WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

گزیده های مقالات فرهنگی استاد جیلانی لبیب

 

   ابر و باران                                                                                      جیلانی لبیب

ملت چیست؟ معیار های فرهنگی : ملت   جیلانی لبیب

 

دلی از عشق می گرید

تنی از درد می سوزد

هزاران سبزه می میرد

و صدها کلبه ویران می شود آنجا

 

و می بارد و می ریزد

و یک دریا چمن مرداب می گردد

و یک دنیا تمنا مرگ می آرد

وابری خیره بر بالای ابر دیگری

افزون نماید تیرگی را

روز و شب آنجا

زمان از درد می نالد

زمین از سوز می ترکد

شقایق را نمی دانند

گلابی را نمی بویند

نسیمی از بهاری نیست

 

و باران را همی جویند

و روزی را که گنجشک و کبوتر

نغمۀ پرواز سر دارد

بگوش هریکی آنجا!

و ابری را همی پویند

که می آرد  طبیعت را،

طراوت را و هستی را، رؤیا را

 

اگر من ابر بودم ...کاش

اگر من ابر بودم، با سبکبالی

نبردی بادم آنجا، کو روان بودی

دلم از زندگی پُر بود!

 

اگر من ابر بودم

می گزیدم، آسمانِ سیر پروازم، زمینم، جویبارم را!

نمی خشکید نیلوفر

نمی بارید اشکِ غم

نمی مُرد آتش گرم اجاق خانۀ سرد دیار من!

 

اگر من ابر بودم

رنگِ من، پهنای دریا بود

و هر رنگی که پیدا بود

اگر سیمین و یا زرین

حدیثِ همنشینِِ روشنی ها بود

که او خورشید سیما بود

نبودی رنگ من عاریتی، از هرخس و خاری!

 

اگر من ابر بودم

گریه ام، اشکم

نهال زندگی را فصل فردا بود

نبودی ذره يی از من

هزاران عشق را ویرانه گر

هرگز!

 

اگر من ابر بودم...کاش

نبُد گسترده هرگز پردۀ پوشیده روی مه

جهانگردان کوی عشق

نکردی راه خود را گُم!

بسرمنزل رسیدی دل!

 

اگر من ابر بودم...کاش

شکوفا بود کوه و دشت

درختِ سیب، رنگین بود

انارِ سرخ، شیرین بود

بهار عطر اکاسی

خیابانِ رهِ ما بود

و مرز آسمان بی سرانجامم

در آنسوهای هرجا بود!

 

اگر من ابر بودم

عاشق دلداده را رمز بیان بودم

و شهر شایگانش را

جهانی از میان بودم

 

  

 رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید

 

admin@vatandar.at

 مدیر مسوول : دیپلوم انجنیرعمر محسن زاده

صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی

کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به «وطندار» می باشد