WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

گزیده های مقالات فرهنگی استاد جیلانی لبیب

 

   زبان و دانش                                                                                جیلانی لبیب

تنها با زبان مادریست که می توان بیان احساس  را لمس نمود و منتقل ساخت.

زبان بازتاب دهندۀ هویت ملی می باشد.

هر گونه دست درازی سیاست به این پدیدۀ فرهنگی، تجاوز به حریم مردمی می باشد كه با آن گفتگو می نمایند. قتل یك فرهنگ را با كشتار واژه هایش می آغازند.

وقتی مشتی نادان و پست فطرت می خواسته اند فرهنگی را نابود گردانند، همیشه كوشیده اند در وهلۀ نخست مردمش را گنگ بسازند و زبان آنها را بگیرند. مردم سرزمین  مصر باستان و یمن امروزعرب پنداشته می شوند ، چون با زبان تاریخی فرهنگ خود آشنا نیستند.

 بیشترین كشور های افریقا  در حال كنونی بجای زبان های بومی خویشتن به انگلیسی، فرانسوی، پرتغالی یا آلمانی آموزش می یابند و گپ  میزنند، بدون اینكه پیشرفت زیادی در بخش دانش نموده باشند.استعمار به حال مردم زیر حكمروایی اش دل نمی سوزاند.   

زبان مادری ام، پارسی دری به ویژه در دوران تیموریان بیانگر دانش و هنر دانشكده ها و دانشگاه های یک حوزۀ گستردۀ ادب وفرهنگ بود.

در دارالعلوم و دارالفنون های هرات، شاگردان و برترین استادان این مرز و بوم و فراسوی آن  به آموزش و پرورش می پرداختند.

عرب نتوانست زبان صحرا نشینان و شترسواران را جایگزین ادب و بیان، زردشت، نكیسا و باربد بنماید.هر كوچه پسكوچۀ هرات، غزنه، بامیان تا بلخ؛ سرخرود، قندهار، كاشغر تا فرغانه؛ گنجه، سمرقند تا بخارا؛ مرو، بدخشان، خوارزم تا ابیورد  و هر گوشه و كنار فرا رود تا میان رودان ابو مسلم ها، بیرونی ها و روزبه های را در دامان خویش پرورانیده است كه هر یکی  پشتیبان و نگهدار میراث فرهنگی خویش همچنان باقی خواهند ماند

زبان مادری من ، غنی است و پویا. بخشی از هویت بیش از یكصد میلیون انسان. ایجاد یك فرهنگستان در حوزۀ زبان و ادبیات پارسی دری بیش از هر زمان دیگری نیاز می رود.  

  

 رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید

 

 

admin@vatandar.at

 مدیر مسوول : انجنیرهما یوسفی

صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی

کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به «وطندار» می باشد