WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

بقیه گزیده های مقالات فرهنگی دستگیر نایل کلیک نماید

 

   اسامه بن لادن ودشواری های خانواده گی                                              دستگیر نایل 

 گل واژه هایی از بهارستان صایب

    پیش از انکه اسامه بن لادن به افغانستان آورده شود، در سودان بسر می برد.و در انجا بود که از طریق جمع آوری ذکات مسلمانان، وارتباط با مافیای منطقه، پول های باد اوری را نصیب شد و در عین حال،با برخی از ساز مانها ومقامات آشنایی حاصل کرد.درهفته اخیرماه سبتمبر 2001 یکی از قانون گذاران سنا،درگزارشی ازکنگرهء امریکا گفت:«  یک شرکت اسامه در سودان که در افغانستان شکر صادر میکرد ودر عوض آن محموله هایی که در ان موشک های استنگر ساخت امریکا بود، تحویل می گرفت.شرکت دیگری که مواد کیمیاوی تولید می کرد و هزینه ء انرا بن لادن می پرداخت،در نتیجه موشک باران امریکا در سال 1998 در سودان درهم کوبیده شد.

       در پی حملات یازدهم سبتمبر 2001 در نیویارک و واشنگتن، « عمرحسن البشیر» رییس جمهوری سودان در پیامی به « جورج بوش» همدردی خود را اعلام کرد وهمکاری خود را با دولت امریکا عنوان نمود.در مقابل، وزیر امور خارجه امریکا « کولن پاول» طی ملاقات های خود با رهبران سودان، به همتای سودانی خود گفت: « اظهار همدردی رییس جمهوری سودان، رییس جمهور بوش را در این لحظه حساس تحت تاثیر قرار داده است.» سفارت سودان در واشنگتن اعلام نمود که تمام اطلاعات مربوط به شبکه های تروریستی،از جمله بن لادن را در اختیار دولت امریکا قرار خواهد داد.معی الوصف،بسیار مسایلی هنوز میان دولت امریکا وسودان،حل ناشده باقی مانده بود.یکی از این مسایل، مخا لفت امریکا در لغو قطعنا مه ای بود که در سال 1995 شورای امنیت ملل متحد ، بخاطر تسلیمدهی کسانی بود که در سوء قصد به حسنی مبارک دست داشتند.ودولت سودان این تروریست هارا باید تسلیم میداد.

           اما حالا دولت امریکا این تعذیریات را لغو کرد وگفت که دولت سودان، این مظنونین را تحویل داده است. به دنبال آن، دولت امریکا تعذ یرات دیگر بر سودان را نیز لغو کرد.در ماه اکتوبر 2001 م یک قاضی شهر میلان ایتالیا به اداره ( اف بی آی ) امریکا، معلو ماتی در باره ء تشکیلات ساز مان القاعده ارایه  کرد.که برای رد یابی اعضای این سازمان در کشور های مختلف جهان اهمیت داشت.این قاضی ایتالیایی با همکاران خود دوسال پیش، تحقیقاتی را در باره ء ساز مان القاعده آغاز کرده بود که هنوز هم ادامه داشت.او در مصاحبه ای به خبر نگاران گفت: «.... آنچه تا چندی پیش گمانی بیش نبود، بر پایه ء تحقیقاتی که در ماه های گذشته و پیش از حمله به نیو یارک به دست اوردیم، به یقین تبدیل شده است.امروز به اساس مدارک و اسناد در باره ی این سازمان می توانیم بگوییم که القاعده در اروپا، دارای شبکه ای بسیار وسیع است که در کشور های زیادی حضور دارند.از جمله در ایتالیا، فرانسه واسپانیا.شاخه های این شبکه دراین کشورها،بصورت هماهنگ عمل میکردند وبا شخص بن لادن در پاکستان وافغانستان در رابطه بودند.وامروز از جهانی بودن این شبکه ، هیچ شکی وجود ندارد..» (1 )

         در همین ماه سبتمبر، شش نفر از اعضای سازمان القاعده در میلان ایتالیا دستگیر شدند.مدارکی در دست بود که اعضای این سازمان،به مواد شیمیایی دسترسی پیدا کرده اند.که میتوانند در نابودی انسانها از ان استفاده نمایند.ولی از این شش نفر،چنین علایمی بدست نیامده بود.و تحقیقات ادامه داشت.در گذشته تصور چنین بود که فعا لیت های ساز مان القاعده تنها در مسایل لوژستیکی خلاصه میشود.اما پس از وقا یع یاز دهم سبتمبر معلوم شد که شبکه اروپایی نتنها از قابلیت اجراییوی برخور دار است؛ بلکه دارای گروه های ضربتی نیز است که می توانند پس از دریافت دستور لازم، وارد عمل شوند....

       پسان ها اداره ء ( اف بی آی ) امریکا اعلام نمود که در مبارزه با تروریزم تنها اسامه بن لا دن مورد شک وگمان نیست که مورد پیگرد قرار میگیرد؛ بلکه نام« ایمن الظواهری» که در مصر بسر میبرد،و در یک محکمه غیابی به اعدام محکوم شده است، نیز در فهرست امریکا قرار دارد.ایمن الظوا هری، از جمله بنیاد گزاران ساز مان ( الجهاد ) اسلامی مصر بشمار می رود. این سازمان، پس از یک دهه فعالیت زیر زمینی مسوولیت قتل های پنجصد شهروند مصری و توریست ها ( سیاحان ) را که از مصر بازدی می کردند، به عهده گرفت.

       ایمن الظواهری در سال 1951 در مصر بدنیا امده و پدرش امام دانشگاه الاذهر در مصر بود.در 15 سالگی به عضویت ساز مان ( اخوان المسلمین ) مصر شامل شد و در سال 1974 از دانشگاه قاهره تا درجه ی دوکتورا فراغت حاصل کرد.و دوره ی تخصصی را در سال 1978 به پایان رسانید.ایمن الظواهری، با « خالد اسلامبولی» که در سال 1981 در قتل محمد انورالسادات ، رییس جمهوری مصر دست داشتند، دستگیر و بخاطر انتقال سلاح غیر مجاز، به سه سال زندان محکوم گردید.پس از آزاد شدن، به عربستان سعودی رفت و در سال 1990 بطور غیر قانونی وارد مصر گردید.و چندین عملیات تروریستی را که طراحی کرده بود،بمر حله ء اجرا گذاشت.به گفته منابع اطلاعاتی مصر، ایمن الظواهری، طراح اصلی ترور ها در جنوب مصر در سال 1997 بوده است که در ان، دهها شهر وند اروپایی به قتل رسیدند.به گفته مقامات اطلاعاتی، ظوا هری،« دست راست » بن لادن است که در جنگهای افغانستان هم دخالت دارد.ایمن الظواهری در سال 1999 از طرف داد گاه نظامی مصر بطور غیابی محا کمه و به اعدام محکوم شده بود.

         مشاور نزدیک دیگر اسامه « سلیمان ابوالغیث» بود که در واقع سخنگوی بن لادن بود.حکومت کویت،در ماه اکتوبر 1998 تابعیت ابوالغیث را سلب کرد استخبا رات کویت از سلیمان ابوالغیث و ایمن الظوا هری بعنوان مشاوران نزدیک بن لادن یاد کرده است.محمد ابوالغیث برادر سلیمان ابوالغیث ،یکی از رهبران ساز مان اخوان المسلمین کویت است که از طرف حکومت کویت، ممنوع الدخول اعلان شده اند وبیش از دهها عضو ان از طرف مقامات امنیتی کویت بازداشت گردیده اند.

دشواری های خانواده گی :

            « اسلام بن لادن»، یک برادر ناتنی اسامه بن لادن که در سویس زنده گی میکند،یکی از 54 نفر خواهر وبرادر اسامه است که ترجیح میدهد روز های استراحت و فراغت خود را در فرانسه بگذراند.این برادر اسامه در سال 1997 م ویلای مجللی را در هفت هزار متر مربع طول وعرض و باغچه و حوض آب بازی در حومه ء شهر « کنت » واقع در جنوب فرانسه که مشهور به« بهشت زمینی است»، به خود و خواهر خود خریداری کرد.از آن تاریخ تا کنون اکثر روزهای رخصتی را در این ویلا میگذراند.اسلام،اکثرن توسط هواپیمای دو ماشینه ء شخصی  خود از سویس، به پاریس می آید.تا در این قصر به عشرت و خوشگذرانی، بپردازد.از 11 سبتمبر به بعد،که حا دثهء تروریستی در امریکا رخداد،امدن اسلام بن لادن در این ویلا،بدون مراقبت وتفتیش مامورین امنیتی فرانسه غیر ممکن شده بود.برغم انکه اسلام، بار ها گفته بود که با برادرش اسامه ارتبا طی ندارد.وعملیات ترو ریستی امریکا را هم تقبیح کرد؛ باز هم مامورین امنیتی فرانسه به دیدنش می امدند تا سوالاتی از او داشته باشند.

           برادر دیگر اسامه « فضل محمد» 53 ساله است.که او هم به فرانسه علاقه ء فراوانی دارد.تا در انجا به استراحت و خوشگذرانی!! بپردازد.فضل بن لادن بتاریخ 15 سبتمبر که با برادر کوچکتر خود « ابراهیم » با هوا پیمای شخصی خود از مصر وارد پاریس می شد، تا بخاطر اشتراک در یک جلسه ء خانواده گی! در سویس برود مامورین امنیتی فرانسه در میدان هوایی، در انتظار او بودند.البته مامورین امنیتی متوجه نشدند که یکی از همرا هان او،یکی از فرزندان فلک فهد،پاد شاه عربستان سعودی است.با این وصف، فضل بدون درد سر،به سفر خود ادامه داد.اعضای خانواده ء بن لادن به فرانسه وگذرانیدن روز های رخصتی ، علاقه ء فراوان دارند.مادر نا تنی بن لادن نیز در یک شفا خانه ء امریکایی شهر پاریس در بخش سرطان شناسی، بستری بود.

       شب یکشنبه 21 اکتوبر به وقت اروپا، خانم « کارمن بن لادن » همسر اسلام بن لادن در بر نامهء شبکه ء اول تلویزیون فرانسه شرکت کرد ودر باره مشکلاتی سخن گفت که نام خانواده گی بن لادن برای او و فرزندانش ایجاد کرده است.خانم کارمن بن لادن که تبعه سویس است، از یک مادر ایرانی و پدر سویسی به دنیا امده که در حال حاضر با شوهرش اسلام بن لا دن در سویس زنده گی می کند، قصد داشت از شوهرش جدا شود.یک هفته نامه ء فرانسوی که این برنامه را دیده بود، در باره نوشت:

       « خانم کارمن که شباهت زیادی به ( ژاکلین ) همسر کنیدی فقید دارد ، از شوهرش اسلام بن لادن سخن می گوید.که تحت تعقیب سرویس های امنیتی کشور های مختلف قرار دارد.از سال های 1976 _1985 که در عر بستان سعودی زنده گی میکردند، شاهد چهار بار امدن اسامه بن لادن به خانه ء شان بوده است.اما در طول همه این مدت، در اتاقی که اسامه می بود، اجازهء ورود نداشتند.به گفته او،برادر شوهرش ازهمان زمان اسلام گرای رادیکال بوده است.خانم کار من، از مشکلات دو پسر و یک دخترش نیز سخن گفته است.دخترش که در رشتهء حقوق در دانشگاه کولمبیا تحصیل کرده ، دیگر حاضر نیست به کولمبیا برود.و به کار آموزی مصروف شود.لذا او برای نجات از خانواده شوهرش اسلام بن لادن، میخواهد طلاق بگیرد..» (2 )

       اسامه بن لادن هرچند در عربستان بدنیا امده، وشهروند این کشور بشمار می رود، اما پدر کلان بن لادن در یمن زنده گی میکند.در گیر و دار وگریز بن لادن از غاری، به غار دیگر در افغانستان، پلیس امنیتی در یمن، یک تبعه ء فرانسوی را که قصد دیدار با پدر کلان بن لادن را داشت، باز داشت کرد.این تبعه ء فرانسوی گفت: «  او قصد داشت برای تکمیل کردن فیلمی که در باره ء اسامه روی دست گرفته است، می خواست با پدر کلان بن لادن گفتگو کند.اما مقامات امنیتی یمن از این فرانسوی بنام یک تروریست نام بردند.و نه فیلم ساز...»

   پلیس یمن پس از فرستادن این مرد فرانسوی به بیروت، تعداد افراد امنیتی اطراف خانهء پدر کلان بن لادن را هم افزایش داده است.تا خبر نگاران و فیلم سازان نتوانند به سراغ او بروند.اکنون وی، در زندان خانگی بسر می برد.و از این وضع، سخت ناراضی است.در لیبیا هم معمر القذافی، فرمان دستگیری معاون ساز مان ضد جا سوسی لیبی« عبدالله » را صادر کرد.عبدالله پیش از این،از طرف محکمهء پاریس به حبس ابد محکوم شده بود. وی متهم گردیده بود که در انفجار یک هوا پیمای مسافر بری که در سال 1989 در نیجریه رخداد، نقش داشته است.در این انفجار، 170 نفر سر نشینان کشته شدند.به همراه عبدالله ، هفت نفر از همکاران دیگر او در لیبیا باز داشت شدند.این باز داشت ها از جمله تمایلاتی بود که معمرالقذافی در مبارزه با تروریزم نشان می داد.قذافی یکبار از طرف سازمان القاعده مورد سوء قصد قرار گرفت اما جان به سلامت برد.

(1 و2 ) یاد داشت ها از گزارش رادیو بی بی سی لندن

 

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید

 
Design downloaded from free website templates.