WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 بقیه گزیده های مقالات    انجینر هما یوسفی

 

     آزادی و برابری یک انتخاب است                                                     انجینر هما یوسفی

امروز دیگرآزادی وبرابری تنها شعارنیست یک انتخاب است انتخابی اجتماعی ، پرچم یک جنبش معین ومشخص در جامعه جهانی و افغانی میباشد، پرچم اعتراض واتحاد کارگرامروز است، فریاد مردم تشنه عدالت است،دفاع از زن بی پناه  است، دادخواهی زنان علیه تبعیض است، ابرازوجود آزادیخواهی جوانان ،انتخابی آگاهانه برای خلاصی ازمشقات وضع موجود است.

آزادی وبرابری پرچم دخالت در امرسیاسی جامعه است، الترناتیووضع موجود است، آلترناتیوی که ناتوانی دیگر شقهای سیاسی  را برای حل مسایل ومشکلات جامعه به چالش میکشد. اعلام یک راه حل سیاسی واجتماعی در برابر بن بست ها و شکست های دست راستی است،به همین  علت پژواک حضور پرچمداران حاکمیت و شق های دست راستی را سراسیمه و گیج کرده،  به همین علت چاپلوسان درباری ناچاراند یاوه سرایی و رجزخوانی کنند تا موجودیت این جنبش  اجتماعی سیاسی را انکار کنند.
سکوت مرگباررسانه های امپریالیستی ونوکر
،

برای جنبش ما قابل درک است کارگرآزادی وبرابری میخواهد، زن ومرد آزادی وبرابری میخواهند، دفاع از حیثیت و حرمت کودک بدون آزادی وبرابری میسر نیست، آزادی وبرابری انتخابیست پیش روی جامعه برای نجات از فقرو فلاکت و راهکاریست برای نیل به خوشبختی وسعادت.
هشت مارس امسال باید پرچم  آزادی وبرابری را در همه مراسمها به اهتزازدرآوریم،باید صفوف اجتماعی زنان ومردان آزادیخواه را در این روز متحد تر کنیم . باید از تجارب گرانبهای سالهای گذشته رهبران هشت مارس استفاده کنیم هرجا که امکانش هست هرشهر و مکانی که میشود همه ما باهم شویم تا مراسمی بزرگ بپا کنیم .
من همه   فعالان اجتماعی اعم از تشکلهای مدنی وجمعهای علاقه مند به برگزاری هشت مارس را به اتحاد و یکپارچگی فرا می خوانم دوستان عزیز تنها با تلاش صمیمانه و همدلی می توانیم مراسمهای باشکوهی برگزار کنیم بیایید دست دردست هم قدم در راه آزادی وبرابری بگذاریم .
روزجهانی زن را به جشن کل جامعه تبدیل کنیم همه ما غیراز آزادی وبرابری برای انسانهای این جامعه  چیزدیگری نمی خواهیم پس گرد پرچم رهایی آور آزادی برافراشته تا ریشه های ظلم و نا برابری ریشه کن گردد
.

2010/2/27

 

  

 رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید