WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

اندیشه و دیدگــاه

گزیده های مقالات  اندیشه و دیدگــاه

 

  بازار شام آلترناتیو هاى ارتجاعی                                                       آذر ماجدی

یک روز سبزند و اصلاح طلب حکومتی، یک روز سکولار دموکرات؛  یک روز از مردم می خواهند که ساختار شکنی نکنند، روز دیگر     خواهان انحلال رژیم اسلامی می شوند؛ یک روز در استکهلم،                عزیز بنیده سایت وطندار: لطفأ بالای ادامه مطلب کلیک نمائبد

تمدن پسامدرن                                                                          دکتر بیژن باران

بیسواد قرن 21م کسی نیست که خواندن و نوشتن بلد نباشد، بلکه کسی   است که راه یادگیری را نیآموخته؛ توان یاد گرفتن، دست کشیدن از یاد  گرفته ها، دوباره یاد گرفتن را ندارد. -الوین تافلر این جستار داورانه       عزیز بنیده سایت وطندار: لطفأ بالای ادامه مطلب کلیک نمائبد

تروریسم چیست؟ تروریست کسیت؟                                      برگردان از: ا. م. شیری

هفت زن افغانی کشته و بسیاری از زنان دیگر در نتیجه بمباران نیروهای هوایی ناتو در ولسوالی آلینگر در استان شرقی لغمان افغانستان کشته شدند. روز یکشنبه خبرگزاری "پژواک" با استناد به نمایندگان رسمی مقاماتعزیز بنیده سایت وطندار: لطفأ بالای ادامه مطلب کلیک نمائبد

  تغییر اجتماعی در خاور میانه                                                        دکتر بیژن باران

در جوامع اسلامی، تغییر اجتماعی را می توان به اصلاحات سیاسی و دینی بخش کرد. این جوامع هنوز از مرحله دین امتی به دین خصوصی تکامل   نیافته اند. همچنین دولت برداشت پیشوا از دین را  به کل  پیروان با  عزیز بنیده سایت وطندار: لطفأ بالای ادامه مطلب کلیک نمائبد

   براندازی و سکولاریزم در خاور میانه                                       دکتر بیژن باران

در سده 20م خاورمیانه، براندازان سکولار فراوان قدرت دولتی را قبضه کردند. در روند بعدی آنها استبداد برافتاده را با استبداد خشنتری جانشنین کردند. در حالیکه جامعه بسوی بنیانگرایی دینی بقهقراء رفت. چرا اینعزیز بنیده سایت وطندار: لطفأ بالای ادامه مطلب کلیک نمائبد

 نگرشی بر دید گا ها:                                                                    احمد " سعیدی "

واژه ها واصطلاحات سیاسی، حقوقی وعباراتیکه ارزش های  مدنی ودموکراتیک را به تعریف مینشیند دارائی مفاهم ومعانی مشخص است که بسیاری ها مفهوم متعارف ومعمولی آنرا برای درک یک مسئله بسنده میدانندعزیز بنیده سایت وطندار: لطفأ بالای ادامه مطلب کلیک نمائبد

   چپ                                                                                        دکتر بیژن باران

توضیح: این سری جستارها با انقلاب، روشنفکر، طیف سیاسی،    روشنفکر سیاسی آغاز شده با چپ، راست، میانه، و اردوگاه پایان می    یابد. در سده 19م عقاید چپی برای ایجاد جامعه نوین عاری از ستم/             عزیز بنیده سایت وطندار: لطفأ بالای ادامه مطلب کلیک نمائبد 

 بخش چهارم (آخر)دوره استالین بگواهی آمار و ارقام                     برگردان: ا. م. شیری

با ترجمه بخش آخر، برگردان کتاب دوره استالین بگواهی آمار و ارقام به پایان می رسد. این کتاب یا به تعریف صحیحتر، کتابچه، اگر چه بلحاظ حجم بسیار کوچک است ولی بلحاظ مضمون و موضوعات مورد بحث خود،عزیز بنیده سایت وطندار: لطفأ بالای ادامه مطلب کلیک نمائبد

  همدلی بهترین وسیله برای بقای همه ماست                                          احمد " سعیدی "

این نوشته را برای دوستان هدیه میکنم در حال حاضر و گذشته عضویت حزب دمکراتیک خلق افغانستان یا حزب وطن را داشته اند عده در داخل کشور حضور دارند و عده خارج از کشور  طوریکه در سایت های انتر عزیز بنیده سایت وطندار: لطفأ بالای ادامه مطلب کلیک نمائبد

این همه هیاهو بخاطر چیست ؟ بخش 1ـ 2ــ 3                        دیپلوم انجنیرعمر محسن زاده

از گذشتگان ما آمده است که در سرزمین ما در روزگاران کهن شکاری  رواج داشت که آنرا „ شکارپره „ یا „ شکار جرگه „ مینامیدند . رسم آن بر این بود که شکارچیان فرمان میدادند تا طبلک زنان و غوغا گران بر     عزیز بنیده سایت وطندار: لطفأ بالای ادامه مطلب کلیک نمائبد

 دولت های اونیتار وفدرال (2)                                                    دکترنجیب لله مسیر

حالا به مقایسه سیتم های اونیتاروفدرال میپردازیم این بحث اندیشه را به ماهیت شناسی نظامها و شناخت را به ماهیت اندیشه نظام سازی، آشنا میګرداند. هر ګونه یی از ساختار برای نظام، شکل نظام تلقی میشود، ام      ا عزیز بنیده سایت وطندار: لطفأ بالای ادامه مطلب کلیک نمائبد

  دولت های اونیتار وفدرال (1)                               برگردان ونگارش از:دکترنجیب لله مسیر

اینک درمورد دولت ازچشم انداز ساختمان آن بحث خواهم کرد. منظور       من ازساختمان دولت – چگونگی مدیریت دولتی، چگونگی ساختاری                 آن     (بحیث یک ساختارمنطقوی) ونوعیت آن است.               عزیز بنیده سایت وطندار: لطفأ بالای ادامه مطلب کلیک نمائبد

در چیلی چه میگذرد ؟                                                    دیپلوم انجنیرعمر محسن زاده

زمانیکه از نظم اقتصادی نیو لیبرالیزم سخن گفته می‌شود بی‌درنگ نام کشور چیلی بمیان مییآید. در آن سال 1973 بود که الیگارشی مالی و نظامیان وابسته به غرب کودتای خونینی را در این سرزمین براه انداختند و        عزیز بنیده سایت وطندار: لطفأ بالای ادامه مطلب کلیک نمائبد

 لبوم رنگی ی کتاب «گوهر  اصیل  آدمی»( قسمت دوم )                             محمد عالم افتخار

زبیگنیو برژینسکی مشاور امنیت ملی ریاست جمهوری امریکا در مصاحبه سال 1998 خود با روزنامه «نول ابزرواتور»  رازی را در پس رازی  دیگر افشا می کند که کمک سیا (CIA) به مجاهدین در افغانستان، پعزیز بنیده سایت وطندار: لطفأ بالای ادامه مطلب کلیک نمائبد

  به البوم رنگی ی کتاب « گوهر اصیل آدمی » خوش آمدید !               محمد عالم افتخار

مراد از ارائهء این البوم ؛ فقط تدارک کمترین پاسخ مستند و متقن به یک پرسش میباشد :آیا طرح و تبعات طرح «گوهر اصیل آدمی»؛ حقیقت دارد و در راستای منافع کلان بشری هست و یا خیر ؟!تصویر بالا گوشه ای از عزیز بنیده سایت وطندار: لطفأ بالای ادامه مطلب کلیک نمائبد

  سکولاریسم                                                                 ترتیب کننده انجینر هما یوسفی

آنجایی‌که اصطلاح سکولاریسم در موارد مختلفی استفاده می‌شود معنی دقیق آن بر اساس نوع کاربرد متفاوت است. فلسفه سکولاریسم بر این پایه بنا شده است که زندگی با در نظر گرفتن ارزش‌ها پسندیده است و دنیا را با استفاده عزیز بنیده سایت وطندار: لطفأ بالای ادامه مطلب کلیک نمائبد

 در قبال «بازی شیطانی» از جناح چپ ؛ باید جداً هوشیار بود !               محمد عالم افتخار

 چهار سال پیش شاید در چنین شباروزی بود که در کابل خدمت دوستی شخصی و سیاسی (و سابقاً سازمانی ) بودم . عصر و شب صحبت های طولانی میان ما انجام شد ؛ من که بنابر تجربیات و جبر های فراوان           عزیز بنیده سایت وطندار: لطفأ بالای ادامه مطلب کلیک نمائبد

  فاشیسم چیست؟                                                                                 ایمل نقشبندی

تقدیم به خانواده هافاشیسم یکی از بحث انگیزترین اصطلاحات سیاسی تاریخ جدید است، این اصطلاح را میتوان فقط برای رژیم موسولینی در ایتالیا بین سالهای      1922 تا 1943 و ناسیزم آلمان به کار برد.تعاریف متعدد د     عزیز بنیده سایت وطندار: لطفأ بالای ادامه مطلب کلیک نمائبد

  نگاه گذرا- به پروسه ی تحول ملت دراروپا                                    داکتر نجیب الله مسیر 

صلح وآرامش شرط اساسی برای زیست باهمی است، انسانها بخاطر تحقق همین پیش شرط باید مصونیت همدیگررادرنظربگیرند. متأسفانه تاریخ جوامع بشری گواهی میدهد که بارها ، آرامش وزیست باهمی باکاربر    عزیز بنیده سایت وطندار: لطفأ بالای ادامه مطلب کلیک نمائبد

    دموکراسی واثرات آن بخصوص درافغانستان                                         عبدالوکیل کوچی  

موضوعی که بشر از همان آغاز پیدایش به آن سر وکار دارد ، به آن نیاز دارد وبقول معروف شرط اساسی زندگی را تشکیل میدهد درطبیعتی که بشر دیده می گشاید، زمین بستر اصلی آن را تشکیل می دهد . واین کره خاکی عزیز بنیده سایت وطندار: لطفأ بالای ادامه مطلب کلیک نمائبد

 کیها جهان را در کنترول دارند                                                       نوشته کریم پوپل

ظاهراً اکثر کشورهای جهان که آزادی سیاسی واقتصادی دارند آزاد معلوم میشوند. آنها با کشورها معاملات تجارتی مینمایند و روابط بین التجاری اقتصادی و سیاسی بین هم دارند.ولی در حقیقت چنین نیست به آنهاقبلاًدریک عزیز بنیده سایت وطندار: لطفأ بالای ادامه مطلب کلیک نمائبد

 ( بخش 11 ) ((روشنفکری)) های تخصصی  و  سؤال های بنیادی ی هستی و اجتماع        محمد عالم افتخار

در نخستین روز هایی که تازه وارد هند شده و به طور اساسی دغدغه ای  جز  رسیده گی  به  صحت پسر و سپس  صحت  خود  نداشتم ؛  تصادفاً (1) در حالت انتظار ؛ نشستی را ناظر بودم  که  در بخش  پذیرایی ی    عزیز بنیده سایت وطندار: لطفأ بالای ادامه مطلب کلیک نمائبد

 دیده شود چه میشود  هویت قومی یاهویت ملی                                    داکتر نجیب الله مسیر

این مسئله برای کشورما که درگیری های قومی آنرا به لرزه درآورده است، ازسوی دانشمندان درسی سال پسین با یک نگاه ریزبینانه بررسی نگردیده ویا اینکه  یک امرفرعی پنداشته شده است. برای درک درست این مفاهیم باید عزیز بنیده سایت وطندار: لطفأ بالای ادامه مطلب کلیک نمائبد

  تشنج طرح ها، جدی ترین ناقوس خطر برای وحدت ماست                                داکترآرین 

از٨ ثور ١٩٩۲ تا به امروز که بنیاد گرایان مذهبی به بهای زندگی و زحمات یک نسل مترقی و دود شدن و تباهی طلاهی ترین سالهای تاریخ میهن ما، با رمز دردناک و فتح ارزان بنیاد دولت فساد و چور سرتاسری را گذاشتن و عزیز بنیده سایت وطندار: لطفأ بالای ادامه مطلب کلیک نمائبد

  جامعه افغانی  یا  تقاطع بینش ها  و  برنامه های سیاسی              نوشته از ع. بصیر دهزاد

تعین و انتخاب ایدیالوژی یکی از مسائل است  که احزاب سیاسی  در افغانستان خود و آینده فعالیت های سایسی –اجتماعی و اقتصادی شان را بدان متمرکز ساخته اند.  اکثر اعضای این احزاب خود را در برابر این سوال قرار عزیز بنیده سایت وطندار: لطفأ بالای ادامه مطلب کلیک نمائبد

   پاسخ سنت،به سکولاریسم در افغانستان                                              دستگیر نایل     

جناب یاسین رسولی، نویسنده ء کتاب ( پاسخ سنت به سکولاریسم در افغانستان ) از نویسنده گان نسل جوان افغا نستان است.که با قلم توانا و دید گاه های ژرف اند یشا نه به نوشتن کتاب پرداخته.است.این کتاب خواندنی عزیز بنیده سایت وطندار: لطفأ بالای ادامه مطلب کلیک نمائبد

  درباره سیاست اجتماعی پیوسته به گذشت بخش سوم                                    داکترآرین   

در مباحث گذشته واژه اجتماعی و اندیشه اجتماعی  را مورد بررسی  قرار دادیم، اکنون میبینیم که  سیستم اجتماعی چیست ؟ برای اینکه پاسخی بهتربه این  پرسشی  مهم وجدی  بدهیم  باید بدانیم  که ترکیب  ساختاراجتماعزیز بنیده سایت وطندار: لطفأ بالای ادامه مطلب کلیک نمائبد

 درباره سیاست اجتماعی    پیوسته به گذشته                                               داکترآرین   

درمبحث گذشته واژه"اجتماعی"رابه بررسی گرفتیم و مفهوم وریشه آنرا بصورت علمی مورد تحلیل و تجزیه قرار دادیم، دراین بحث به تاریخ و سیرتکامل  "اندیشه اجتماعی" پرداخته میشودوقتی به تاریخ بشر مراجعه می عزیز بنیده سایت وطندار: لطفأ بالای ادامه مطلب کلیک نمائبد

 درباره سیاست اجتماعی    بخش1                                                            داکترآرین   

عده ای ازدوستان درباره سخن رانی که اندک زمانی قبل در مورد "سیاست اجتماعی در حزب واحد" دراتاق کنگره داشتم پرسیده اند تا توضیحاتی بیشتردراختیارآنان بگذارم واین مسله بخصوص ازاین لحاظ مطرح میشود که عزیز بنیده سایت وطندار: لطفأ بالای ادامه مطلب کلیک نمائبد

     جنایت و اشد جنایت علیه بشریت  یاد داشت هایی از یک سفر             محمد عالم افتخار

برای آنکه در صورت مساعدت بخت و توفیق ؛ مدت زمانی دیر تر ؛ وارد بحث اساسی « جنایت و اشد جنایت علیه بشریت » خواهم شد؛ مختصراً عرض میکنم که از نظر بنده «جنایت علیه بشریت» مشمول همان موارد لگد عزیز بنیده سایت وطندار: لطفأ بالای ادامه مطلب کلیک نمائبد

  جنایت و اشد جنایت علیه بشریت                                                    محمد عالم افتخار

درین روز ها ؛ توجهات بیشتر به مسایل حقوقی و قضایی در رابطه  به اوضاع افغانستان  و منطقه تمرکز یافته است . بر آمد «گروه هماهنگي عدالت انتقالي افغانستان» ، « اعلامیهء کمپاین 50 % و فعالان زنان    عزیز بنیده سایت وطندار: لطفأ بالای ادامه مطلب کلیک نمائبد

 جنایت و اشد جنایت علیه بشریت  (مقدمهء دوم )                                       محمد عالم افتخار

حسب معمول برای تکمیل این بحث و به سنجش گرفتن اندیشه های مطرح در زمینه ؛ با  سوابق  و جوانب و جوارح تتبعاتی انجام دادم که عندالموقع از آنها بهره خواهم برد ؛ ولی تا جائیکه من در حیطهء منابع و مأخذ در زبان   عزیز بنیده سایت وطندار: لطفأ بالای ادامه مطلب کلیک نمائبد

  آرمانهای حزب دموکراتیک خلق افغانستان جاذبهء جاودان                            یعقوب عادی

مبارزه سیاسی در پیوند با یک مجموعه سیاسی در روشن ترین بیان پیمودن راهیست به اساس خواستها وآرمانهای که فعالین عرصه سیاست برای تامین آن اراده مینمایند، با انسان های هم اندیش تعهد میبندند و مجموعه های عزیز بنیده سایت وطندار: لطفأ بالای ادامه مطلب کلیک نمائبد

  «جنبش چپ » و معادله ای از کاشف « نسبیت » (اینشتاین) قسمت ششم و پایانی               محمد عالم افتخار

میدانم خیلی ها از این عنوان گرفتار تعجب میشوند ؛ چرا؟نخست به دلیل اینکه آنان با مقولات  و ترمینولوژی مشکل  دارند .به مجرد شنیدن واژهء «جنبش چپ» ؛ حزب دموکراتیک خلق افغانستان  و کودتای 7 ثور1357 ؛ عزیز بنیده سایت وطندار: لطفأ بالای ادامه مطلب کلیک نمائبد

 (( بخش پنجم )) فعالان جنبش چپ باید؛در آئین های توده ها سهیم و برآنها دانا و توانا باشند!    محمد عالم افتخار

با عرض سپاسگذاری های بیکران نسبت استقبال گرم و گسترده و پر شور هموطنان از مقالهء « هند برتانوی (پاکستان) : از فارورد پالیسی جهادی تا بفر زون «قبیلوی جنوب» در افغانستان » و سایر بخش های این بحث ، به عزیز بنیده سایت وطندار: لطفأ بالای ادامه مطلب کلیک نمائبد

  تثبیت وگسترش آرمانهای چپ تنها در  تشکیل جبهه متحد است                          داکترآرین 

شرایط و ضرورت وضع کنونی افغانستان، به همه نیروهای "چپ وطن پرست" و مترفی، که صادقانه خواستارخوشبختی مردم و ترقی کشور اند  خطاب میکند  که : سعادت مردم ونجات میهن تنها وتنها در گرواتحاد عزیز بنیده سایت وطندار: لطفأ بالای ادامه مطلب کلیک نمائبد

  چرا میگوئیم « جنبش چپ افغانستان »؟؟ (جان مطلب!)                            محمد عالم افتخار  

چرا شرکت و عدم شرکت جنبش چپ در انتخابات پارلمانی برای ما مسأله است ؟ـ چرا از شکست نماینده گان چپ در نمایش انتخابات پارلمانی شوکه  شده ایم ؟ چرا « بازنده شدن » چپ ها و اصلاح طلبان شگون بدی دارد و عزیز بنیده سایت وطندار: لطفأ بالای ادامه مطلب کلیک نمائبد

  اندیشه های نو در سوسیالیسم                                                      نوشته: لوک مارتل 

چرا می بایست همچنان به سوسیالیسم پرداخت؟ زیرا سوسیالیسم نقشی ضروری دارد که باید ایفاء کند. شکست سوسیالیسم در روش های آن بوده است. (مانند مالکیت دولتی و برنامه ریزی مرکزی) نه در اهداف آن (همچون عزیز بنیده سایت وطندار: لطفأ بالای ادامه مطلب کلیک نمائبد

  ١­ مدرنیته وواکنش آن در جوامع سنتی شرقی.(بخش1)                             محمد انور پویان 

در جهانی که ما قرار داریم دو نظر ونگرش در باره گذشته تاریخی ،حال وآینده وجود دارد،یکی دیدگاه،منش یا جهان بینی علمی ودیگری دیدگاه یا جهان بینی غیر علمی.جهان مادی ومعنوی کنو نی را انسانهای این کره خاکی عزیز بنیده سایت وطندار: لطفأ بالای ادامه مطلب کلیک نمائبد

 ٢­ مدرنیته وسرخورده گی درونی آن درجوامع پیشرفته غربی:             نوشته:محمد انور پویان

عصر جدید تمامی نظام های ماورأی طبعیت را به نقد کشید وبالأخره خود اسطوره تعقل وخرد را جای آن نشاند.ولی در آن هم به شک وتردید نگریست.تمامی ضعف ها،کاستی ها،نقاط منفی ومعاذیر ومحدودیت های آنرا عزیز بنیده سایت وطندار: لطفأ بالای ادامه مطلب کلیک نمائبد

  جنبش چپ افغانستان ؛ باید به بلوغ برسد !                                          محمد عالم افتخار

پس از انتشار مقالهء « آنچه باید "آگاهان" از آن آگاه باشند! » و همزمان با آن ؛ چنانکه انتظار میرفت ؛ خیلی از اندیشمندان و صاحب قلمان واقعنگر و ترقیخواه افغانی بر مسایل مطروحه ؛ تبصره و ابراز نظر های با ارزشی عزیز بنیده سایت وطندار: لطفأ بالای ادامه مطلب کلیک نمائبد

عوامل شکست چپ در انتخابات پارلمانی                                                  داکتر آرین

یک باردیگر اهمیت و ضرورت اتحاد همه نیروهای چپ و مترقی در یک جبهه وسیع، فراگیر ومتحد تاکید میگردد.  تشکیل جبهه نه تنها از ضرورت تحکیم همبستگی چپ در مبارزه علیه دشمن مشترک که بنیادگرایی و  عزیز بنیده سایت وطندار: لطفأ بالای ادامه مطلب کلیک نمائبد

صلح بدون حقوق بشر آغاز جنگی ديگر                                            انجینر هما یوسفی

در ادبیات صلح هم‌معنای لغت آشتی و به معنای مقابل حرب و جنگ آمده است.مفهوم صلح شرایطی آرام، بی‌دغدغه و خالی از تشویش، کشمکش و ستیز است. صلح یک آرمان تلقی می‌شود.صلح کلمه ایی است زیبا و نشانه عزیز بنیده سایت وطندار: لطفأ بالای ادامه مطلب کلیک نمائبد

 انقلاب اکتوبر وپیامدهای جهانی ان!                                                         علي رستمي

93سال قبل برای نخستین بار بعداز انقلاب کبیر فرانسه، قدرت حاکمه به خالقهای ستمدیده وزحمتکش که در طول تاریخ رنجهای بیکران را متقبل شده بودند،انتقال یافت. این رویداد تاریخی تحت رهبری پیشتاز وپیش اهنگ عزیز بنیده سایت وطندار: لطفأ بالای ادامه مطلب کلیک نمائبد

آنچه  باید « آگاهان » از آن آگاه شوند !                                          محمد عالم افتخار

مقالهء جالب و تکاندهنده ای خواندم از محترمه آصفه صبا که در پایان شرکت در مبارزات انتخاباتی ی پارلمانی نگاشته اند و عنوان دارد : « بلی آقای احمد سعیدی آگاهان بازنده شدند!»به مجرد ورود به این نوشته ؛ در  عزیز بنیده سایت وطندار: لطفأ بالای ادامه مطلب کلیک نمائبد

 زبان جنگ و دود آتــش *  دکتر اسد محسن زاده

در کشور جنگ است و غریو وحشت بلند.ناقوس مرگ پرصدا تر و پیکرغلتیده به خون فزونتر.در این«  جنگستان »  زبان زبان خشم است ، تصویر تصویر جنگ وقلم در ستایش دیو جنگ و ماران یک چشم جهنمی عزیز بنیده سایت وطندار: لطفأ بالای ادامه مطلب کلیک نمائبد

بحران اقتصادی سرمايه داری و پاسخ چپ گفتگو با ديويد هاروی       برگردان ايوب رحمانی   

ديويد هاروی ، پروفسور ممتاز مردم شناسی و جغرافيا در مرکز آموزش های تکميلی سيتی يونورسيتی در نيويورک و سرپرست " کانون محيط ، فرهنگ و سياست" است. از او تاکنون کتاب های زيادی به چاپ رسيده است .  عزیز بنیده سایت وطندار: لطفأ بالای ادامه مطلب کلیک نمائبد

 سخنرانی دیوید هاروی در دهمین همایش اجتماعی جهان                   مترجم: احمد سپیداری  

 تاریخ توسعه ی جغرافیائی سرمایه داری در نقطه ی شکننده ای قراردارد و با ایجاد محدودیتهای بسیار جدی در برابر تحرک موقتی آن، صورت بندی های جغرافیایی قدرت به سرعت درحال جابجائی است. رشد اقتصادی سه عزیز بنیده سایت وطندار: لطفأ بالای ادامه مطلب کلیک نمائبد

 فدرالیزم و ارزش های آن، تضاد یا تطابق در سیستم سیاسی و اجتماعی افغانستان            ع . بصیر دهزاد 

از آغاز سقوط طالبان و تشکیل دولت و سیستم جدید سیاسی در افغانستان تحت رهبری حامد کرزی ما شاهد پروسه های بغرنج و معضله بر انگیز بوده ایم و هنور هستیم . هر روز نقاط نظر های  جدید در مطبوعات غرب عزیز بنیده سایت وطندار: لطفأ بالای ادامه مطلب کلیک نمائبد

 نگاهی به موكراسي                                                                   انجینرهما یوسفی

واژه دموکراسی برگرفته از دو واژه یونانی است، دموس به معنی مردم، و کراتئین به معنی حکومت. اگر چه تفاوت های جزئی ميان حکومت های دموکراتيک مختلف جهان به چشم می خورد، برخی اصول و شيوه های عزیز بنیده سایت وطندار: لطفأ بالای ادامه مطلب کلیک نمائبد

 اقتصاد آزاد و اقتصاد بازارى چيست؟                                              مونا مشهدى رجبى

بسیاری از اقتصاددانان و تحلیل گران بازار بر این باورند تنها راه حل مشکلات اقتصادی کشور و توسعه فرهنگی ایجاد اقتصاد آزاد و بهره گیری از آن است. به همین دلیل مطالعه اقتصاد آزاد و فاکتورهای آن برای افرادی که عزیز بنیده سایت وطندار: لطفأ بالای ادامه مطلب کلیک نمائبد

 بازار آزاد چیست                                                          محمدرضا فرهادي پور

خلاصه:بازار آزاد واژه‌اي است که به طور خلاصه مبادلات انجام شده در يک جامعه را توصيف مي‌کند. هر مبادله در شرايط يک توافق دوجانبه و در عين حال داوطلبانه ميان دو فرد يا دو گروه انجام مي‌شود. اين دو فرد يا عزیز بنیده سایت وطندار: لطفأ بالای ادامه مطلب کلیک نمائبد

بازی‌هایی دشوار و پیچیده با واژه‌ها                                              انجینر هما یوسفی

برخی از افراد جامعه هستند که در صحبت  و نبشته های خود، از واژه هایی از جمله، « دمکراسي ».«محافظه کاری»، «لیبرالیسم»، «مارکسیسم»، «سوسیالیسم»، «آنارشیسم»، «فاشیسم» و … زیاد استفاده می کنند. این عزیز بنیده سایت وطندار: لطفأ بالای ادامه مطلب کلیک نمائبد

 زمينه هاي رشد جامعهء مدني                                                      دکتر محمد داود راوش

 افغانستان عمدتاً از دهكده ها و شهر هاي نه چندان بزرگ به وجود آمده است. در مناطق مختلف به طور كلي سه نهاد اساسي به نظر مي خورد، مكتب، مسجد و مالكان يا بزرگان اقوام و به همين گونه وكلاي گذر در شهر  عزیز بنیده سایت وطندار: لطفأ بالای ادامه مطلب کلیک نمائبد

واژه ی فلسفه
واژه فلسفه از واژهٔ یونانی
Philosophia برگرفته شدهاست که به معنای خرد دوستی است و در زبان عربی و فارسی رایج گشته است. این واژهٔ یونانی از دو بخش تشکیل شده است؛ -Philo به معنی دوستداری و sophia- به معنی دانایی.اولین کسی که این واژه را به کار برد، فیثاغورس بود. زمانی از او پرسیدند که: "آیا تو فرد دانایی هستی؟" وی پاسخ داد:"نه، اما دوستدار دانایی (Philosopher) هستم."بنابراین فلسفه از نخستین روز پیدایش به معنی دوستی ورزیدن به دانایی، تفکر و فرزانگی بودهاست. در این زمینه نگاه کنید به: اطلاعات تکمیلی درباره واژه فلسفه.
فلسفه را میتوان در یک واژه مختصر نمود و آن "چرا" است. برای امتحان شروع کنید و به ابتدای هر چه که به ذهنتان میرسد یک "چرا" اضافه نمائید؟ خیلی زود و به راحتی به معجزه این سه حرفی کوچک پی خواهید برد! و آغاز تفکر را لمس خواهید نمود. اصولاً فلاسفه کسانی هستند که جهان را از پس این علامت "؟" مینگرند. در واقع فلسفه دستگاه آفرینش، تفکر است و این کار را براحتی با منطق سوال و پرسش محقق میسازد.