شورای جهانی صلح به مناسبت روز جهانی صلح به میلیون ها مبارز راه صلح در ده ها کشور جهان ، که هر روزه برای صلح وعدالت ، علیه سلطه امپریالیستی برای حق حاکمیت ملی خلق ها مبارزه می کنند درود می فرستد. شورای جهانی صلح برخاتمه دادن فوری به تمام تجاوزات امپریالیستی، اشغال خارجی وجنگ در سراسر جهان اصرار دارد.. مردم صلح دوست جهان که اکثریت عظیم بشریت را تشکیل می دهند سیاست های جنگ طلبانه ای را که کنترل بر منابع انرزی ، بازار ها وحوزه های نفوذ را هدف گرفته اند طرد می کنند.صلح وامنیت مورد تهدید مستقیم وغیر مستقیم نیروهای امپریالیستی به رهبری امریکا قرار دارد.مخارج نظامی سال گذشته (2008) به رکورد جدید 1.46 تریلیون دلار امریکا دست یافت که نیمی از آن به تنهایی از سوی دولت امریکا هزینه شده است. در مقایسه با آن امروزه بیش از یک میلیارد نفراز ساکنین کره زمین در فقر مطلق به سر می برند.اگرما چشمان خودرا بر واقعیتی که پیش روی ما بیش از پیش وحشیانه وخون آلود می شود ببندیم "روز جهانی صلح" اعلان  شده در سال 1981 از سوی سازمان ملل تنها می تواند "روز جهانی " دیگری باشد.شورای جهانی صلح برای گرامی داشت روز جهانی صلح ، ضرورت یادآوری ودرخواست خروج بی قید وشرط تمام نیروهای اشغالگر از عراق ، افغانستان، خروج سربازان وساکنین شهرک های  اشغالگر اسرائیلی از فلسطین بعنوان پیش شرط استقرار دولت مستقل فلسطینی به پایتختی اورشلیم شرقی را احساس می کند. ما علاوه بر این خواستار توقف قطع اشغال بخشی از جمهوری قبرس وصحرای غربی بوده وهمبستگی خودرا با مردمی که برای آرمان های عادلانه خود در سراسر جهان مبارزه می کنند ابراز می داریم.   شورای جهانی صلح بر این واقعیت که صلح از سوی امریکا وناتو وسایر پایگاه های نظامی خارجی مورد تهدید دائمی است تاکید نموده ونسبت به نظامی سازی اتحادیه اروپا وحضور نظامی آن در خارج از مرزها هشدار می دهد.امسال درحالی که ما 61مین سالگرداعلامیه جهانی حقوق بشراز سوی سازمان ملل را گرامی می داریم، ناچاریم مخالفت عمیق وخشم خودرا نسبت به نقض منشور پایه گذار سازمان ملل قوانین بین المللی وسوء استفاده نیروهای امپریالیستی از سازمان ملل تحت عنوان "نظم نوین جهانی"ابراز کنیم.شورای جهانی صلح از استقرار نظم بین المللی مبتنی بر صلح وعدالت ، با احترام به منشور پایه گذار سازمان ملل ، همراه با حق هر ملتی در تعیین آینده خویش بدون دخالت خارجی ، آزادانه وبا حق حاکمیت کامل حمایت می نماید.  بیائید اجازه ندهیم "روز جهانی صلح" تبدیل به "بهانه" ای برای ادامه مصیبت میلیون ها نفر، وابراز صرف آرزوهای نیک وکلمات زیبا تبدیل گردد.شورای جهانی صلح تمام خلق های جهان را فرا می خواند که:بیائید همراه هم علیه جنگ امپریالیستی واشغال ، برای صلح ودوستی خلق ها مبارزه کنیم.

شورای جهانی صلح

سپتامبر2009

 

 

 
 

admin@vatandar.at

مدیر مسوول : دیپلوم انجنیرعمر محسن زاده

صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی

کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد