WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

گزیده های مقالات فرهنگی استاد جیلانی لبیب

 

     ارزش های فرهنگی                                                                          جیلانی لبیب

ملت چیست؟ معیار های فرهنگی : ملت   جیلانی لبیب

كتابخانۀ ملی آلمان  كه  در اكتوبر سال ۱۹۱۲ میلادی تأسیس  گردید از همان آغاز فعالیتش سه ماه بعد، قانوناً وظیفه یافت تا كلیت آثار چاپ شده در ٱلمان ، تمام كتاب های منتشر گردیده  به زبان آلمانی در خارج، مجموعۀ ترجمه های كتب آلمانی به دیگر زبان ها و همۀ تألیف های دیگر كشور های جهان در بارۀ آلمان را گرد آوری بنماید.

زمان جنگ دوم جهانی اما فهرست آثاری از سوی حكومت نازی ها و مسئولان كتابخانۀ آلمان منتشر گردید كه  نشر و استفادۀ آنها  ممنوع اعلام شد. پس از ختم جنگ و تقسیم آلمان به دو کشور، نهاد مذکورهم وظیفه، مقام و منزلتش را از دست داد تا اینکه در سال ۱۹۹۰ میلادی  و جریان وحدت آلمان، با پول دولت این کشور دوباره اساسگذاری شد .

 دراینجا، همۀ آثار نشر شده به زبان آلمانی ، از سال ۱۹۱۳ میلادی به اینطرف، بدون استثناء گردآوری می شوند ، آرشیف و مستند می گردند و به دسترس همه قرارمی گیرند .

کتابخانۀ ملی آلمان ، مرکز عمومی کتابخانۀ مسایل آرشیفیِ دولت آلمان و کانون معلوماتی همۀ کتابخانه های دولتی  آن بشمارمیرود .این نهاد دولتی ، در سه محل قرار دارد:

کتابخانۀ ملی آلمان در لایپزیک Leipzig ، آرشیف موسیقی آلمان دربرلین Berlin ، و کتابخانۀ ملی آلمان در  شهرفرانکفورت اَم ماین Frankfurt am Main  که در عین زمان مرکز ریاست عمومی این نهاد  نیز می باشد .

بگفتۀ ژان پاول Jean Paul شاعر و نویسندۀ آلمانی متوفی ماه نوامبر ۱۸۲۵ میلادی در شهر بایرویت Bayreuth، محل برگذاری کنسرت های سالانۀ موسیقی کلاسیک، "بیانگرنشانۀ فرهنگ  یک ملت ، دست آورد های زمان شکوفايی وی نمی باشد ، بلکه  آثارویران شده و برباد رفتۀ اوست ."

تنها کتابخانه ها می توانند تصویر بی آلایشی از زمان میسر گردانند. تا حالا بیش ازهفت میلیون کتاب در  فرانکفورت جمع آوری گردیده است و روزانه یک هزار به تعداد آنها افزوده می شود. 

مجموعۀ آثار کتابخانۀ ملی آلمان در فرانکفرت،لایپزیک و برلین حدود بیست و شش میلیون واحد می باشد.

براساس یک قانون ، همۀ مؤسسات نشراتی درین کشورمکلف اند، دو شماره از هراثر بچاپ رسانیدۀ خود را به کتابخانۀ ملی آلمان ارسال بدارند .

کتابخانۀ ملی آلمان در سال ۱۹۱۲ برای نخستین بار،  این کتابخانه در لایپزیک ، شهر الهام بخشِ آفرینش های ادبی اساس گذاری گردید .  یکی از دلایل ایجادش ، عدم موجودیت  یک کتابخانۀ ملی آلمانی  برای جمع آوری همۀ  آثار موسسات نشراتی  وقت بود.

کتابخانۀ ملی آلمان  هیچگونه استثنايی را نمی پذیرد و هیچ انتخابی را نمیکند ، در اینجا همانطور که ادبیات عالی ، مثل آثار گونتر گراس ، و هاینریش بول گرد آوری می گردند ، داستانها و کتب کُمیک نیز جمع میشوند . واقعیت اصلی جامعه را میتوان در اینجا مشاهده بنمود ، نه آنچه را که جامعه خود به عنوان واقعیتش پذیرفته است .

لایپزیک و فرانکفورت، دارای کتابخانۀ مکمل آلمانی هستند ۰کار های مهم بین البینی  ، اما یک بار  مورد انجام قرار می گیرند؛ وسایل ارتباط عصری ،  اجرای این عمل را  میسر ساخته است .

تنها با  یک گرد آوری ، کار به انجام نمیرسد ، زیرا کاغذ جاودانه باقی نمی ماند . برای باقی ماندن آیندۀ آثار چاپی ، کتابخانۀ لاپزیک  ، وظیفۀ حفظ  و نگهداری آنها را نیز به عهده گرفته است :

کتاب ها  درینجا ترمیم  و پوش بندی میشوند ، در مایکروفیلم ها ثبت میگردند  و پاکسازی  کتب از تیزاب  نیز در همینجا صورت می پذیرد. در شهر زیبای برلین تنها گردآوری موسیقی صورت می گیرد.

در آرشیف موسیقی واقع در شهر برلین، همۀ صوت های ضبط شده از موزیک تِکنو Techno تا موسیقی محلی آلمان، باهمۀ انواع مختلش جمع آوری می شوند . این مجموعه با نه هزار صفحۀ گرامافونونی اش، آرشیف مذکور را ، گوش کتابخانۀ ملی آلمان گردانیده است .

هیچ کتابخانۀ دیگری در آلمان ، امکان و سعادت داشتن چنین مجموعۀ را دارا نیست . اینجا حافظۀ ملی شمرده می شود.  در زمان  دولت نازی ها،بخش های مهمی ازین حافظه ، در جهان پراگنده شده بودند .

آلمان اکنون ما در برابر وظیفۀ بس مهم و سنگین  قرار دارد. مسئولان تلاش و کوشش زیاد بخرج می دهند تا اینکه  به حد امکان ، آثار هنرمندان ، دانشمندان و نویسندگان ممنوع شدۀ آنوقت رابدست بیاورند و نگذارند که آنها به دست فراموشی سپرده بشوند.

کتابخانۀ ملی آلمان اینک مجموعۀ قابل توجهی در دسترس خود دارد، دارای یک مرکز تحقیقاتی بااعتبار نیز می باشد .

مرکز پژوهشی آرشیف آلمان های مهاجر ۱۹۴۵-۱۹۳۳ ازطریق  ارسال نامه ،مکالمۀ تلفونی، جستجوی محل سکونت کنونی خود فرهنگیان و یا بازماندگان آنها اسناد مربوطه را بدست می آورد.

انجام این وظیفۀ بزرگ به سود تاریخ این خطه تمام می شود و برای خود آگاهی کشور کنونی آلمان خیلی مهم بشمار میرود. این میراثی است ، که باید نگهداری گردد  و مورد پژوهش قراربگیرد . به همین دلیل کوشش برین می باشد تا آثار دانشمندان معاصرِ مهاجر نیز که هنوزآنقدر زیاد بنظر نمی رسند، درکنار آنچه که از هنرمندان گذشته به میراث مانده و فراهم ساختن آنها ممکن است، گردآوری گردد.

نامه ها و اسناد موجود ، حکایتگر آوارگی و مهاجرت اند. از موفقیت و ناکامی  برای ساختار یک زندگی جدید صحبت می کنند، و از روابط دوستانۀ انسانها میان یکدیگر : مثلًا بین دو نویسندۀ مشهور سوما مارگِنشترن  Morgenstern  Soma نویسندۀ معروف اطریشی متوفی ماه اپریل ۱۹۷۶ در نیویارک  ویوزِف روت Roth  Joseph  روزنامه نگار و نویسندۀ معروف اطریشی متوفی ماه می ۱۹۳۹ در پاریس. قابل یادآوریست كه اختلافات فرهنگی بر سر آثار یوزف روت  که موجب قطع رابط یی سه ساله یی  بین این دو نویسنده  شده بود، با میانجیگیری شتیفان سوایگ حل  گردید و هر دو با یكدیگر ۱۹۳۷ میلادی آشتی نمودند.

ازسرنوشت اشخاص سرشناسی مثل البرت اینشتاینAlbert Einstein  وتوماس مان  Thomas Mann و دیگران میتوان بر پایۀ مجموعه های این آرشیف  اطلاع حاصل کرد. داستان های زیادی که اکنون از اساسات مطالعوی زبان آلمانی بشمار می آیند ، قبلاً در خارج ازین کشور به نشر رسیده اند .

شتِفان سوایگ Stephan Zweig نویسندۀ معروف اطریشی متوفی فبروری ۱۹۴۲ میلادی در برازیل طی نامۀ به  ریچارد بِرمان  Richard Bermann  روزنامه نگارو مؤلف اطریشی متوفی سپتامبر  ۱۹۳۹ میلادی در نیویارک می نگارد :

"من نه از به اتمام رسیدن کتابم  ، بلکه از بدبختی سرکشِ ناتوانیِ خویش در برابر فریاد های کمک طلبانه ، طی صد ها نامه به من، خیلی خسته شده ام .

این ناتوانیِ مساعدت، وحشتناک  است ـ گاهی تنها دست دیگری را گرفتن ، ودادن نی نوشی یا بکسی  کافی نیست. ما بخاطر آنها  چقدر که نهراسیدیم ، و رنج  که نبردیم !...گرانقدر و ارجمند ، خیلی خوشحالم که میتوانید درهوای آزاد تنفسی بکنید. دوست صمیمی شما شتِفاین سوایگ"

هر کسیکه به کتابخانۀ ملی آلمان مراجعه کند ، می تواند بر دانش خود بیفزاید ، به گذشته ها سفر کند و یا دربارۀ عصرکنونی معلومات بدست بیاورد. درهرموردی که به زبان آلمانی چیزی موجود باشد،  اینجا یافت می گردد.

بدون مشاهدۀ مراجعه کنندگان کتابخانۀ ملی آلمان در شهر فرانکفورت ، بعد از سفارش یک کتاب ، مجهز ترین تخنیک عصری به جریان می افتد . تا هفده متردر زیر زمین ، وسعت سی هزار متر مربع ، و دوصد وچهل کیلومترمساحۀ گنجه های کتاب ها، یک عدد کتاب درجایگاهش منتظرخوانندۀ خوداست.در اینجا  بیش ازهیجده میلیون اثر، میتوانند نگهداری بشوند .

دستگاه برقی  برای انتقال کتاب ها ،  با دستی  گویا نامرئی ، در تمام  ساختمان هدایت میگردد. با اعمار ساختمان جدیدش، کتابخانۀ ملی آلمان در شهر فرانکفورت، پیشگام عصری ترین تخنیک  اطلاعاتی، و وسایل ارتباطی بشمار می رود . زمان ورقه های فهرست  کتب دیگر گذشته است.بیش از یکصد و بیست دستگاه کمپیوتری، مراجعه کننده را ، برای جستجوی اثردلخواهش کمک می کند.

در سالون مولتی میدیاMultimedia  دروازۀ بسوی جهان از طریق انترنیت برای شخص مراجع بازست.

کتابخانۀ ملی آلمان مکانی است برای استفادۀ کتاب ها در یک چهار دیوارـ با یک سقف، یعنی واقعاً  تنها یک محل . در آینده نیز چنین خواهد ماند؛ با وجود این اما امروز کتابخانۀ ملی آلمان بخشی از شبکۀ جهانی شده است . وسایل ارتباطی دیجیتال را نیز بدسترس دیگران قرار می دهد ، همچنانکه  کتاب ها و مجله ها را چنین می نماید .

 هر چند در زندگی روزمره نامحسوس بنظر می آید، انکشاف در بخش دیجیتال اما آنقدر پیشرفت کرده است ، که علم  متداوماً از روش های عصری آن بهره می گیرد و به این تقاضای زمان پاسخ داده می شود. بطور مثال همۀ کتابخانه های اروپا ، از یکسال بدینطرف در یک شبکۀ  مشترک  ، زیر یک نشانی انترنیتی به هم اتصال داده شده اند. آنها درین شبکۀ مشترک اطلاعات خویش را می فرستند و معلومات را نیزازهمین راه پذیرا می گردند. درکتابخانۀ ملی آلمان نیزکار به همین منوال است.

در قدیم مصری ها ، کتابخانه را زیستگاه می نامیدند. در این محل زندگی نگهداری می شود ؛ بهر وسیله و صورتی که  باشد.

 کتابخانه ها حافظۀ انسانها بشمار می آیند. اگر دانسته ها ودانش جامعۀ بشری تنظیم و گردآوری نشوند، انسان برای همیشه بدون تاریخ باقی می ماند .

پایان

  

 رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید

 

admin@vatandar.at

 مدیر مسوول : انجنیرهمایوسفی

صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی

کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به «وطندار» می باشد