با خبر شدیم داکتر اناهیتا راتبزاد از اثر مریضی که عاید حالش بود از دار فانی ، بجهان باقی شتافت روحش شاد وجنت فروس جایش باد

.  ما درحالیکه وفات شانرایک ضایعه یی بزرگ در جنبش چپ و مترقی دانسته، در اندوه خانواده شان خودراشریک میدانیم وبدینوسیله عمیقترین مراتب تسلیت خویشرا به  محترمه جمیله ناهید، فامیل محترم راتب زاد  و خانواده ای گرامی کارمل و به تمام جامعه مترقی و برابری طلب و آزادی خواه افغانستان ابراز داشته ، برای مرحومه بهشت برین و به بازماندگان شان صبر جمیل آرزوداریم.

فاضل دلزاده رئیس شورای کشوری اتریش حزب مردم افغانستان

پیام تسلیت مرکز اجتماعی و فرهنگی افغان در آیرلند

به مناسبت به جاویدانگی پیوستن بزرگ زنی مبارز و قهرمان میهن ما

 دوکتور اناهیتا راتب زاد

دشوار است با وجدان و بهروز زیستن، " قطره، قطره مردن و شب جمع را به سحر در آوردن..."، درگذشت مبارز بی بدیل نهضت مترقی و دموکراتیک افغانستان، به جاودانگی پیوستن دوکتور دانشمند، شخصیت فاضل و انسان بزرگوار و عالی قدر اجتماعی، که رمز پاکی و نمونه ای از صفات والای انسانی و فضایل اخلاقی بود، برای نهضت مترقی زنان افغانستان، احزاب چپ و مترقی، جامعه عدالت خواه میهن ما و تمام دوستداران ترقی و عدالت اجتماعی، دوستداران علم و فضلیت، حادثه ای است اسف انگیز و ضایعه ای است جبران ناپذیر.

مرکز اجتماعی و فرهنگی افغان در آیرلند ضمن عرض تسلیت به جمیله ناهید، فامیل محترم راتب زاد  و خانواده ای گرامی کارمل و به تمام جامعه مترقی و عدالت پسند افغانستان، صبر و تحمل و سلامتی و سعادت آرزو نموده و برای آن مرحومه غفران و رحمت الهی خواستاریم./

رئیس مرکزاجتماعی و فرهنگی افغانستان

داکترآرین

 غروب یک خورشید

         بانوی پیشتاز جنبش انقلابی افغانستان به جاودانگی پیوست

 این بارخورشید آزادی در پهنه ابرهای تیره مرگ ، فرو رفته ودر افقهای جنبش انقلابی وداد خواهانه کشورما غروب کرد . ابر مبارز فرهیخته ،بنیاد گذار نهضت رهایی بخش زنان افغانستان ،مبارز خستگی نا پذیر جنبش انقلابی کشور محبوب ما افغانستان، یکی از پایه گذاران برآزنده حزب دموکراتیک خلق افغانستان، بنیاد گذار سازمان دموکراتیک زنان افغانستان ، پرچم دار استوار تساوی حقوق زنان با مردان ویگانه با نوی پیشوا وانقلابی واقعی رهایی زحمتکشان کشور از یوغ استبداد ،استثمار وستم طبقاتی ، وکیل وپیشوای مردم شهر کابل وعضو انقلابی فراکسیون پارالمانی ح د خ ا در ولسی جرگه ، عضو بیروی سیاسی کمیته مرکزی ح د خ ا، وزیر امور اجتماعی ، وزیر تعلیم وتربیه ،رییسه سازمان صلح وهمبستگی جمهوری دموکراتیک افغانستان ،پیکار جوی تزلزل نا پذیر ،آهنین اراده وثابت قدم در راه اندیشه های رهایی انسان زحمتکش دکتوریس اناهیتا راتبزاد ، با تاسف و آلام فرا وان زندگی را پدرود گفت . مرگ این قهرمان زن در تاریخ مبارزات خلق کبیر افغانستان برای جنبش انقلابی وداد خواهانه کشورما یک ضایعه بزرگ وجبران نا پذیر می باشد . بدین مناسبت اینجانب تسلیت عمیق خویش را به خانواده نجیب شان وبخصوص محترمه زرغونه جان ناهید ورفقای همرزم ورهروان راه آرمانهای جاودانه شان ابراز داشته ،روانش را شاد ، یاد وخاطراتش را گرامی میدارم .

زنده یاد داکتر اناهیتا راتبزاد حیات وزندگی پر بار خود را در راه مبارزه برای آزادی خلقهای ستمدیده افغانستان وقف نمود .دکتورس اناهیتا راتبزاد همرزم صدیق واستوار رهبر ح د خ ا زنده یاد ببرک کار مل پرچمدار صدیق انقلابی ،نماد شجاعت وسمبول مبارزه طبقاتی در راه رهایی خلقهای ستمدیده افغانستان بوده وبرای همیشه چون ستاره تابناک میدرخشد .

بنا بر آن  شاد روان داکتر اناهیتا راتبزاد ، این گرامی ترین مادر جنبش انقلابی  مردم افغانستان را مرگ هرگز ساکت کرده نخواهد توانست بلکه او زنده است در اندیشه های خلاقانه انقلابی و آموزه های والای جاودانه خود زنده وماندگارخواهد بود . تجلی اندیشه وتبلور آموزه ها ی این مادر فرهیخته ، این سمبول صلح  ، آزادی ودموکراسی در قلب های فرزندان صدیق راه آرمانهای والای خلق ستمدیده افغانستان فروغ جاودانگی داشته و

در افقهای بینش نسل جوان کشور با طلوع دیگری پرتو افگن راه ورسم کوی انسانیت خواهد بود .

روحش شاد باد

عبدالو کیل کوچی 

پیام تسلیت سابق اعضای حزب دموکراتیک خلق افغانستان از ایالت برتیش کلمبیا کانادا  به مناسبت بانوی جهان تاب شاد روان دوکتور اناهیتا (راتب زاد):

با آه عمیقی که سر از روزن گردون می کشد آکهی یافتیم که یگانه مادر گرامی و با نوی با نام و نشان ،مبارز، تهداب گذار و شالوده ریز سازمان دموکراتیک زنان؛ شخصیت جذاب ، ستاره ی  پردرخشش جهان تفکر نو که از آسمان زندگی ما سر به  گریبان خاک فرو برده است.

زن دلسوز ، مهربان در عرصه ی زندگی و سیاست مدار پخته کار و مدبرکم نظیر بود...از افق دید ظاهری ما بیرون رفت و در حقیقت زنده ی جاودانه است و با تفکر همیشه در جهان ما قابل رویت اند. و راه های پر افتخار انرا زنان با احساس میهن ،روشنفکران آگاه و جامعه ی روشنگر تعقیب می کنند .

"هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق

ثبت است در جریده ی عالم دوام ما"

ما فرزندان این زن گرامی با نام و افتخار افرین، در حالیکه تاثرات ژرفهای عمیق قلب خود را ابراز میداریم،روانش را شاد و برای خانواده و فرزندان معنوی ان رفقا و دوستان اوشان تسلیت عرض میداریم .

شکیبا باشید.

مولانا کبیر (فرخاری) به نمایندگی از رفقا    

 

د خواشینۍ پیغام

په ډیر خواشینۍ سره خبر شوم ، چې  بیا زموږ  د ادبیاتو او د موسیقۍ د هنر  په معاصر تاریخ کې د ویر او ماتم  غږ  را پورته شو.

 ارواښاد  استاد مسحور جمال  زموږ  د هیواد  یو نامتو، ادب پوه، پیژندل شوې څیره ، تکړه، وتلې   او خوږ  ژبې هنرمند په هالند کې  له دې فاني نړۍ څخه  د  تل  لپاره سترګې پټې کړئ .

انالله و انا الیه راجعون

شاعر وایي :

څوک د ځان لپاره مړ شي نوم  یې  ورک  شي

د چا مرګ د ټول ولس د پاره مرګ  وي

د ارواښاد استاد  مسحور جمال  مړینه  زموږ د هیواد په  ټولنیز ، ادبي او فرهنګي  ډګر کې یوه  لویه  ضایعه  ده، چې د ده نوم  به زموږ  د هیواد والو په زړونو کې   د تل لپاره ژوندی ، نه هیریدونکی او نه ورکیدونکی وي .

ارواښاد استاد مسحور جمال  زموږ د هیواد په ادب او فرهنګ کې هغه غوړیدلی، سمسور تازه او ښیرازه ګل  وُ،  چې د خپل څپانده ادبي او هنري  استعداد، ذکاوت  او زړه  وړونکي اواز  په وسیله یې زموږ  د هیواد د ادب او  موسقي ډګر  داسې  روښانه او ځلانده  ساتلی وُ چې زموږ نني او راتلونکي نسلونه به د ده په ویاړلي او دروند  نوم او هنر  د تل لپاره  افتخار کوي .

اروښاد استاد مسحور جمال  نه یوازې یو دروندهنرمند او  ادب پوه شخصیت وُ بلکې د لوړو، پاکو او سپیڅلواوصافواو اخلاقو خاوند وُ ، متواضع، زړه سواندی، ریښتینی، صادق اود ټینګ عزم او ارادې   خاوند شخصیت وه .

 ارواښاد استاد مسحور جمال  پر (۱۳۲۴) لمریز کال د کابل په ښار کې  زیږیدلی وُ .

ارواښاد استاد مسحور جمال خپلې لوړې زده کړې  د کابل پوهنتون  د ژبې او دري ادبیاتو په څانګه کې سر ته رسولې  دي .

زه د ارواښاد استاد مسحور جمال د مړینې  په مناسبت  نه یوازې د زړه له کومې خپګان او ژور خواشیني څرګندوم، بلکې د ده د ویرمنوکورنیو غړو، خپلوانو،  دوستانو او د ادب او د موسیقۍ د هنر مینه والو  ته  د زغم، صبر او تسلیت مراتب  وړاندې کوم او د لوی خدای (ج) څخه  ده ته د فردوس جنت غواړم .

شاعر وایي :

چې پیدا شوې تا ژړل خلکو خندل

داسې مړ شه چې ته خاندې خلک ژاړي

په ډیر در نښت او ادبي مینه : انجنیرعبدالقادرمسعود

 

       پیام همدردی

بمناسبت وفات نا بهنگام رفیق نصیر احمد صدیقی عضو شورای مرکزی وهیات رییسه شورای اروپایی حزب مردم افغانستان .

با تاسف عمیق وتالم فراوان ،با دریغ ودرد خبر مرگ نا بهنگام رفیق نصیر احمد صدیقی رفقا را به اندوه نشاند . بدین مناسبت  مرگ نا بهنگام رفیق نصیر احمد صدیقی کادر برجسته حزب مردم افغانستان را به همه رفقا ، اعضای حزب مردم افغانستان ، به هواداران ترقی وسعادت کشور ، دوستان وبویژه اعضای خانواده محترم وبخصوص داکتر نثار احمد صدیقی وباقی بازماندگان مرحومی تسلیت میگوییم

شورای حزبی ایالت شلز ویک الشتین مرگ رفیق صدیقی را برای حزب مردم وجنبش چپ ودموکراتیک افغانستان ضایعه بزرگ وجبران نا پذیر دانسته ونامش را گرامی میدارد .

رفیق نصیر احمد صدیقی مبارز خستگی نا پذیروانسان فرهیخته ملهم از اندیشه ها ومعنویات بلند وطنپرستانه وافکار ترقی خواهانه وعشق بوطن ،  راه مبارزه را بخاطر آزادی ، دموکراسی ،عدالت اجتماعی ،وشگوفایی، با تمام نیروی پر توان فکری وعملی وخستگی ناپذیری در پیش گرفته بود وتا پای جان قلبش به خاطر آن می تپید.

شاد روان نصیر احمد صدیقی انسان با صفا وصمیمی ،دلسوز ومهربان سر شار از روح انساندوستی ومبارز سر سپرده حزب مردم افغانستان بود .

بمناسبت این وفات درد ناک شورای حزبی شلز ویک الشتین، اندوه فراوان وهمدردی عمیق خود را ابراز داشته برای خانواده محترم ایشان ورفقای گرامی تسلیت گفته روانش را شاد میخواهیم .

روحش شاد ونامش جاویدان .

شورای حزبی ایالت شلز ویک الشتین آلملن  

 پیام تسلیت

با تاثرو تاسف فروان  اطلاع گرفیم که نصير احمد صديقي يکی از مبارزين دلير ودادخواه راه دموکراسی وترقی افغانستان، شنبه شام روز 23 اگست 2014 در شهر کابل جهان فانی را وداع گفت.

استاد نصير احمد صديقی با ارزش ترين روزهای زندگی اش را برای تربيه نسل جوان وطن درليسه های حبيبه، محمود طرزی و غازی ومبارزه درجهت رفاه وسعادت انسان زحمتکش سپری نموده است. او همچنان در اداره پرورشگاه وطن بخاطر تربيه سالم اطفال و پس از آن به صفت نمايده و مسول وزارت تعليم و تربيه در جمهوری تاجکستان وظايف را انجام داده و در راه دفاع و تامين امنيت و صلح سراسری کشورنيز شجاعانه رزميده و سهم فعال گرفته است .

بدين مناسبت، مرگ نا بهنگام موصوف را برای اعضای فامیل های صدیقی و دوستان آن مرحومی تسلیت گفته و بمرحوم نصیر احمد صدیقی روان شاد آرزو میبریم.

از جانب دوستان مرحوم نصیر احمد صدیقی

                                            پیام تسلیت                             

شورای المان حزب مردم افغانستان 

با اندوه بی پایان اطلاع حاصل کردیم ،رفیق نصیراحمدصدیقی  شخصیت مبارز، مترقی ، اگاه وپیشتاز راه عدالت وصلح ترقی وعضو شورای مرکزی  وعضو هیأت رییسه شورای اروپایی حزب مردم

افغانستان روز شنبه مورخ 23.08.2013ترسایی مصادف به اول سنبله 1393خورشیدی  جهان فانی را بدرودحیات گفت. مرگ نابهنگام شادروان نصیر صدیقی ضایع الم ناک بر پیکر حزب مردم افغانستان وخانواده محترم وی میباشد. اعضای حزب مردم افغانستان ، هیچگاهی خدمات ،جانفشانی وخودگذری این شخصیت نستوه رااز قلب واذهان خویش فراموش نه خواهد کرد،ناموی درصفحات تاریخ خدمات وطنپرستانه حزب مردم افغانستان درج باقی خواهد ماند. زنده یاد نصیر صدیقی  بعد ازختم تحصیلات ، در مکاتب عالی شهر کابل به صفت اموزگار وبعدأ به حیث نماینده وزارت تعلیم وتربیه در جمهوری تاجکستان وظایف وطنپرستانه خودرا با صداقت وطنپرستانه وشیوه عالی ، به صفت انسان اگاه وروشنفکرمترقی  انجام داده است. در روزهای دشواربا جانثاری وطنپرستانه دوشادوش رفقای همرزم خویش ،برای تأ مین صلح وعدالت مبارزه نموده ورسالت تاریخی خودرا درقبال مردم  زحمتکش وطن خود به نیک نامی و سربلندی به پایان رسانیده است.

شادروان صدیقی شخصی بُرده بار حلیم وبا حوصله  بود وباهموندان وهمرزمان  ودوستان شخصی  خود  صمیمی بود وهچگاهی در مقابل  چالشهای سیاسی وشخصی برخورد خشمانه نداشت، با لطافت و شکیبایی برخورد میکردواخلاق نیکو داشت وشب روز درفکرمنافع حزب ومردم وکشور خود بود.

 شورای المان حزب مردم افغانستان با درک شوک ودرد روانی واجرای رسالت وطنپرستانه خویش، مرگ نا بهنگام این مبارز جان گدازو انقلابی را ضایع جبران ناپذیر دانسته وبه اعضای محترم شورای مرکزی ودررأس به پوهاند داود راوش رییس حزب مردم افغانستا ن وخانواده عزیز وگرانقدران ان هریک: احمد شاه صدیقی ، ضیا صدیقی و نثاراحمد صدیقی وبه فرزند نازنینش سلیمان جان صدیقی  وسایر اعضای حزب مردم افغانستان تسلیت عرض کرده وصبر جمیل از بارگاه افریده گارجهان مسیلت مینماید.         

بااحترام

اسد رهیاب رییس شورای المان خزب مردم افغانستان

مراتب تسلیت، همدردی         

با اندوه فراوان ا طلاع یافتیم غلام رسول فروغ برادر محترم قاضی غلام سرور فروغ از اثر مریضی که عاید حالش بود داعیه ی اجل را لبیک  گفت .

 انا لله و انا الیه راجعون

 ما درحالیکه وفات شانرایک ضایعه بزرگ دانسته، در اندوه خانواده شان خودراشریک میدانیم وبدینوسیله عمیقترین مراتب تسلیت خویشرا به فامیلهای محترم فروغ ،شجاع  وبازماندگان شان ابراز داشته ، برای مرحوم بهشت برین و به بازماندگان شان صبر جمیل آرزوداریم.

احمدشاه فاروق،احمدشاه ترین،نبی بیات و نجیب یوسفی

 

 

پیام تسلیت

 

پیام تسلیت

  پیام تسلیت

 

 

پیام تسلیت

هر آینه باز گشت ما بسوی اوست

د خواشیني پیغام

اروا ښاد ممنون صاحب یو له هغه درنو او قدرمنو سټو څخه و، چې په ټولنیز، سیاسي په تیره بیا  ادبي او فرهنګي ډګرکې یې فعاله ونډه لرله.ده  د خپل هیواد د ملي ګټو، د هیوادوالو د اتحاد او اتفاق او د ملي وحدت په برخه کې نه ستړیکیدونکي او نه هیریدونکي هلې ځلې تر سره کړي دي.

 د ارواښاد ممنون صاحب په خبرو او د محتوا څخه ډکو ویناوو کې د  هیواد او هیوادوالو سره ژوره مینه نغښې او ځلیدله.

خدای بښلی ممنون صاحب  زما ډیر نږدې دوست او ملګری و،  دی زموږ د هیواد  علمي،  ادبي،  فرهنګي ، او د پاک او سپیڅلي اوصافواو اخلاقو خاوند،  زړه سواندئ، صادق او د ټینګ عزم او ارادې شخصیت و.

په ډیر خواشیۍ سره خبر شوم چې ارواښاد ممنون صاحب په کابل کې له دې فاني نړۍ څخه د تل لپاره سترګې پټې کړئ.

انالله وانا الیه راجعون

زه په دې مناسبت د زړه له کومې خپګان او ژوره خواشیني څرګندوم، خپل ګران او قدرمن دوست مواج صاحب  او د ده درنې کورنۍ او دوستانو ته د زغم، صبر او تسلیت مراتب وړاندې کوم، او د لوی خدای څخه ده ته د فردوس جنت غواړم.

په ډیر درنښت : انجنیر عبدالقادرمسعود

اعـــلان فاتحه

عبدالستار رحمانی، نجیب الله مسیر،آدینه سنگین، حمیدالله حبیب، حکیم کشتکار، نعمت الله محب، عبیدالله، صفی الله، ذبیح الله وسپارت برادران، جمیله کبیری خواهر ودکتورامیرمحمد،عزیز بنیده سایت وطندار: لطفأ بالای ادامه مطلب کلیک نمائبد

 اعلان فاتحه    مراتب تسلیت، همدردی   بمناسبت وفات نا بهنگام  خانم ویدا کارمل سادات

با تأ سف اخیراً با خبر شدیم  خانم ویدا کارمل سادات همسرگرامی  رفیق سادات ودختر شادروان ببرک کارمل از اثر مریضی که عاید حالش بود داعیه ی اجل را لبیک  گفت . ..........انا لله و انا الیه راجعون

 عزیز بنیده سایت وطندار: لطفأ بالای ادامه مطلب کلیک نمائبد

 

 

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار! لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید

 
Design downloaded from free website templates.