2012/07/07.

   

اینك  شط آبی رهایی

دمساز نیایش هایمان

 سرشار از فریاد

شكوه تندرستی ات را جشن می گیرد

حلولت خجسته 

دوران بیباكی های ما هنوز به فروكشی رهی نسپرده بود. حلقۀ دوستانی كه با زبان یكدیگر آشنا بودیم، تلاش می ورزیدیم لحظه های فراغت خویش را تا آنجا كه میسر می گردید یكجا با هنر، شعر و ادب بگذرانیم. گاهی از نیچه می گفتیم ودر بارۀ اینكه چگونه نازی ها ازو وآثارش  سوء استفاده نمودند و گاهی از مولانا و جهانشمولی بیانش تا ابدیت ها.

 شبی هملِتِ شكسپیر را با هم می خواندیم و زمانی منطق ا لطیر عطار را.

این حلقه،  سخت با یكدیگر گره خورده بود و چنینست كه من  پس از گذشت بیش از دو دهه، برخی از آن  پیوند ها را  همچون پار پای برجای احساس می كنم و چراغ رابطه هایش را  فروزان.

در یكی ازشامگاهانی كه ما شاعرانه اش ساخته بودیم وكنار دریای شپری در برلین غرب پیش از  وحدت دوبارۀ آلمان وتبدیل این شهر به پایتخت این كشور، می كوشیدیم باز هم شكست سكوت زمان و دریا را با گذشت و شنیدن آوای موزون و آهنگین میترو، قطار های مسافری بری شهری از  دوردست تجربه كنیم، دوست نازنین و هنرمند مهربان و خوبم حسینه مرزبان ـ  بورگان ـ بی مهابا من را مخاطب قرار داد كه بلغاریا بروم.

وقتی  دلیلش را پرسیدم پاسخ داد كه یك دوست خوبش از هرات آنجا تحصیل می كند و ادامه داد برو دیدن شاعر هراتی خود و دوست من حمیرا نكهت!

 مدت زیادی نگذشت كه  از كابل  دفتر شعری حمیرا نكهت  دستگیرزاده را  بنام شط آبی رهایی درخواست  و به لطف عزیزی دریافت نمودم تا اینكه در یكی از محفل های ادبی مجلۀ رنگین به یاری آقای محمد حیدر اختر افتخار آشنایی كوتاهی با نكهت دستگیرزاده  برایم مهیا شد.

شعركمتر چكامه سرایی همچون حمیرا نكهت  با سرنوشتش پیوند خورده است.

زندگی حمیرا نكهت معجزه آساست!

نكهت دستگیرزاده زمانی كه هنوز با بیماری جان فرسای سرطان پنجه نرم می كرد، از سپیده دم گفت و از خورشید. در دنیای شعر امروز میهن ما  كه خوشبختانه در حال حاضر شاعر خوب زن كم نداریم، بیشتراز همه چكامه های كریمه ویدا، ثریا واحدی، خالده  فروغ و حمیرا نكهت  نغمه سرای بهارستان مولوی، هلالی و خلیلی برایم هستند. زمانی كه هنوز دستگاه واژگانی سیاست و دستور،  رهایی را  كمتر مجالی  می داد، این سركشان در كنار فوزیه رهگذر وشادروان لیلا صراحت روشنی طنین ٱزادی را فریاد می زدند.

 خوشحالم كه به تاریخ بیستم ماه جون 2012میلادی پزشك حمیرا نكهت، رهایی وی را از چنگال اهریمنی بیماری سرطان به همۀ دوستداران شعر و ادب ، به خانوادۀ وی و به ویژه به خودش مژده داد

 فریاد حمیرا نكهت اینك در عطر زندگی سرشار، ندای  ستیز، امید و شادكامی را رساتر از هر زمان دیگری به گوش همزبانانِ شنوایش نوازش خواهد بخشید. حمیرا نكهت  با غزلواره های آغشته با نكهت باغستانِ رابعۀ بلخی، مهری هروی، فروغ و سیمین بهبهانی مشام خواننده اش را به بهارستان آراسته در تصویر های خیال  شاعرانه و گاهی خیلی زنانه ره می سپرد.

وی از شمار نخستین زنان گویندۀ معاصر میهن ماست كه با چكامه هایش دژ وزن و قافیۀ معیاری را درهم شكست. حمیرا نكهت اینك تولدی دوباره را، نور را  و آرزو را، آری فردا را و زندگی را با گوشت و پوستش لمس می كند.

و من خود را درین شادی شریك احساس می كنم.

همزبان خوبم

همشهری من

اینك شط رهایی

ٱبی ،

فرشتۀ خوشبختی ات

و چكامه را

بر زمین

فرود آورده است

گامش گرامی!!

  

 

 

 

 
 

 

admin@vatandar.at
 
 
 
 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد