2009/12/17

    

    عزیز بیننده سایت وطندار       مرگ باور    سروده ای  زیبای ازلطیف کریمی استالفی

هیچ پیمانی

از هجوم مصیبتی نکاست

پیمانه های سوگند

بار ها تهی گردیدند و دوباره پُر

لبریزِ ستوه.

بیشمارانِ غنچه در دل

و لاله بر گور

نام عوض کردند و نصب

در پیآمد هر قولی و قراری

قحطیِ صنوبر قامتان شد

بر گسترۀ ماتمزاران

و کثرتِ تابوت.

چشم امید بربستگان عشق،

خونین تنان

فزون.

پیمانکاران

سوگوارانه سرا

برهان ها جستند

در میزان بیش و بیشتر و بیشترین

توجیه فاجعۀ شانرا

تا بازار نفاقستان

با بانگی و هیبتی که نپرس!

با هر پیمانی جنگلی مُرد

و در هر  تابوتی

عهدی

پیمان ها و تابوت ها

گجسته توأمان بودند

بدون هراسی ،هرگز

از سخن

از انسان

از خدا

و هرخانه يی

بیکسی داشت

شهیدی

و شاهدی.

   

 
 
مدیر مسوول : دیپلوم انجنیرعمر محسن زاده

صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی

کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد