WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

  گزیده های مقالات لطیف کریمی استالفی

 

  آقای هاشمیان ، با خصومت های شخصی ، روند تظاهرات مردمی را برهم نزنید   کریمی استالفی

جناب هاشمیان !

در هفته ی جاری ، بر نامۀ های مسکینیار ، امیری ودُر فشانی های شما را  بدقت گوش دادم ، نتنها بحال شما ، بلکه بحال ملت بخون تپیدۀ خود سخت متألم شدم .            استاد عزیز! با همه احترامی که بموی سپید شما دارم ، اما صادقانه حضور شما عرض میکنم که ، تحلیل ها ، نظریات و پشنهادات شما ، همه و همه ارزشهای علمی و عقلی را زیر سوال می برد . من نمی خواهم درینجا وارد جزئیات شوم . شما حق دارید ، از طالبان وحشی ، حکمتیار قاتل ، حقانی مزدور ، به همان اندازه ای که خدا عقل برای تان عنایت فرموده ، دفاع کنید و آنها را « مقاومت مسلحانۀ ملی » یاد کنید ، مگر حق ندارید ، بنابر خصومت های شخصی ، روند تظاهرات ملت ما را مانع شوید ، زیرا شما با وجود این همه لاف و پتاق علمی ، تا هنوز معنی کلمۀ « ملی » را نمی فهمید .

     یکی از علل واکنش های جدی روشنفکران جامعۀ ما ، علیه تاریک اندیشان و مزدوران پاکستانی اینست که ، آنها ارزشهای عقلی و منطقی را چون شما در معرض تهدید قرار می دهند . مردم جهان بدون شک متیقن هستند که ، طالبان نه به اسلام ونه به انسان ، بهایی قایل هستند . سر بریدن ، انتحار کردن ، سنگسارکردن ،  به آتش کشیدن و خواب خوش مردم را حرام کردن ، بدون حمایت پاکستان ، که « می گفتند افغانستان را باید آهسته آهسته به آتش کشید» برای شان نهایت دشوار است .

    بهر حال ، در کشور ما هر روز سلطۀ همه جانبۀ سیاسی ، نظامی ، اقتصادی و فرهنگی پاکستانی ها عمق بیشتری پیدا می کند ، این را شما خوب می دانید و با این گفتۀ من کاملاً موافق هستید . اینکه چرا و شاید نا باورانه ومصلحت اندیشانه ، آرمانهای مردم مانرا را فدای اهداف شوم پاکستانی ها می کنید ، جای تأسف و تأثر است . شما میفرمائید : چرا این تظاهرات علیه ایران ، روسیه و پاکستان راه اندازی نمی شود ؟ . فکر خوبیست ، اما توجه دول جهان را به چند سو کشانیدن ، ریشه را کنار  گذاشتن و به شاخ و برگ مشغول شدن ، کاریست که خرد اجازه نمی دهد ، بیائید با خود اندیشه کنیم که ، اسامه در کجا به جهنم فرستاده شد ، گلبدین ، ملاعمر و حقانی در کجاست ، ریشه های تروریزم در کجا آبیاری می شود . [ در روسیه ، تهران یا در پاکستان ؟] . اگر واقعبینانه باندیشیم ، آنگاه در می یابیم که حضور قوتهای ناتو در افغانستان الی یک حکومت نیرومند ضروری است و شما مخالف هستید . با مخالفت خود ، حیثیت و شخصیت علمی و منطقی تانرا نیز زیر سوال می برید . خود می دانید که با خروج قوتهای ناتو، همان تاریک اندیشان قرن بیست ، با حمایت پاکستان ، کشور ما را دو باره اشغال خواهند کرد و ضمناً همین طالبهای بیخرد است که ، خود مانع خروج نیروهای ناتو می شوند ، اگر این نادانان خواسته باشند که ، مبارزات شانرا انسانی به پیش ببرند ، میتوانند مثل سایر برادران جهادی خود ، که از دل آنها بیرون شده اند  ، قوانین کشور را احترام و بدون خونریزی به کشور برگردند ، تا دیگر به عساکر خارجی ضرورت نداشته باشیم .

   بآنچه که گفته آمدیم ، در کشور ما راست ودروغ ، وطنفروش ووطندوست ، نور و ظلمت ، چنان بهم تداخل کرده اند ، حتا بسیاری از آنانی را که عمری از آنها گذشته نیز گمراه ساخته است . مبارزه با جهل و خرافه پسندی ، رویأ رویی با افراط گرایان ، بهای سنگینی را میخواهد ، اما چه باک ، که برای رسیدن به حفظ شرف و ناموس و عزت و اسقلالیت وطن ، در هر زمانی ، جان شیرین خود را ، درین داعیۀ بر حق ، به مردم عزیز خود هدیه کنیم . نگذاریم که دوباره چوب و چماق ملیشه های پاکستانی ، بر فرق زنان و مردان ما ، در گذرگاه سرحد تورخم حواله شود ، اجازه ندهیم که گور های پدران مان را باز و استخوانهای شانرا کود کیمیاوی و یا صابون بسازند ، نباید بکسی حق بدهیم که زنان افغان را به عرب های جاهل و کرنیل های پاکستانی دلالی کنند و یا در گرمای 50 درجه ، زندانیان بیگناه افغان را با روشن کردن بخاری شکنجه نمایند .

    بیائید با استمداد از قوه عقلانی ، شجاعت ودلسوزی ، تمام اختلافات را کنار گذاشته ، با عزم راسخ و لو بهر عقیده ای که هستیم ، تظاهرات ضد پاکستانی و ضد طالبانی شدن کشور را یاری برسانیم ، در حقیقت نیروی متخصص در جامعۀ ما نقش آفرین است ؛ امروز شما و بخصوص نسل جوان و آینده سازان کشور، در یک آزمون وجدان و امانت بزرگ و پر مسوؤلیت عظیم تاریخی قرار گرفته ، نگذارید وطن مان شاهد آبستن حوادث  المناک گردد . اگر درین راه تعلل بورزیم ، ناموس وطن را فروخته ایم ، خون هزاران شهید هموطن خود را زیر پا کرده ایم ، که ابداً ، نه تاریخ ، نه وجدان ، نه مردم ، نه خدا  ، ما را خواهند بخشید .

    آقای هاشمیان !

اگر شما در باره مسایل عمیق و غامض کشور، بمنظور بهبودی فکر می کنید و خود را مسلمان می دانید ، باید مطابق امر خدا « و جادلهم بالتی هی آحسن » یعنی در مواردی که با دشمنان اختلاف دارید ، به نیکی مجادله کنید . بشما درین سن و سال، با یدک کشیدن صفت پروفیسور هاشمیان ، جفنگ گویی و استعمال نادرست کلمات در تلویزیون زیبنده نیست ، باید با طرف خود به اخلاق نیکو ، عفت کلام  ، رعایت ادب ، که زیبندۀ یک دانشمند است ، برخورد داشته باشید ، نتنها  شما ، بلکه همه .

 امیدوارم این مضمون بتواند ، به ایجاد فضای تفاهم بین شما بزرگواران شود .

   تقاضای من از شما اینست که ، با این قضاوت ها و ارزیابی های نادرست و شتاب زده  ، در قدمۀ نخست ، خود را از روح فرهنگ مکتب طالبان آگاه سازید و تلاش قبولاندن مکتبی را بر جامعۀ ما نشوید که ، از همان آغاز پیدایش جز خشونت ، ضد کرامت انسانی ، ضدیت با زنان ، عمل دیگری را انجام نداده اند و با زور سلاح بیگانه ها ، در عرصۀ ایدیولوژی ، جز فعالیت های مرگبار ، آشتی نا پذیر با تمدن ، خرافه گرایی و در یک کلی نگری ، ابزاری بدست سازمان جاسوسی پاکستان ، چیزی بیش نیستند .

  من باور کامل دارم ، بهر اندازه ای که دولت افغانستان و شما ، خانم سمین عمر ، سید خبیب سادات ، روستار ترکی و یکتعداد دیگری که تظاهر به مسلمانی می کنند ، برای این گروه فاقد فرهنگ ، روحیه بدهید ، آنها بدون دغدغۀ خاطر، مورال شان قوی شده ، به انتحارات بیشتری دست خواهند زد . لطفاً زمانرا دریابید ، که این وقت مُیسر نمی شود .

  در خاتمه ، به کوری چشم دشمنان وطن ما ، این تظاهرات را براه خواهیم انداخت ، مطمئن باشید که ، جلو این حرکت ملی را هیچ شخصی و هیچ طالبی گرفته نخواهد توانست . بااحترام   

  زنده باد افغانستان
زنده و سر بلند باد ، تمام اقوام افغانستان
مرگ بر سیاستمدارن پاکستان
مرگ بر طالبان
مرگ بر حمایه گران افراطیون

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید