گزیده های مقالات زنده گینامه مرحوم مسعود "نوابی"

 

   همدل                                                                      هاکان مسعود نوابی 

همدل

هاکان مسعود نوابی

جولای 2011

دهلی جدید – هندوستان

 

خود را به که بسپارم

وقتی که دلم تنگ است

پیدا نکنم همدل

دلها همه از سنگ است

گویا که در این وادی

از عشق نشانی نیست

گر هست یکی عاشق

آلوده به صد رنگ است

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید