به دنیای جوانان خوش آمدید     جوانان وطندارانعکاس دهنده اندیشه مترقی    

  

   همدل                                                                      هاکان مسعود نوابی 

خود را به که بسپارم
وقتی که دلم تنگ است
پیدا نکنم همدل
عزیز بنیده سایت وطندار: لطفأ بالای ادامه مطلب کلیک نمائبد

   قیام انتخاباتی افغانستان؛ رستاخیر نیلوفر هاست!                             به قلم الهه افتخار

کوله بار درد های تن گداز و ضجه های جان سوز مردم افغانستان که در طول تاریخ پر آتش و خون ما  انباشته شده میرفت؛ گویی داشت قامت زمین را خم مینمود و فضا را آتشفشانی میساخت. هزاران سال ظلم و استبداد عزیز بنیده سایت وطندار: لطفأ بالای ادامه مطلب کلیک نمائبد

  رشد و پرورش در سخنگویی توسط کودکان :                         ویدا میرزایی

سخنگویی یکی از ابزار های مهم جامعه پذیری کودکان می باشد، کودکان به سرعت شگفت انگیزی زبان می آموزند ، به خصوص پس از گفتن اولین کلمات سخن گویی کودکان شتاب بیشتری می گیرد. کودکان معمولا اولینعزیز بنیده سایت وطندار: لطفأ بالای ادامه مطلب کلیک نمائبد

 روز معلم؛ روز تعلیم و تربیت و روز آدمیت را گرامی داریم!   به قلم الهه افتخار

آموزش و پرورش یک مفهوم حیاتی و بیشتر اکتسابی برای انسانها میباشد. از لحاظ زیست شناسی ؛ افزایش ظرفیت مغز بشر و پیشرفت های ناشی از آن از روزگارانی دور بوقوع پیوسته است ، و این  ترفیع نخست در جنینعزیز بنیده سایت وطندار: لطفأ بالای ادامه مطلب کلیک نمائبد

  بشر؛ چرا مرتجع و پسگرا و تاریک فکر میشود؟            نوشته الهه افتخار

البته در مقاله قبلی که این هم پیوست آن است در مورد نقد روشنفکری از مذهب و دین  بحث نمودم و حالا ؛ در باره این سوال که برای چی بشر  در جریان  بالغ شدن مرتجع و پسگرا و تاریک فکر می شوند و چگونهعزیز بنیده سایت وطندار: لطفأ بالای ادامه مطلب کلیک نمائبد

قنل عام مردم هزاره در کویته پاکستان                                   عبدالرازق طغیان

کسی از رهبرانِ ما نپرسید
که چشمِ شان حیا دارد ندارد
بنامِ این و آن در عیش و نوش اند
عزیز بنیده سایت وطندار: لطفأ بالای ادامه مطلب کلیک نمائبد

کودکان و جوانان ما  قربانی اوامر نمرود ها و فرعون ها                 به قلم الهه افتخار

ما افغان ها امروزه با مسایل اجتماعی ای درگیر هستیم ، که اگرچه  خیلی  ها به اشکال غول آسا و مشکل ساز در جامعه ما متبارز میگردد؛ مگر از مسایلی نیست که تنها در افغانستان ما  به وجود  آمده و  از   عزیز بنیده سایت وطندار: لطفأ بالای ادامه مطلب کلیک نمائبد

 در جستجوی حقایق                                                    محمد اما ن ریاضت

حقیقت پدیده ی است که رسیدن به آن نه تنها باعث موفقیت فرد در جهان هستی میشود، بلکه رسیدن به آن فرد را وا می دارد تا در تماماً امورات دنیوی و اخروی موفق و کامگار بدرآید.بویژه شناخت  حقیقت   یکی    عزیز بنیده سایت وطندار: لطفأ بالای ادامه مطلب کلیک نمائبد

     کجای ای عدالت    ملت مظلوم                عبدالرازق طغیان

بیا اوضاع کشور برسی کن
فضای خاک دیگر گشته حالا
نمیدانی که قصابانِ ماهر
عزیز بنیده سایت وطندار: لطفأ بالای ادامه مطلب کلیک نمائبد

     هدف من و نیرنگ دشمن                                          محمد امان ریاضت   

ایامیست بسا رنجبار و عجیب بین، در این یوم ها روپوش اصیل آنهایی را گشوده دیدم، که نمی دیدم، لب های آنهایی را شگفته  دیدم، که هرگز گمان چنین شگفته بودن را از خود تبارز نمی داد. بسیاری پر و بال عزیز بنیده سایت وطندار: لطفأ بالای ادامه مطلب کلیک نمائبد

 برکَشد فــریاد خویش صـد نهگ عساکر مظلوم                     عبدالرازق طغیان

گاهی مارا برف و باران میکشد
گاه طالب گه قومندان میکشد
بهر پول این ملتم را مافیا
عزیز بنیده سایت وطندار: لطفأ بالای ادامه مطلب کلیک نمائبد

  چیگونگی کشتار مردم در افغانستان-  خدایا !!!!! - دوتفنگ               عبدالرازق طغیان

گاهی مارا برف و باران میکشد
گاه طالب گه قومندان میکشد
بهر پول این ملتم را مافیا
عزیز بنیده سایت وطندار: لطفأ بالای ادامه مطلب کلیک نمائبد

  حزب واحد دموکراتیک خلق افغانستان در تکامل جامعه نوین                  کبیر مسکینیار

به اجازه تمام رفقای رزمنده و دلیر مردان حزب واحد دموکرتیک خلق افغانستان با سپری نمودن خم و پیچ سالهای پر از رنج غم باز با جوانان زحمتکشان و ترقی خواهان  خویش یکجا در یک سنګر دفاع ازعزیز بنیده سایت وطندار: لطفأ بالای ادامه مطلب کلیک نمائبد

 بخش سوم نگاهی به جنبش جوانان در افغانستان                                 داکترآرین

با مطالعه این بخش مختصر ولی با ارزش جوانان ما آگاه میشوند که آرمانهای بشر دوستانه و ترقی خواهانه پدیده های نوی نیستند، بلکه     چکیده مبارزات تجدد گرایانه و اندیشه های میهن پرستانه ای  جنبش عزیز بنیده سایت وطندار: لطفأ بالای ادامه مطلب کلیک نمائبد

    افغان هیله                                           خبریال : پاڅون رسولی

افغان هیله (ارزوی افغان) هغه میاشتې چاپی خپرونه ده چه د بهر میشتي افغانی محصلینو په زیار او کوښښ باندی د هندوستان په هیواد کی له چاپه راوځي.ګهوا ایالت د هندوستان هغه سیمه ده چه تر نورو ځایونو فغانعزیز بنیده سایت وطندار: لطفأ بالای ادامه مطلب کلیک نمائبد

     ازعقل باخته گی ها تا عقل یافته گی ها                             نوشته الهه افتخار

مدت زمانی است جامعه خود  را از روزنه نظرم میگذرانم این همه     سلوک و رفتارهای غیرمنطقی و غیرعاقبت اندیشی اکثر اعضای خورد و کلان و غریب و دارا و قدرتمند و بی قدرت و مخصوصاً ملا وعزیز بنیده سایت وطندار: لطفأ بالای ادامه مطلب کلیک نمائبد

داستان ترک شیرازی                                                           نوید (ثنا) 

جناب ایوب ساعی در سایت وزین وطندار و سایت فیفتا در مورد   انگیزه ای داستان ترک شیرازی از خوانندگان این سایت ها خواهان وضاحت  بیشتر شده اند  که اینک در این مورد معلومات مختصر ارایه میگردد .در عزیز بنیده سایت وطندار: لطفأ بالای ادامه مطلب کلیک نمائبد

    ششم جدی روز نجات میلونها بیګناه...،.                                     کبیر مسکینیار

رفقای عزیز دلیر مردان و زنانِ هموطن ، شجاعت و مردانګی پدران و شهیدان ګلګون کفن راه آزادی و دفاع از ناموس مردم غیور افغانستان   هرګز فراموش نا شده نیست . رفقای عزیز بخصوص هموطنان عزیز بنیده سایت وطندار: لطفأ بالای ادامه مطلب کلیک نمائبد

 یاد آوری مختصر در مورد سوسیالیسم ، کمونیسم و اسلام مقدس      کبیر مسکینیار

رفقای عزیز به خصوص هموطنان شریف جوانانِ نجیب هموطن  میوه های آینده سازی افغانستان شجاع . با وجود که در باره سوسیالیسم ، کمونیسم واسلام مقدس که دین مبین ما مسلمانان است ، تمام شما معلومات و عزیز بنیده سایت وطندار: لطفأ بالای ادامه مطلب کلیک نمائبد

  افغانستان ـ موزیم آدم های اولیه وحشی                                            الهه افتخار

هنگام که از گالری تاریخ عبور  و رشته هایی از نقاشی های رنگارنگ عجیب وغریب را مشاهده میکنیم و یا هنگامی که با شتاب نژاد های متوالی بشر را که همگی متفاوت و پیوسته در تغییر بوده و تاریخ نقش و عزیز بنیده سایت وطندار: لطفأ بالای ادامه مطلب کلیک نمائبد

 بخش دوم:نگاهی به جنبش جوانان در افغانستان                                     داکترآرین

مقصد از نوشتن این بخش، بحث تاریخی نیست، تنها میخواهم واضح سازم که جنبش های سیاسی و اجتماعی چه در میهن ما و چه در جهان توسط جوانان آغاز و اساسگذاری شده و نقش عظیم و گاه عمده ای در اینعزیز بنیده سایت وطندار: لطفأ بالای ادامه مطلب کلیک نمائبد

 قسمت سوم فراموشی در بزرگسالان                                                     ویدا میرزایی

ابينگهاوس اوّلين كسي بود كه به طريق عملي درباره حافظه آزمايش‏هاي منظّمي انجام داد. او فهرستي از هجاهاي بي‏معناي زبان آلماني را مشخص كرد و كوشش نمود آنها را حفظ كند. او در پژوهش‏هاي خود، توجه عزیز بنیده سایت وطندار: لطفأ بالای ادامه مطلب کلیک نمائبد

 قسمت دوم فراموشی در بزرگسالان :                                                 ویدا میرزایی

الف- نظریه تداخل : طبق این نظریه علّت فراموشی یک مطلب این است که مطالب دیگر ی باز یابی آن را مشکل می کند مثلا اگر دو زبان خارجی یاد گرفته باشید گاهی اتفاق می افتد که وقتی به زبان دوم حرف می زنیم عزیز بنیده سایت وطندار: لطفأ بالای ادامه مطلب کلیک نمائبد

چیز هایی که از کودک نوزاد خانه مان الهام می گیرم                           الهه افتخار

بعد از چندین سال در خانه ما کودکی به دنیا آمد با قدوم مبارک خود    خوشی ها و مسرتهای زیادی را به ارمغان آورد.  این کودک  با هر روز بزرگ شدن در کنار دیده گان همه و با لبخند ها و الفاظ شیرین عزیز بنیده سایت وطندار: لطفأ بالای ادامه مطلب کلیک نمائبد

  زندگی یک محصل افغان در دهلی (هندوستان)                           صیام الدین پسرلی

من و یک دوست دیګر به نام احمد طارق مومنی از افغانستان به یک کنفرانس بین المللی که در کشور هندوستان دایر ګردیده بود دعوت شده بودم، کنفرانس در ایالات چاندی یګر دایر شده بود.پیش از این که به ایالت عزیز بنیده سایت وطندار: لطفأ بالای ادامه مطلب کلیک نمائبد

   فکر ها در باره بدبختی های زنان و برپایی حکومت قانون                الهه افتخار

این بار برخلاف قبل ـ از حالت روحی که البته به سبب تحولات اخیر در افغانستان  و همچنان بعضی از پرسش های که در نزدم خلق شده بود   تعطیل و خلل  در نوشته هایم ایجاد گردیده بود. به هرحال خوشبخعزیز بنیده سایت وطندار: لطفأ بالای ادامه مطلب کلیک نمائبد

  ورزشکاران افغان با کسب مقام اول در مسابقات "تانگ سو دو هاکان مسعود نوابی 

سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در دهلی جدید، از نه ورزشکاران  رزمی کشور که در چهارمین دور مسابقاب بین المللی رشتۀ "تانگ سو     دو – Tang Soo Do "، که در تاریخ  6 و 7 اکتوبر، 2012 میلادی،عزیز بنیده سایت وطندار: لطفأ بالای ادامه مطلب کلیک نمائبد

  نگاهی به جنبش جوانان در افغانستان  داکتر آرین

طی یک قرن اخیر پادشاهان و امیران کشورما با خواست های عادلانه و برحق جنبشهای جوانان که با انگیزه های ترقی و تمدن برخاسته، با هاری ترین شگرف تاخته اند، بجای اینکه در برابرنسل جوان افقهای آینده راعزیز بنیده سایت وطندار: لطفأ بالای ادامه مطلب کلیک نمائبد

    

 

 

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید

 

 

 

 

 

 

admin@vatandar.at

مدیر مسوول : انجنیر اسلام الدین حکیم

صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی

najib_yousefi@hotmail.com

کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به «وطندار» می باشد