WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

گزیده های مقالات  دیپلوم انجنیرعمر محسن زاده

 

   در چیلی چه میگذرد ؟                                                    دیپلوم انجنیرعمر محسن زاده

زمانیکه از نظم اقتصادی نیو لیبرالیزم سخن گفته می‌شود بی‌درنگ نام کشور چیلی بمیان مییآید. در آن سال 1973 بود که الیگارشی مالی و نظامیان وابسته به غرب کودتای خونینی را در این سرزمین براه انداختند و نخستین.حکومت انتخابی و دموکراتیک را به رهبر ی سلوادور آلینده سر نگون کردند این اقدام بربر منشانه تلاش آغازینی بود برای تروئیج نیولیبرالیزم که امروز در بسا از کشور های جهان تسلظ دارد و مظاهر زشت آنرا حتی در سرزمین جنگ زده خود مان مشاهده میکنیم .  تغیرات نیو لیبرالی بمعنی برگشت دولت از رویداد های بازار و بالا دستی اقتصاد بر سیاست بود. دیکتاتور خون آشام اوگو ستو پینو چه بدوره مداخله دولت در بازار خاتمه بخشیدو مؤسسات دولتی بشمول سیستم بهداشتی و تقاعد را به سکتور خصوصی واگذار شد که در نتیجه تغیر ساختاری شدید در مناسبات اجتماعی پدید آمد . دیکتاتوری نظامی چیلی با پیشتیبانی همه جانبه ایالات متحده آمریکا و صندوق بین‌المللی پول مناسبات جامعه و دولت را نیز بطور رادیکال دگرگون ساخت و سرزمین چیلی را به آزمایشگاه تیوری نیو لیبرال و کاربرد عملی آن مبدل نمود . تطبیق مدل نیو لیبرالیستی در چیلی با مصارف گزاف اجتماعی همراه بود و سر انجام در سال 1982 با ناکامی و آشفتگی بپایان رسید  .در  حدود هفده ماه قبل با رویکار آمدن حکومت محافظه کار در چیلی سعی بعمل آمد تا در پرتو برنامه‌های همسان سازی ساختاری صندوق بین‌المللی پول بار دیگر ریفورم های نیو لیبرالیستی در این کشور   .بمنصه اجرا در آورده شوند

ما دراین روز ها شاهد  واکنش‌های  گسترده مردم چیلی در برابر این گرایشات نیو لیبرالیستی هستیم . صد ها هزار دانش آموز , دانشجوو آموزگار سر از ماه می سال روان بدینسو  بزرگترین مظاهرات اجتماعی را که در تاریخ این کشور نظیر ندارد براه انداخته اند و اکنون کارگران و زحمتکشان نیز با آن‌ها همراه شده‌اند . در روز های چهار شنبه و  پنج‌شنبه  هفته روان سندیکای هشتاد هزار نفری چیلی به اعتصاب عمومی پرداخت و خواهان کاهش مالیات, ریفورم سیستم تقاعد و توزیع عادلانه ثروت‌های ملی به سود آموزش همگانی و صحت عامه گردید .  اگاهان سیاسی میگویند که نارضایتی و اعتراض در برابر سیاست‌های حکومت محافظه کاردیگر همه مردم را فرا گفته است چیلی که هفده ملیون نفوس دارد و در چند ماه گذشته به کشور مرغوب سرمایه گذاران در امریکای جنوبی مبدل گردیده بود اینک با بحرانات شدید اجتماعی دست و گریبان است.  در چیلی بزرگترین ذخیره معدنی مس جهان قرار دارد ولی اکثریت مردم تا هنوز از مرایای این ثروت مهم بی بهره اند کسیکه در این کشور آرزوی تحصیل را داشته باشد بایست برای یک دوره دانشگاه چهل هزار یورو بپردازد که این مبلغ بر اساس مطالعات سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در هیچ نقطه دیگر جهان نظیر ندارد . اقشار میانه ناگزیرند که ماهوار برای هر شاگرد در حدود 20 الی 30 در صد  در آمد خود را تأدیه کنند و در محلات فقیر نشین اصلآ کسی توانائی پرداخت مصارف مکتب را ندارند. این همه سیاه روزی‌ها نتیجه آزمایش انسان ستیزانه نیو لیبرالیسم است که پینو چه  سفاک با خصوصی سازی بخش بزرگی از مکاتب و دانشگاه‌ها مردم را از نعمت سواد و دانش محروم ساخته است کارگران آگاه کنسرن های مس که با دانشجویان و آموزگاران همبستگی خود را اعلام نموده اند با قاطعیت علیه پلان های خصوصی سازی حکومت محافظه کار میرزمند و خواهان آنند که در آمد غنی معادن چیلی به سود و رفا هیت عامه مردم بکار گرفته شود خانم کامیلا بائی جو رهبر جنبش دانشجوئی چیلی میگوید

ما خواهان آموزش رایگان برای همه و پایاندادن به سود جوئی مؤسسات آموزشی خصوصی هستیم

چنبش توده ئی چیلی که با خشونت پولیس روبرو است با محتوای ژرف سیاسی خود شیرازه نظام نیو لیبرالستی رامی لرزاند وبرخلق های دیگر امریکای لاتین تأثیر بسزائی دارد ازابتکارات مردم چیلی چنین برمیآید که باشندگان این سرزمین ازنیولیبرالیزم و عواقب دردناک این نظام شناخت فراوان دارند و تجارب گرانبهای آنان برای سایر خلق ها نیز سودمند خواهد بود

زیر نویس ها

 _ ارقام یاد شده در این نبشته از برنامه خبری تلویزیون امریکای لاتین بنام تلی سور گرفته شده است

 برای شناخت و ارزیابی پدیده نیولیبرالیزم در قاره امریکای لاتین  بیانیه تاریخی و علمی رئیس جمهور فقید چیلی سلوادور آلینده را در اسامبله عمومی ملل متحد در سال 1973 به خوانندکان فرهیخته سفارش میکنم

 

 

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید