WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 گزیده های مقالات فرهنگی فلسفی  قیوم بشیر

 

  سجده گاه - امید شفاء ـ بهشت ـ  ناجوانی                                       قیوم بشیر   

قیوم بشیر« هروی »

ملبورن – استرالیا

هیجدهم می 2014

سجده گاه

برای  آمدن  تو چه   کار  باید  کرد

چگونه مرغ دلت را شکار باید  کرد

چسان هوای غریبی زدل برون سازم

و یا  خزان رخم  را  بهار  باید  کرد

تو آمدی  و  بدل  پا نهاده  بگسستی

برای وصل تو  باز  انتظار  باید کرد

اگر دمی  نفس ات یار راهِ  من  باشد

به  هم  رکابی  تو  افتخار  باید  کرد

نشسته در طلب  سجده گاهِ  رخسارت

که روزی بوسه زده دل قرارباید کرد

من از حوالی مهر  و وفا  نگه  کردم

که از برای تو جانرا  نثار  باید  کرد

چه گویمت زدلِ زاروبینوای« بشیر»

که شعله های دلم  را مهار باید کرد

قیوم بشیر« هروی »

ملبورن – استرالیا

دهم می 2014

امید شفاء

به مادری که  دلش لحظه ای قرار نداشت

به چهار فصل وجودش دمی بهار نداشت

ز  دردِ  کودکِ  هردم   شهید  و  بیمارش

شکایتی  ز غم و  رنج   روزگار  نداشت

همیشه  اشک ِ  دعا   بود  یار ِ  چشمانش

بدل نشانه ای  جزء  صبرِ  پایدار نداشت

به  گوشه های  دلش بود  ناله های حزین

برای  زنده گی هیچگونه  انتظار  نداشت

نشسته  تا  بسحر  ناله  زد  و آه  گریست

کنارِ  بستر   طفلش   که   اعتبار   نداشت

بیا « بشیر»  و دعا  کن  بحال  این  مادر

که جزءامید شفاء بخش ز کردگار  نداشت

قیوم بشیر« هروی »

ملبورن – آسترالیا

یازدهم  می  2014

بهشت

خوشا روزی که مادر در برم بود

انیس  و مونس  و  هم  یاورم بود

صفا  و  همدلی   آموختم  از  او

سخن  سنج   و تمامِ   باورم  بود

به شهر دل که جای عاشقان است

همیشه   مادرم   تاجِ   سرم   بود

بمن   آموخت   وفا  و   مهربانی

محبت  پیشه   و  ناز  پرورم  بود

«بشیرا» بوسه زن بر خاکِ  پایش

بهشت چون زیر  پای  مادرم  بود

 

اخیرآ آقای ستار سیرت در سخنان غیر منتظره اش در یک سخنرانی گفت که یک پدر صالح ویک ولی صالح  میتواند دختر چهار ساله خود را میتواند به نکاح بدهد.!!!

قیوم بشیر

ناجوانی

بشنوید ستارِ سیرت  دُر فشانی  می کند

از  بهر  قومِ  وهابی  جان  فشانی  می کند

در میان  حق  و  باطل  بذله  ها گوید  بلند

از برای چند ریالی روضه  خوانی  می کند

آنچه می گوید  از آن  فکر خراب  ناکسش

گلشن اعراب را  خوب  گل  فشانی می کند

حرف این ظالم  خلافِ  کُلِ  دینِ عالم است

کاینچنین چهارساله راعقد ونشانی می کند

می سراید همچو  طالب  قصه  های  ناروا

چون برای  طالبان  او هم  شبانی  می کند

صد دریغ و درد که او را تا بحال  نشناختیم

ای (بشیر) این بیخبر بس نا جوانی می کند

  

     

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید