WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

  گزیده های مقالات لطیف کریمی استالفی

 

    بر خودت لعنت !!.                                                                   ل . کریمی استالفی .

 

« بی گـُنـــه لعنت کنی ابلیس را    چون نبینی از خود آن تلبیس را »

 انسان موجودیست جوینده ، بصورت طبعی علاقه دارد تا از همه مسائل خلقت ، دیروز ، امروز و حتا فردای خود پی ببرد . وقتی انسانهای جوینده ، یابنده شد ، آنگاه یک نیروی خفته در او بیدار می شود و هزاران سوالی در ذهنش خطور می کند و دنبال جوابش می براید .

    زمانیکه من به فرشتۀ مقرب خدا عزازیل ، که بعد ها به ابلیس ملقب شد می اندیشم ، در ذهن و اندیشه ام سیمای آدمهایی شکل می گیرد که کمتر از ابلیس نبودند و نیستند و بیاد احتجاج و اعتراض فرشته های آسمانی می افتم که گفته بودند : آیا کسی را می آفرینی که در زمین فساد کنند و خونها بریزند .

    آری ...!

از جملۀ فرشته گان ، یگانه کسی که از حکم خدا سر پیچی کرد ، همین فرشتۀ مقرب بود و عتابی بر وی شد ، که ای ابلیس تو را چی شد که با سجده کننده گان همراهی نکردی . در پاسخ گفت : من از آدم بهترم ، مرا از آتش و آدم را از خاک آفریدی .

  اگر به کفر متهم نگردم ، شاید ابلیس حق بجانب بود ، زیرا تعصب  ، غرور ، عشق و محبت او بخدا، اجازه اش نداد به آدم خاکی سجده کند ، او میدانست که آدمیان نه تنها فساد براه می اندازند ، بلکه آنچه را که ابلیس نمی داند و تعلیم ندیده  ، انسانها به آن دسترسی خواهند یافت و تمام این اعمال زشت ، بنام وی تمام خواهد شد .

     دنیایی که ما در آن زنده گی داریم ، بدترین ، هولناک ترین ، مخرب ترین ،شنیع ترین حوادث را پشت سر گذاشته ، ما آدمها نه از عمرش سندی داریم و نه از ساکنین آن تاریخی .

      اما از تولد مسیح الی حال ، دانشمندان و محققین توانسته اند تاریخ نسبتاً روشنی را به جامعه بشری تقدیم کنند .

 تاریخ موجود نشاندهندۀ آنست که ، بشر همواره در نزاع ها و خونریزی ها و زورگویی ها بسر برده ، بعضی ازین داستانها چنان دردناک و تکاندهنده اند که قلم از شرح آن عاجز می ماند .

    البته بسیاریی ازین خونریزی ها ، انگیزۀ مذهبی و دینی داشته  و همین اکنون توسط القاعده و طالبان در کشور های جهان سوم و بخصوص اسلامی در جریان است .

     از موضوع دور نشویم ، حرف اصلی را باید گفت ، در انفجارات انتحاری مقصر کیست ، ابلیس ، امیرالمومنین ملا عمر یا گلبدین ؟ .

    اگرابلیس می توانست با تلویزیونها مصاحبه ای انجام دهد ، شاید میگفت : ای مسلمانان ! شما قرآن را بخوانید و قضاوت کنید ، من فقط در فرزندان آدم وسوسه ایجاد میکنم و بر مومنان تسلط ندارم .

آیا من می توانم بهترین مومنین را علیه بهترین مومنین بشورانم ، در حالیکه قرآن از ضعیفی کید و حیلۀ من تائید می کند ، چطور می شود که حیلۀ و تذویر من آنقدر قوی و مؤثر واقع گردد ، که حتا اصحاب پیامبر توسط یاران خود شان به قتل رسانیده شوند ، آیا به خلفای اموی ، عباسی و امیران بغداد نشین ، که برای گرمی آغوش شان ، کنیز های حور صفت خراسانی ، و برای کار در مزرعۀ شان برده های خراسانی و برای شکم شان اموال غنیمت خراسان زمین ، با سر های بریده در طشت های زرین طور تحفه پیشکش می شد و آنها هم از جملۀ رجال بر جستۀ اسلامی بودند و با افتخار می پذیرفتند ، توسط من اغوا شده باشند ؟ . من که در حریم مومنین راهی نداشتم ! .

    شما که در آن عصر زنده گی نداشتید ، شاید دلیل بیاورید که ، هر کس به سلیقۀ خود روایتی نوشته ، باور مان نمی شود که این همه بدعت و خونریزی ها توسط مومنین انجام یافته باشد ، بسیار خوب ! از آن دوره ها میگذریم ، بر میگردیم به عصر حاضر .

       الله یاری ، شخصی که در تلویزیون اهل بیت ، قرآن را به چارده روایت میخواند و خود را مومن فقیه بحساب می آورد ، با صد ها حدیث و آیت میگوید : عمر ابن الخطاب رض جایش در جهنم است ، چون به پیامبر اسلام هتک حرمت کرده و او را به هذیان گویی متهم ساخته . استغفرالله !! منکه نمی توانم امیر المومنین را وسوسه کنم ، چون در حریم بنده گان خالص خدا راه ، و بر مومنان تسلط  ندارم .

همین عالم فقیه استدلال می کند که : بدون چنگ زدن بدامان اهل بیت ، بخدا رسید ن و به بهشت رفتن نا ممکن است .

اما خدا میفرماید : من از شاهرگ گردنتان بشما نزدیکتر هستم . پس با این ارشاد خداوندی فاصله ای بین خدا و انسان  وجود ندارد ، انسانها بدون واسطه بخدا ارتباط قایم کرده می توانند .

   در مقابل داکتر ملازاده که هم عالم دینی و مومن است میگوید : تمام حرفهای که در بارۀ نزول و قیام مهدی به اصطلاح آخرالزمان میگویند دروغ محض است !! . زیرا در قرآن به این مسله پرداخته نشده .

    ببیند ای مسلمین ، شما تمام این اراجیف گویی ها خود را به پای من خاتمه می بخشید و هر روز میگوئید ، لعنت بر شیطان ! خود قضاوت کنید ، کید ضعیف من ، وسوسه انگیزی من ، این مومنین بر جستۀ دین را هم از راه کشیده ؟ .

     خدا آدم را آفرید تا حق را از باطل تمیز دهد ، اینکه شما از فلسفه ، علم و منطق و خرد گریزانید و حق و باطل را ازهم تمیز کرده نمیتوانید ، اینهم تقصیر من است ؟ . آیا من  بشما القاء و یا دستور داده ام که ، خلاف صریح قرآن زنان مظلوم تانرا که مادران شمایند سنگسار کنید ، آنهم با سنگهایی که بیشتر از یک کیلو وزن دارند ، اگر دلیل بگوئید که آیه سنگسار وجود داشته و در برگی از درخت نوشته شده بود و آنرا بزغاله ای خورده ، به خدای عزیزم سوگند ، که من آن بزغاله نبودم . سری بزنید در نهج البلاغه ، ترجمۀ ناهید آقای میرزایی ، در آن آمده : ای مردم همانا که زنان ، ایمان ناقص و بهرۀ ناقص و عقل ناقص دارند ... در کار های نیک از آنها اطاعت نکنید ، ازین در فشانی ها در نهج البلاغه به کثرت دیده می شود . آیا این ارشادات را هم ، من نوشته ام ؟ .

   با وجود این همه تهمت و افتراء که علیه من است و هر وقت و نا وقت بر من لعنت می فرستید ، سپاس فراوان از آقایان حکمتیار و ربانی ، که کابل آباد را با جنگ خانمانسوز ویران کردند و بلاخره خود اعتراف نمودند ، که ما را دشمنان بجنگ انداخته بود . آنگاه خدا را شکرانه بجا آوردم ، که دو نفر عالم دین و دنیا ، مرا برائت دادند ، که محرک این جنگ نه من ، بلکه مومنان منافق پاکستانی و ایرانی بودند .

   بیاد دارید که در جنگهای افشار ، کوته سنگی ، سیلو ، کارته سه ، خوشحال خان ، بین احزاب دو وحدت اسلامی ، سیاف و مزاری ، پستان بریدنها ، در کانتینر زنده زنده سوختنها ، بر فرق سر میخکوبیدنها ، از اسیران جنگی کار  اجباری و ثقیل کشیدنها ، زنده بگور کردنها ، زنان و دختران را اختطاف کردنها و رقص مرده نمایش دادنها ، همه و همه کار من بود !.

هیهات !! . شما می بینید که همین حالا در مجلس نماینده گان ، همان آیت الله محقق که میگفت سیاف نسل کشی را آغاز کرده ، بخاطر منافع شخصی در کنار سیاف ایستاد . نه من محرک جنگهای شان بودم و نه واسطۀ نزدیکی شان .

    و اما پیام آخری مرا ملا عمر بخواند !! .

جناب ملا صاحب ، نمیدانم سواد درست دارید یا خیر ، اما میدانم که حتماً شنیده باشید ، کسانیکه دنیا را خراب کنند ، در آخرت رستگاری ندارند ، شما هیچگاهی بخرد مراجعه نکرده اید ، مذهب شما با تمدن و علم در ستیز است ، پیش از اینکه به زنده گی بیاندیشید ، از مرگ حرف می زنید ، شما از جهالت مردم قبائل تغذیه می کنید ، از ورود علم و خرد در هراس هستید ، شما می دانید که سنگسار اخیر تان در کندز خلاف حکم خدا بود ، اگر دختر خود تان می بود آیا باز نگری در قضیه را حکم نمی دادید ؟ . شما در فکر آنید که بشریت را به زعم خود تان اصلاح کنید ، آیا روزی در فکر اصلاح شدن خود هم غور نموده اید ؟ . شما که خود را مسلمان می گوئید ، آیا نخوانده ای که خدایت گفته ، با زنان تا ن به نیکویی رفتار کنید و این تو هستی که زشت ترین و خشن ترین اعمال را در مقابل زنان مظلوم انجام می دهی .

  سوگند یاد میکنم ، تو با چشم کورت ، مکار تر از منی ، زیرا من با علم بزرگی که یاد دارم بلیونها سال است با انسانها زنده گی مشترک دارم ، تا کنون نتوانستم جوانان بیخبر از دین و دنیا را به عمل انتحاری و رفتن به بهشت تشویق کنم ، اما تو اینکار وحشیانه را توانستی .

  خبر شدم که راپور انفجار اخیر در یک مغازه خوراکه فروشی وزیر اکبر خان را جواسیس لعنتی ات ، با آب و تاب برایت تعریف کردند ، همینکه خبر شدی فقط یک فامیل شریف در آن با اطفال کوچک خود تکه تکه شدند ، تو مغموم گشتی و گفتی : درین انفجار بزرگ تنها چند نفر ؟! لعنت بر شیطان !!!. من شنیدم و تعجب کردم ، بخدا عرض نمودم ، ای باری تعالی !! همه علوم را بمن یاد دادی ، اما ساختن واسکت های انتحاری را نــه ، حالا این جنایت رزیلانه را هم ملاعمر بپای من ختم و بر من لعنت می فرستد . نا گزیرم بگویم ، ای امیر المومنین کور : لعنت بر تو و تمام ذریاتت باد !!. بااحترام  

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید