بقیه گزیده های مقالات    زلمی رزمی    کلیک نماید

 

  مادرمرده کرزی                                                   طنز از: زلمی رزمی

 

مادرمرده کرزی

طنز از: زلمی رزمی

نمیدام که همین کرزی چه چوب تری را بالای تان فروخته که دایما مثل توپ های پرکرده بطرفش فیرمیکنید و میگوئیدکه :

کرزی چوتار است ، کرزی دروغگو است ، کرزی خدا شرمانده است، کرزی خورد، کرزی برد، کرزی خدمت نکرد ،کرزی این کرد، کرزی آن کرد

و هزار و یک تهمت و کتره و کنایه دیگر....

یک با انصاف پیدا نمیشه چشمانش را با بصیرت بازکند و از یازده سال جان کنی و دویدن و تپیدن و لومباندن و رقص و بازی و بازنگری و شادی بازی و خرسک بازی و کاروایی های بی مثل و مانند او چیزی بگوید.

آخر مادرمرده کرزی و همکارانش چی که نکردند؟

اقلا ازهمان نعمت های مفت و مجانی که مورد استفاده ملت ما قرار داده ، بشرمیم و برویم بدرگاه الهی توبه کنیم و از جناب کرزی و همکاران دزد و دغل اش عذرخواهی کنیم .

ببینید بیچاره ها اگرجیب های خودرا پر کردند، بملت هم فایده رساندند مثلا همین خدمتی که در دریای کابل کردند در دنیا جوره ندارد.

شما مردم ناسپاس از دریای کابل که سابق مشک تازه بالا می شد در طول یازده سال حکومت کرزی هم بحیث بیت الخلا عمومی استفاده میکنید، هم استنجا و طهارت میکنید، هم کالاشویی و گلیم وگلمچه و قالین های کهنه و هم میوه جات و سبزیجات تانرا مفت و مجانی درآنجا میشوئید و هم چرس و بنگ و پودر تان درهمان دریا میزنید

چطور ازخودسوال نمیکنید که اگردولت پولی جهت استفاده دریا ازشما میگرفت چه برسرتان می آمد؟

نعمت دوم : شما درهمین یازده سال چقدرمفت و مجانی از آب باران استفاده کرده اید، چقدرآکسیژن استنشاق کرده اید، روزها تا شام از نورخورشید استفاده کرده اید،چقدربکوه ها پناه برده اید

کوه پیمایی کرده و یا مثل امیرصاحب گلبدین و برادرهای طالب با خیال راحت درآنجا خانه و زندگی کرده اید بدون اینکه یک پول سیاهی بدولت مهربان ما پرداخته باشید.

پس بی انصاف ها قدرکرزی و خدمت ها و نعمت هایش را بدانید و امروز که انتخابات ریاست جمهوری است بصندوق های رای نروید و نگذاریدکدام ظالم چوچه خوری بقدرت برسد که درآینده یاد کفن کش قدیم کنیم و بگوئیم کرزی کجایی که یادت بخیر!

و من الله توفیق

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید