مراتب تسلیت وهمدردی

مراتب تسلیت، همدردی

به مناسبت فوت نا بهنگام همشیره رفیق عرفان گران ارج

رفیق نهایت عزیز وفات نابهنگام  و درد آور همشیره شما ازین حادثۀ المناک همه دست اندرکاران «وطندار»، همکاران قلمی تأثرات قلبی و اندوه فراوان همه مارا براهنگیخت. همه ما با احساس عمیق خودرا درین غم بزرگ شما شریک می دانیم. مراتب همدردی وتسلیت خویشرا ابراز میداریم ، برای شما وهمه اعضای خانواده وعزیزان تان صبر جمیل آرزو داریم

با حرمت فراوان

شورای نویسنده گان تارنمای وطندار

پیام غمشریکی به مناسبت درگذشت رفیق سید فخرالدین فهیم

 

با ناباوری تمام خبر درگذشت رفیق سید فخرالدین فهیم را شنیده ؛ غرق تاثر واندوه شدیم.

رفیق فهیم منحیث انسان رسالتمند و متعهد به مبارزه انسانی ، شخصيت خوش برخورد ، صميمی  و مهربان بوده؛ دروظایف دولتی درسمت مدیر لیسه استقلال  و ریاست تعلیم و تربیت شهر کابل؛ و امور محوله حزبی با شایسته گی و وقف تلاش ، و از خود خاطره های نیکی به جا گذاشته است.

نسبت غم وارده به رفیق فاضل دلزاده رییس شورای کشوری اتریش حزب متحد ملی ترقی مردم ، خانواده در سوگ نشسته شان؛ و رفقای شورای کشوری فنلند حزب م م ت م ا تسلیت گفته ، یاد و خاطره این رفیق نیک نام را جاودان می خواهیم. برای بازمانده گان صبر و شکیبایی آرزو می نماییم.

 بادرود

شورای کشوری اتریش حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

 

مراتب تسلیت، همدردی

با اندوه فراوان ا طلاع یافتیم که رفیق سید فخرالدین فهیم شخصیت وطنپرست وترقی خواه کشور از اثر مریضی که عاید حالش بود داعیه ی اجل را لبیک  گفت

روحش شاد وجنت فروس جایش باد

انا لله و انا الیه راجعون

ما درحالیکه وفات شانرایک ضایعه بزرگ دانسته، در اندوه خانواده شان خودراشریک میدانیم وبدینوسیله عمیقترین مراتب تسلیت خویشرا به فامیل محترم فاضل دلزاده وبازماندگان شان ابراز داشته ، برای مرحوم بهشت برین و به بازماندگان شان صبر جمیل آرزوداریم.

از سوی : محمود ساپی، بشیر احمد ساپی ،احمد شاه فاروق، احمد شاه ترین ، حکیم پیلوت ونجیب یوسفی

 

 

پیام امتنانیه به مناسبت غم شریکی با خانواده فاروق

  بدین مناسبت و باالوسیله، ژرفترین مراتب امتنان و سپاس بیکران خویشرا به دوستان و عزیزانی که از فواصل دور و نزدیک قدم رنجه فرموده در مراسم  فاتحه خوانی بی بی آرا فاروق (عمه جان ) خانم مرحوم غلام فاروق تیلگرافی مشروطه خواه دوره امانی فقید در مسجد ال تقوا سهم شایسته گرفته و در این غم بزرگ در کنار ما بودند، همچنان تشکر ویژه ازامام جماعت و متولّی مسجد ال تقوا ؛ دوستانیکه  باحضورشان و پیامهای همدردی، غمشریکی، تسلیت وتماسهای تیلفونی از سجایای نیک بزرگ خانواده ما یاد آوری نموده و بر ما منت گذاشتد، ابراز میداریم.

سپاسگزاری!

به مناسبت سهم ارزنده و صمیمانه دوستان در اندوه مرگ مادرم بی بی آرا فاروق و به هر طریقی احساسات پر از مهر و محبت خود را ابراز نمودن  اظهار سپاس فراوان وامتنان صمیمی و قلبیم نثار همه تانباد

  با حرمت   احمد   شاه فاروق   از جانب خانواده فاروق

 

پیام همدردی

شورای کشوری اتریش حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

 بمناسبت وفات بانو آرا فاروق

 بار دیگر جرس کاروان مرگ به صدا در آمد و این بار خبر در گذشت یکی از زنان پیشکسوت نهضت آزادی , ترقی و داد خواهی  کشور ما , رفیق آرأ  فاروق  را بگوش ما رسانید . این بانوی فرهیخته و تحول پسند  زندگی پُر بار و هد فمند خود را در مبارزه بخاطر خوشبختی انسان , آزادی , ترقی و عدالت اجتماعی سپری نمود و تا پایان  عمر به آرمان های والای انسان زحمتکش و مطالبات داد خواهانه زنان کشور وفا دار باقی ماند . او که تا چند ماه پیش با عمر بیش از نود سال خود در شورای کشوری ما عضویت داشت , نمادی از ایمانداری , پایداری و پایبندی به اصول و اندیشه بود .

آزاد منشی , نقش روشنگرانه و فعالیت های خستگی نا پذیر او در راه آزادی , دموکراسی و داد خواهی  , این زن مبارز را به سر مشقی برای نسل های بالنده و جوان مبدل گردانیده است . بانو آرأ فاروق در نهضت رهائی بخش زنان کشور جایگاه شایسته و در خور ستایشی دارد . او نه تنها در مبارزات برابری و دادخواهانه زنان ,  پیشتاز و مبتکر بود , بلکه کارنامه های او به منبع الهام  و انگیزه بسیج زنان در بند کشیده افغانستان مبدل گردیده است . وطنپرستی , اتحاد و همبستگی ملی و خدمت به مردم و مام وطن وصایای گرانبهای رفیق آرأ فاروق اند که او در هر لحظه ای از زندگی شرافتمندانه خود همه رفقا , دوستان و هموطنان خود را به آنها فرا میخواند .

نبود فزیکی این بانوی ارجمند ضایعه بزرگ برای  نهضت روشنگری و داد خواهی  و همه رهروان راه مردمسالاری و پیشرفت اجتماعی است . شورای کشوری اتریش حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان  یاد این رفیق نیکنام  و فرزانه را گرامی داشته و مراتب همدردی خود را با فرزندان برومندش هر یک  احمد شاه فاروق , رابعه فاروق و تیمور شاه فاروق , همه وابستگان و دوستان , اعضا و هیأت رهبری حزب و شورای اروپائی آن ابراز میدارد .

روحش شاد و بهشت برین جایش باد !

 

فاضل دلزاده

رئیس شورای کشوری اتریش حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

ویانا , مورخ بیست و هفتم ماه جولای 2016 خورشیدی

پیام همدردی شورای کشوری اتریش  حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان بمنا سبت وفات رفیق شفیق الله توده ئی عضو شورای مرکزی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

با هزار درد و سوگ فراوان از در گذشت نا به هنگام رفیق شریف و مبارز نستوه  شفیق الله توده ئی عضو شورای مرکزی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان و یکی از مبارزین شناخته شده جنبش دموکراتیک و داد خواهانه کشور اگاه شدیم . این رویداد ناگوار و غمناک مایه تأثر و اندوه عمیق همه اعضای شورای کشوری اتریش  حزب متحد ملی ترقی ممردم افغانستان , دوستان و هواداران جنبش دموکراتیک و داد خواه کشور گردید .

رفیق توده ئی که چندی پیش از نزدیک با سازمان ما دیدار صمیمی و رفیقانه داشت هنوز در پیش چشمان ما حضور دارد و خاطره سفرش , صحبت های آموزنده و رفتار نیکش تا هنوز در خانه ذهن ما نقش بسته است .

توده ئی را نمیتوان فراموش کرد . نام او , مبارزات و کارنامه های پُر افتخارش همواره ما را در راه مبارزه بخاطر دموکراسی , عدالت و پیشرفت اجتماعی همراهی خواهد کرد .

دوری فزیکی توده ئی از خانواده , دوستان و رفقای همرزم ضایعه بزرگ برای همه وطنپرستان و راهیان راه داد و پیشرفت اجتماعی خواهد بود .

با ابراز همدردی و غمشریکی عمیق مراتب تسلیت و همدردی خود را به خانواده گرامی شان , همه  دوستان و بازمانده گان شان , همه اعضا و هیآت رهبری حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان و شورای اروپائی آن حزب تقدیم میداریم .

توده ئی عزیز !

روحت شاد و یادت گرامی باد !

تو همیشه سر مشق کار و پیکار ما خواهی بود !

فاضل دلزاده

رئیس شورای کشوری اتریش حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

 

پیام تسلیت و غمشریکی شورای کشوری اتریش

حزب ملی ترقی مردم افغانستان

تهذیب هم از میان ما رخت برکشید و به جاویدانه گی پیوست.

خبر درد بار و غم انگیز درگذشت سیاست مدار کارآزموده ، آموزگار فرهیخته ، مبارز استوار و پرتلاش راه آزادی و دموکراسی کشور، رفیق نظام الدین تهذیب از بینان گذاران ح د خ ا ، قاضی القضات و آمر تنظیمیه زون شمال شرق که دراثر بیماری رخت سفر بربست؛ را به دست آوردیم. زنده یاد تهذیب مبارز آزادی خواه و دلبسته به سربلندی مردم ، شیفته حق و عدالت و اصولیت  بود. وقتی دربرابرش سوال ادامه وظیفه درمقام قاضی القضات کشور در بدل به تعلیق قراردادن عضویتش درحزب طرح گردید؛ وی با شجاعت راه حزب و مبارزه سازمان یافته به سود مردم را ترجیع داد. او درجریان مبارزه هدفمند و صادقانه اش پیوسته فریاد آزادی و حق طلبی را سر داده؛ حرمت اندیشه و خدمت به امر روشنگری را حفظ ؛ و تلاش های بی مانندی را در راه تربیت فرزندان وطن و نسلی از ترقی خواهان انجام داده است.

تهذیب انسان باتقوا  ، پابند اصول ، واقعبین ، مردم دار و نیک سیرت بود. از سوی هیات رهبری شورای کشوری اتریش و از جانب خود درگذشت او را منحیث ضایعه جبران ناپذیر به خانواده در سوگ نشسته شان ، رهبران و رهروان جنبش ترقی خواهی و عدالت پسندی کشور ، جامعه فرهنگی ، دوستان و رفقا تسلیت عرض نموده ، روحش را شاد و یادش را گرامی می خواهم.

بادرود

فاضل دلزاده رییس شورای کشوری اتریش حزب ملی ترقی مردم افغانستان 

 

 

 

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار! لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید

 
Design downloaded from free website templates.