2017/07/16

انجینر محمود صافی  

شفیق الله توده ای

د خدای بښلی شفیق اله توده ای د مړینی  د لمړی

 کالیزی په مناسبت

       

دفلک دلأسه څه  وکړم کوکار  *  څملوی هر ګل چه خاندی په بهار

چه پیدا شوی تا  ژړل نورو خندل * هسی مړ شوی چه ته خاندی نور ژړا کړی .

دا دی پوره یو کال تیرشووه . دمرحوم خدای بښلی شفیق اله توده ای دحق دلأری دتلین لمړی کالیزه ده . مرحوم توده ای د پر کتیک اوعمل مشر وه. توده ای ډیرچقراوعمیق دملګرتوب محبت اومعنویت درلوده چه دهر چاه اوهر ملګری په کورنی ټغر ناست او دهغه دمشکل دحل چاره ساز وه . په دی اساس په ګوند کی یی خاص محبوبیت او وزن درلوده .کله چه په ګوند او دولت باندی دزمانی دجبر په بنیاد دحاکمیت دسقوط اوانحلأل بلأ راغله او مونږ ټولو دګوند غړودسر په سترګو ولیده او او س هر ژوندی ملګری دوطن زمونږ دسترګو لیدلی حال دژوندی تاریخ نمونه او مثال یووه. کله چه په اصطلأح دمصالحی ملی یو طرفه سیاست ناکام اودسیاه ددوزخی سازمان داوپراتیفی بازی اوملل متحد ښکار شووه. چه داستان یی ددی لنډ یاداشت دحوصلی پورته دی . دګوند دبیروسیاسی عالی رهبران څوک داشرارو دنظار شورا دروازو کی پریوتل او چاه په اصطلأح دمجاهدینو قومی تنظیمی غیږته ځان واچووه . اوچاه دامریکایی ډالر ډک دپلومات بکس سره سویس ته ځان ورساوه او چاه دافغانانو تاریخی دښمن انګلیس ته په ګۇنډو او په زاری شووه . دا هغه مجازی مشران وه چه دحاکمیت په وخت کی یی په وزارتونو اولوړوچوکیو قناعت نه کووه . او فکرکسیونی ډلی جوړولی او ځانی امتیازات یی غوښتل خیر په هر صورت قظاوت یی ګۇندی تاریخ ته پریږدو .دخدای بښلی الفت صاحب په دی شعر ځان ته تسل ورکووه .

 

ټیت خلګ به جګ ګڼی ناست که په جګ ځای کی وی

  حق ویل به زیان ګڼی دلته که اوسیږی ته

 

 لنډیز داچه ګوندی کادری حق اوعدالت هیڅ وخت په حاکمیت کی عملی نشووه . مجازی مشران اوکادرونه دروابطو په اساس دامتیاز په اول قطار کی وه .  توده ای وه چه په کابل کی یی دملګرو دخلأصون دپاره سنګر ونیوه اودملګرودمشکل حل دپاره ترډیره موده په کابل مکرویونوکی پاتی شووه . ګوندی ملګرو ته یی استقامت اواستواری ورکړه . دتنظیمی تراژیدیو تر ډیره وخته کابل کی پاتی شووه.حقیقت دا دی چه هغه ډیر سخت وخت کی یی په پوره متانت زړورتیا او استقامت یی ګوندی پرګنو اوصفوفو ته دهغوی دتشکل دپاره ډیر زیار او زحمت وګاله او هلی ځلی یی وکړی .څو څو دفعه په مرګ تحدید شووه . مګر دده په روحیاتو جسامت اواورګانیزم کی نه ویره وه اونه دډار کلیمی سره اشناه وه ځوان توده ای سیاسی نظامی اوپراتیفی پوهه کرکتر تفوق اوفوق العادګی درلوده داشرارو اوپه اصطلأح مجاهدینو ډلی یی دخپل سیاسی کرکتر سیالی نه ګڼلی اوهمدا علت ۇه چه په کابل کی لکه ډیوه ځلیده او پا بر جاه پاتی وه .توده ای هغه ملګری وه په خپله عقیده وفادار راسخ متین او استوار پاتی وه . تر څو په مزارشریف کی دګۇند دموسس دخپل سیاسی لیدر شف تر څنګ یوازی تر اخره ملګری صادق او وفادار پاتی شووه . او نورو لکه دمرغانو دکتارو غوندی دوطن نه د تیښتی پروازونه وکړه . توده ای درهبر دجنازی مراسم په مسکواومزارشریف کی په ډیر درناوی او احترام سره پای ته ورسول اووروسته هالیند ته مهاجر شووه . دمهاجرت مشکلأت یی په سړه سینه اوبرده باری تحمل کړه .توده ای خڈای بښلی بر یالی هم یوازی پری نه ښوده . دهغه دمړینی وداعیه محفل مراسم یی هم په شانداره شکل سرته ورسول .دحزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان په جوړولو کی یی هم دستون فقرات په مثل اساسی رول په داخل او خارج کی ادا کړه . دلمړی ځل دپاره انتخابی ریس شورا اروپای شووه . ګوندی ظرفیتونو ته یی تشکل اواستقامت ورکړه .توده ای ډیر څه ګوند ته وکړه توده ای دوفاداری معنویت صداقت ایمانداری ملګرتوب افغانیت سازمانی خلأقیت مکتب مونږ ته په میراث پری ښوده اوس نو دا زمونږ دین دی چه دی جوړه شوی لأر کی دهرنوع ایثار اوفداکاری سره ورته ادامه ورکړو .توده ای ډیر څه مو ستا څخه زده کړی ځای دی خالی دی او تشه دی څۉک نشی ډکولی روح دی ښاد اوسه ګوندی تاریخ وخت او زمان به تا دیاده ونه باسی جنتونه دی نصیب شه ستا لأره او مبارزه ادامه لری وسلام.

 

     

 

 

 

 بقیه گزیده های مقالات انجینر محمود صافی کلیک نماید

 

 
 

admin@vatandar.at

 
 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد