2013/01/28

  

هاری شده مداوا نمی شود ! .ل . کریمی استالفی .
به هیچ آدم عاقلی پوشیده نیست که گروه مزدور طالبان بوسیلۀ جرنیل حمیدگل و جرنیل بابر برای منافع پاکستان در افغانستان ، بمنظور ایجاد یک حکومت مطیع و راه گشا به کشور های تازه به استقلال رسیدۀ شوروی سابق تشیکل شد . طارق عزیز معاون رئیس امنیت و جرنیل اشرف افریدی تمام امکانات تسلیحاتی و نظامی را در اختیار طالبان گذاشتند .
در شرایطی که ارتش افغانستان به هدایت نواز شریف تار و مار شده بود و گلبدین راکتیار هر روز با یک بهانۀ پیکر زخمی کابل را زیر آتش سنگین خود داشت و تنظیم های جهادی نیز مصروف جنگهای ذات البینی خود بودند و مردم از جنگ خسته ، پاکستان با استفاده از موقع مساعد ، زیر نقاب طالبان کرام ؟! با ارتش تا دندان مسلح خود بخاک ما حمله و پنج سال و هفده روز کشور ما را به اشغال خود در آورد و در طول این مدت آنچه که آثار هویت ملی ما بود نا بود ساخت . مؤرخین و پژوهشگران باید این تجاوز و اشغال کشور را توسط پاکستان مد نظرداشته درج تاریخ نمایند .
     گروه طالبان که از خود کدام برنامۀ ملی و بین المللی برای ادارۀ کشور جز گوش بفرمان پاکستان چیز دیگری نداشتند ، با استبداد مطلق مذهبی کشور را ده ها سال از تمدن بشری به عقب راندند .

پس معنی سیاست گروه نادان طالب ، بجز ایجاد فتنه ، اغتشاش ، ویرانی وطن و برادر کشی بمنظور منافع پاکستان چیز دیگری نبود . که قرار آتی عرض می شود .
الف ـ  طوریکه شما درین اواخر اطلاع دارید از پاپ کلیسای روم گرفته تا امام حرمین الشریفین ، از گبر تا مسلمان ، از سلطان تا شبان همه با یک صدا اعلام داشتند که عمل انتحاری نتنها حرام است

بلکه خلاف تمام موازین و اصول های پذیرفته شدۀ انسانی ، ملی و بین المللی است . 
اما طالب ها بلاوقفه باین عمل دست یازیدند .
*  پس طالبها نه مسلمانند ، نه خصلت انسانی دارند و نه پابند قوانین بین المللی هستند .
ب ـ هیچ آدم عاقلی خانه خود را بدست خود و بیگانه ویران نمی کند .
اما ؛ در چهرۀ چرکین طالبها ، آثاری از حُب الوطن دیده نمی شود ، آنها بدستور آی اس آی ، در حالیکه زرق و برق ظاهری شهرهای افغانستان را مشاهده می کنند ، پاکستان در حسادت می سوزد و برای سوزاندنش انتحاری می فرستد .
* پس طالبان ، هم بیخردند هم خود فروخته و هم اجنبی پرستند . 
ت ـ در زمانی نه چندان دور ، در بین تمام قبائل افغانستان رسوم و عنعنات پسندیده ای مروج بود ، نزاعهای بسیار پر مخاطره را بزرگان قبیله حل و فصل میکردند و این اصول چنین بود که : اگر یکی از طرفین متخاصم به خانه جانب مقابل خود بخاطر صلح می در آمد و دست دوستی بطرفش دراز میکرد ، طرف دیگر ، مطابق به قانون و احترام به رسوم قبیله ، دست از دشمنی و خون ریزی میگرفت .
 * اما با تاسف که طالبها همان متنفذین مصلح را بدون اینکه پیام شانرا بشنوند با موادیکه به شمله های خود نهان داشتند از بین بردند .

پس بصراحت گفته می توانیم که طالبها نه به قوانین پشتونوالی ، نه احترام به رسوم وعنعنات قبیله ، مردانگی ، عزت نفس و اخلاق آدمیت پابند نمی باشند . آنان گیاه هرزه ای بیش نیستند ، پس ما باید باغبان شوییم و هر گیاه هرزه ای که در باغ مان سر زد سر بزنیم .
  در خلاصۀ کلام باید بعرض برسد که ، مکتب طالبها مطلق گرایی و عمل شان تروریستی است ، که جز به خود بدیگران ارزش قایل نیستند ، سلاح آنها عوام فریبی و تکیه بر نا آگاهی توده ها که کوتاه ترین وصول به بهشت را کشتن انسان میدانند می باشد.
جناب کرزی و مشاورین نکتایی پوش طالب داخل ارگ ، بخاطر منافع دراز مدت خود ها این برادران قبیلۀ را از خود نمی رنجانند ، اگر نیم این ملت هم نا بود شود باید اهداف سلطه جویانۀ شان بالای ملت تطبیق گردد .
پس تکلیف مردم مظلوم ما چیست ؟ . 
 1 ـ خود را از ویروس هاری هایی که به هیچ دم و دعا و دوا مداوا نمی شوند دورنگهدارند و فریب این دجالان را نخورند .
 2 ـ به فرزندان شان که شامل قوای مسلح کشور هستند ، انگیزه وطندوستی بدهند که تا آخرین نفسهای خود مثل نیاکان با غیرت شان در مقابل ماکیاولیسم طالبی از مبارزۀ پیگیر با طالبان دست نکشند ، زیرا قوای مسلح بی انگیزه ، در طول تاریخ محکوم به شکست بوده است .

3 ـ ملت یک صدا و یک پارچه الغای شورای صلح را خواهان شوند ، چون از تاریخ دید و باز دید های این اسیران شکم و هم عقیده ها ، روز تا روز تلفات انسانی در کشور بیشتر شده رفت ، تضرع و التجأ کردن از تروریست ها خود محکوم است ، دست آورد های این نا بالغان سیاست ، رهایی طالبان و پیوستن دو بارۀ شان به صفوف طالبان ارمغان دیگری نیاورده است ، منبعد هر چه خونی که در کشور ریخته شود مستقیماً مسوولیت آن بدون همین شورای به اصطلاح صلح خواهد بود .

  خلاصۀ کلام ، همه طبیبان مُدبر میدانند که مرض هاری با عطش فراوان و خشمگینی بیحد و حصر ظاهر می شود ، اگر کسی را گزید و ویروس آن از راه عصب به مغز  وارد شد و اگر از بروز عوارض آن فوراً جلوگیری نگردد ، حالت جنون و مرگ ببار می آورد .

با عرض حرمت  

 

        

 

بقیه گزیده های مقالات لطیف کریمی استالفی    کلیک نماید  

 
 

admin@vatandar.at

 
 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد