2010/10/1

 

 عزیز بیننده سایت وطندار       مرگ باور    سروده ای  زیبای ازلطیف کریمی استالفی

درود وعرض ادب بشما رفقا ودوستان عزیز ومهربان !

درگا م نحست خود را مسئول دانسته تا چهل وپنجمین سالگرد بنیاد گذاری گنکره جمعیت دموکراتیک خلق افغانستان را بشما همرزمان ،یاران دیرینه روز های دشوارکه مبارزه حق برباطل را در یک سازمان متحدویکپارچه درعمل انجام داده ایم ،تبریک عرض نموده وباستفاده ازین موقع نیز سال نو ترسایی

سال 2010را به همه شما وسائر اعضای خانواد ه تان از صمیم قلب مبارک باد گفته، برای سرزمین

جنگ زده وبلا کشیده خویش صلح وارامش تمنا نموده ، سال شکست ونابودی دشمنان مردم را در

انتظار دارم، اتحاد وهمبستگی تمام نیروهای ملی ودموکراتیک چپ رادرمحور یک سازمان

قوی نیرومند سیاسی که انعکاس دهنده تمام نیرو ها باشد ، ارزومینمایم. وحدت سازمانی وتشکیلاتی

نهضت فراگیر دموکراسی وترقی افغانستان ومتحدملی رابه پیشواز این روزتبریک گفته وتحفه بزرگ معنوی انر قبول نمایند.

علی رستمی

پیروز بادوحدت وهمبستگی تمام نیروهای چپ افغانستان

 

 

 
 

admin@vatandar.at

مدیر مسوول : دیپلوم انجنیرعمر محسن زاده

صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی

کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد