2012/05/29.

   

گونتر گراس با  انتشار چكامۀ " آنچه را كه باید گفت" بتاریخ چهارم اپریل  ۲۰۱۲ میلادی، پس از سر و صدا های كه  اعترافش به عضویت  در گروه بازوی مسلح اس‌اس  Waffen-SS فاشیسم  آلمان و جهت گیری های عریان در مباحثه های درونی حزب سوسیال دموكراسی درین كشور ایجاد نموده بودند،، یكبار دیگرغوغا آفرین گردید.

گراس درین اثر جهان غرب  و خوانندگانش را به چند بُعدی نگریستن موضوع دستگاه های اتمی ایران و  فراموش ننمودن قدرت اتمی كشور اسرائیل هوشدار داد.این شعرش توانست به مدت كوتاهی در جهان سیاست، ادب و هنر  بازتاب گستردۀ  را كمایی كند و سیاستمداران و منتقدین ادبی زیادی را  به ارزیابی و اتخاذ موقف وادار سازد.

گونتر گراس، در آخرین شعرش به نشر رسیدۀ روز شنبه بیست و ششم ماه می ۲۰۱۲ میلادی  درروزنامۀ زود دویچه ساایتونگ در آلمان، این بار  یونان و اروپا را زیر نظر  خویش گرفته است.  یونان، سرزمینی كه گهوارۀ  تمدن غرب بشمار می رود و همه باور ها و ارزش های معنوی خویش را مدیون او می باشد و اروپای كه  این كشور را  بنابر شرایط اقتصادی نابسامانش اكنون در ورطۀ  ورشكستگی گرفتار می بیند  و امكان ترك و یا طرد سرزمین افلاطون و ارسطو از حوزۀ اقتصادی یورو را هر روزه بیشتر و بلندتر عنوان می نماید

گراس برای بیان مطلبش از اسطوره ها، خدایان و ناموران یونان باستان بهره می گیرد . از انتیگونه، كرزوس، كرئون ،المپ و سقراط.

انتیگونه  دختر اودیپ Oidípous و یوكاسته Iokaste كه از فرمان كرئون Kreon  پادشاه تب Thebae مبنی بر عدم اجرای مراسم خاكسپاری برادرش پولونیکس Polynices سرپیچی می كند و بعد  با خود كشی، خویشتن را از مرگ با گرسنگی در یك سیاه چال  می رهاند

كرزوس Croesus آخرین پادشاه لیدیه  Lydia، واقع در تركیۀ كنونی می باشد که  ثروت هنگفتی داشت و با شكوه و جلال زیادی  می زیست و نامش با ضرب ا لمثل" من که کرزوس نیستم " برای همیشه ورد زبان ها باقی مانده است.

المپ  Olymp نام كوهیست در یونان كه بر اساس اسطوره های یونانی خدایان و نیمه خدایان  با خدمتكاران خویش در آنجا اقامت داشته اند

سقراط Socrates فیلسوف بزرگ یونان پس از اتهام به انكار خدایان آتن وتهمت ایجاد فساد بین جوانان این شهر از طریق آموزش علم و فلسفه،  به نوشیدن جام زهری محكوم می گردد. سقراط بعد از ایراد بیانیه یی و رد این افترا ها  جام زهر را  می نوشد  و دار فانی را ترك می گوید  بدون اینكه به مشورۀ شاگردانش مبنی بر فرار از آتن، تن در داده باشد.

گراس با اشاره به نقش كشور زادگاهش درین مورد، بیاد می آورد كه زمان جنگ دوم جهانی، هنگام تصرف یونان توسط فاشیسم، سربازان آلمانی چكامه های هولدرلین Hölderlin  شاعر نامدار آلمان را كه به تمدن كهن  یونان باستان عشق می ورزید و  سرشار از زیبایی  و الهام می دانست ، در كوله بار های خویش داشتند.

گراس با این مجموعۀ اسطوره یی، تاریخی  و شاعرانه  به دفاع از كشوری بر می خیزد كه نمی خواهد  به فرمان های صرفه جویی جهان غرب سراپا گوش فرا دهد و تسلیم  خواسته های ناعادلانۀ او گردد. گونتر گراس شاعر و رسالتمند درین چكامه اش  از نیاز ماندن و  بودن یونان در حوزۀ اقتصادی یورو سخن می گوید، سرزمینی كه اروپا بدون او همه هؤیت های تعریف شدۀ تاریخی خویش را از دست خواهد داد

كشوری گویا  دور افتاده را
نابسامانی فرا گرفته است
زیرا  فرمان  بازار را  نمی پذیرد 
سرزمینی كه زادگاه و  مهد پرورش اروپاست
 
اروپا!
آنچه را كه  با روانت جستی و یافتی
اكنون تحقیرآمیز كم ارزش می یابی
 و قیمت  می گذاری !
 
ٱبروی خطه یی را  می ریزی
 كه همه چیزت را مدیون اویی
 و به عنوان وامدارت رسوایش می سازی
 
میهنی را به بینوایی  و تنگدستی محكوم می كنی
كه غنایم تاراج شدۀ تحت مراقبت
 زینت بخش موزیم های تست 
 
وقتی با زور جنگ ابزارها، این کشور را تصرف نموده بودی 
 چكامه های هولدرلین در كوله بار سربازانت  بود!
 
بوم و بری كه تحملش را امروز نداری
همان میهنیست كه فرنبران دیكتاتورش
   همكاران پیمان نظامی و
  پذیرفته یی تو بودند
 
درین سرزمینِ بدونِ حقوق،
 تنها قانون قدرتت
باج و خراجش را دستور می دهد
 
 انتی گونه دیگر اینجا سیه پوشیده است
مثل همۀ مردم  سوگوار كشوری كه چه بسا مهمانش بوده یی
 
بازماندگان كرزوس ، اما
بیرون ازین  كشور
 همۀ ثروت،
طلا و اندوخته های خویش را در خزانه های تو انباشته اند
 
 مشوقِانِ مزدور فریاد می زنند،
بنوش جام را، بنوش!
اما سقراط ، جام زهر آلودۀ لبریزت  را
 خشمگنانه
 بتو واپس می گرداند
 
اروپا یادت باشد!
خدایانی كه  طلب مصادرۀ المپ آنها را داری
 همه،  همنوا
نفرینت  خواهند نمود!
 
بدون معنویات  این كشور
پژمرده می گردی  و بدون رشد و نمو
اروپا!
اندیشه یی موجودیت تو تصور اوست.
اروپا!
بودنت را  مدیون این كشوری!

 

  

 

 

 

 
 

 

admin@vatandar.at
 
 
 
 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به «وطندار» می باشد