جدید ترین اخبار ازتارنما وطندار

جدید ترین اخبار ازتارنما وطندار

جدید ترین اخبار ازتارنما وطندار

 

  اخبار جهان و افغانستان  از بی بی سی

اخبار جهان  و افغانستان  از دویچه ‌وله

اخبار جهان  و افغانستان  از صدای روسیه

اخبار جهان  و افغانستان  از فرانسه

اخبار جهان  و افغانستان  از چین

اخبار جهان   هر دقیقه یک گزارش تازه؟          

اخبار علمی   هر دقیقه یک گزارش تازه؟          

اخبار فن آوری اطلاعاتهر دقیقه یک گزارش تازه؟

وطندار، ارائه کنندۀ تازه ترین رویداد های افغانستان و جهان، شامل اخبار سیاسی، فرهنگی و ورزشی با تصویر وصدا؛ همراه با نظریات، تحلیل و بررسی از وقایع روز

 

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید