WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

گزیده های مقالات فرهنگی استاد جیلانی لبیب

 

 زندگینامه  استاد جیلانی لبیب

جیلانی لبیب در بادمرغان هرات نازنین دیده به دنیا گشوده ، تحصیلات دوره یی اولیه یی خویش  را در ابتدایی جامی به فرجام رسانیده و از  لیسه یی سلطان آن شهر سند فراغت بدست آورده است. وی رشته یی دامپزشكی را در كشور چكوسلواكیای وقت آغاز و در دانشگاه آزاد شهر برلین ختم نمود. لبیب هنگامی كه هنوز متعلم صنف هفتم مكتب  بود  با روزنامه یی اتفاق اسلام هرات همكاری قلمی را آغاز كرد. اشعار، نبشته ها و مقالات او را تا زمان اقامتش در میهن ، از جمله، مجله یی هفتگی ژوندون  و روزنامه یی انیس به چاپ میرسانیدند. جیلانی لبیب در نشرات خارج كشور نیز همكاری قلمی داشت، مدتی عضو هیئت تحریریه یی مجله یی نوبهار بود و بعضی از چكامه ها و نوشته های بیشتر فرهنگی و ادبی خویش را درآنها بدست نشر سپرد. لبیب در تلویزیون دویچه ویله یی آلمان تا پایان نشراتش برای افغانستان به عنوان برگردان و  ویراستار اجرای وظیفه مینمود.از جیلانی لبیب یك دفتر شعری زیر عنوان ”سرگذشت” در افغانستان به چاپ رسیده است. وی همین اكنون در شهر برلین آلمان بسر میبرد.

گزیده های مقالات فرهنگی استاد جیلانی لبیب

 

گنجینه های جهان- میراثِ بشریت-آبشار ویكتوریازامبیا و زیمبابوه

یادی از شاعر و ترانه سرا: ضیاء قاریزاده – کبوتر

گنجینه های جهان- میراثِ بشریت نیایشگاه های رومیان- بَعلبَك (لبنان)

بخش نخست   شیوه یی از نقد

گنجینه های جهان- میراثِ بشریت  ـ تختِ جمشید ایران

شیوه یی از نقد ادبی  بخش دوم

گنجینه های جهان- میراثِ بشریت )لُوانگ ـ پرابانگ(لائوس

شیوه یی از نقد ادبی بخش سوم

گنجینه های جهان- میراثِ بشریت قَیرَوان - شهر مقدس سرزمین مغرب ( تونس

شیوه یی از نقد - بخش چهارم   رسالت و هن

گنجینه های جهان- میراثِ بشریت )جزیره های بزرگ مرجانی(دیوارۀ بزرگ مرجانی آسترالیا

شیوه یی از نقد - بخش پنجم نیمه یی دیگر نویسنده و چکامه سرا

گنجینه های جهان- میراث بشریت  )شهر لبخندِ اندوه j هُوِه( ویتنام

شیوه یی از نقد ادبی بخش ششم هنر و سیاست

گنجینه های جهان- میراثِ بشریت - درۀ بامیان)افغانستان( 

انگیزه و هنر

گنجینه های جهان- میراثِ بشریت    (کٌلبۀ چوبینِ باور- پِتایَوِزِی)فنلن

لبۀ درنگ یک فاجعه

گنجینه های جهان- میراثِ بشریت «گورونگورو»تانزانیا

فـریاد زمان

نجوایی از فرهنگ یك امارت

عید قربان -  عید گوسپند كُشان  

رمضانی

از امارت بلاهت تا وقاحت قیادت   جیلانی لبیب

پیر پینه دوز

از هویت فرهنگی

افغانستان و فرهنگستان

نجوا 

دهكده یی ویران

ملت چیست؟ -معیار های فرهنگی : ملت -

بهار را باید گفت

ویژگی های تاریخی جشن نوروزدر افغانستان

گذشته های دور

بازگشت

مهر، مهرگان و عید حضرت مسیح (ع

بیاد همكار و هموطن خوبم شریف بهاند

آيين هاي فرهنگي نوروز و بهار

 دیار دگر، روزگاردگر

هويت فرهنگي

دیار دگر، روزگاردگرموستانگ

پایه های تمدن و فرهنگ

آثار نخستین اهرام مصر

فرهنگ چیست

گنجینه یی از دانش عهد باستان  اقوام هند اروپایی

نقد ادبی

گنجینه یی از دانش عهد باستان  اسرار نهفتهء قوم سکا

تأثیر پذیری معیار های فرهنگی

به بهانۀ عید خجستۀ قربان

معیار های  فرهنگی

گنجینه یی از دانش عهد باستان قبرهای هوایلاس در کشور پیرو 

مناجات

سرنوشت

 ازشخصیت تا هویت

هوا پیمای برادران رایت

افسانه

اگر عشق نبودی  «به بهانه روز عاشقان»

ادیسن و فونو گرافی

ظاهر هویدا از میان ما رفت

بهار كه  می ٱمد

 به عزیزترینم -  الهامبخش زندگی

وطندار و من

تلگرافی و  ساموئیل مورس

کشوراژدرهای بخاری   چین

سفری در ارتفاعات چهارهزار متری از چیلی بسوی بولیویا

وقاحت  اروپا

وقتی دلم تنگ است

زبان و دانش

 وقتی رفتی

به حمیرا نكهت دستگیر زادهشكرانه یا تولدی دوباره

از آشتی ها

 از بیتو بودن

چاپ ونشرروزنامهءاتفاق اسلام    را متوقف كردند

سیری در جهان حیوانات پرندگان جزایرِ کارائیب   

خاطره

فریاد عاصیست

غنا و سرود در اسلام

دریاهای جهان دریای البه در کشور های چك و آلمان فدرال

دریاهای جهان دریای تیبر در ایتالیا

تجربه های نزدیك به مرگ

 سخنی چند پیرامون گفتگوی شیرین نظیری با  بهار سعید

تقدیم به همدیار گرانمایه ام ناجیه افشاری ستیز مرگ و زندگی

تخت صفر

 کُلن شهری دوست داشتنی

 کاروان خوشبويی ها

طرح ها وخاطره ها

دریا

ناگفته ها

 از دو بهاران

ز شافلان تا نیویورك

جهان اسرار آمیز مغزسطوح گوناگون خود آگاهی  

مصاحب نا آشنا از دیار پالتاك

 سروده های هرات

یادبودی از:نادر نادرپور

شعر و ادب چپ گرا

فریاد روزگار 

از روزگاران

عید روزه

یاد ها و خاطره ها

یادی از گراس

 یادی از كارو