2011/07/14

   

     روز شنبه هفتم ماه جولای ۲۰۱۲م مطابق هفدهم سرطان سال ۱۳۹۱ خورشیدی از ۶۵ مین سالروز تولد دستګیر نایل،شاعر ونویسنده ازجانب خانواده، دوستان و فرهنګیان مقیم بریتانیا در شهر لندن،طی محفل با شکوهی تجلیل بعمل آمد.دستګیر نایل، ازچهل و اند سال به اینسو است که در مطبوعات ورسانه های داخل و خارج از کشور مقاله، داستان، شعر وطنز می نویسد.او تا کنون بیش از ده اثر نوشته است.از این جمله دو مجموعه شعر، دو کتاب داستان، یک کتاب طنز،یک کتاب مجموعه ای ازمقالات ادبی(نمک درشعر فارسی) است،به چاپ رسیده اند.بقیه آثار او( از مسافرت تا هجرت، خاطرات جنګ های تالقان، در میلاد خورشید، یاد داشت هایی از تاریخ و مجموعه ای از مقالات ادبی ) او آمادهِ  چاپ اند.دستګیر نایل، شاعر شهر غربت است وبیشترینه شعر ها و نوشته هایش درد و داغ هجرت وآواره ګی ها را دارد.    

 در این محفل با شکوه که عده کثیری از نویسنده ګان هنرمندان وهنر دوستان ګرد آمده بودند،محفل با خیر مقدم و ګرداننده ګی بانو منوره ځاځی ازهالند آغاز شد وسپس آقای فقیر میوند مسوول شورای افغان های بریتانیا در لندن سخنرانی نموده اهمیت برګزاری محفل برای شاعران و نویسنده ګان و فرهنګیان درقید حیات را برای نسل امروز و تجلیل از شخصیت انها ضروری دانست.پس از آن نیلوفر نایل،زنده ګی نامه،تجربه ها وآثار دستګیر نایل را بخوانش ګرفت.پوهاند مجاور احمد زیار،زبان شناس، محقق ونویسنده به بر رسی زنده ګی وآثار دستګیر نایل پرداخت و از خاطرات دوران انجمن نویسنده ګان با اودر دهه ی شصت یاد نمود.                                    

 سخنران دیګر، دوکتور غلام دستګیر رضایی ، رییس انجمن دوستداران فرهنګ آریانا بود که از شناخت خود با نایل از سالهای دور و دوران شاګردی اش و کار کرد های مشترک در امر نشر مجله فرهنګی ( نوروز) در هالند یاد کرد.به دنبال آن، صدیق یکرنګ، مسوول انجمن ( آب ــ شورای مشورتی افغان های مقیم بریتانیا) از همکاری قلمی استاد نایل در این بورد مشورتی، سخن ګفت.شهسوار سنګر وال شاعر و نویسنده یکی دیګر از سخنرانان بود که از پیشینه ُ غنا مند زبان فارسی در نیم قاره ُهند و آسیای میانه،افغانستان وایران سخن ګفت و نقش شاعران و نویسنده ګان معاصر از جمله نایل را در انکشاف و غنامند شدن زبان فارسی،ارزشمند دانست.سید صادق آغا از ارادتمندان و دوستان نزدیک آقای نایل نیز نثر آهنګین و زیبایی درباره ُکار های آفرینشی او نوشته بود که بخوانش ګرفت. سپس نوید جان نایل نواسه ُ استاد نایل که به زبان های انګلیسی و آلمانی سخن میګوید، پیام تبریکیه ای به زبان فارسی قرایت کرد که مورد دلچسپی وتحسین حاضران قرار ګرفت.                                                                   

 جناب سراج الدین ادیب، مسوول سایت وزین ( روشنایی ) از دنمارک نیز از جمله سخنرانان این محفل بود و آقای شهیر محسنی، نویسنده و هنر پیشه موفق تیاتر افغانستان طی سخنانی از نویسنده ګان افغان خواست فرهنګ جنګ را از اثار خود کم کنند وبجای آن عشق وعاطفه، احساس و دوست داشتن را جایګزین این مسایل نمایند. جناب انجینیر حمدالله ګران شخصیت اجتماعی واز فعالان سیاسی از دوستی و محبت های دهساله آشنایی با نایل سخن ګفت و بصیر حیدر،هنر پیشه سینمای جوان افغانستان با سخنرانی کوتاهی بر ګزاری چنین محافل را ستود و از نهاد های فرهنګی خواست به چنین کارهای ارزشمند خود ادامه دهند.فضل حکیمی هنر پیشه و کارګردان موفق سینمای امروز افغانستان در خارج از کشور نیز با پیام کوتاهی به بخش سخنرانی خاتمه بخشید.                                           

  در پایان محفل، پیام های تصویری بانوی شعر افغانستان حمیرا نکهت دستګیر زادهداکتر ببرک ارغند داستان نویس،عزیزه عنایت شاعر از هالندِ،وپیام های کتبی جناب سلطانعلی کشتمند، رییس پیشین شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان، انجینیر عبدالمجید اسکندری از کابل،غلام حیدر یګانه، از بلغاریا انجیلا پګاهی شاعر نوپرداز وشیرین کلام از جرمنی،رحیم غفوری ، مسوول سایت فردا از سویدن، راحله جان یار شاعر زیبا کلام، واستاد لطیف ناظمی وابراهیم دهقان از جرمنی وجناب همایون تاج از لندن را بانو نیلوفر نایل بخوانش ګرفت.و محفل با سخنرانی کوتاه و سپاس ګزاری آقای نایل از شرکت کننده ګان و سخنرانان،به پایان رسید.ا

نیلوفر نایل

    

 

 

 

  بقیه گزیده های مقالات فرهنگی دستگیر نایل کلیک نماید

 
 

 

 

 
 
 
admin@vatandar.at
 
 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد