WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 بقیه گزیده های مقالات    زلمی رزمی    کلیک نماید

 

   غنی و کاسه گدایی                      زلمی رزمی    

   غنی و کاسه گدایی

طنز: زلمی رزمی

عبدالغنی رئیس جمهور گداپیشه افغانستان که اخیرا غرض اشتراک درنشست امنیتی مونیخ به آلمان آمد، این بار با خرید و فروش حق پناهندگی ده ها هزار پناهجوی افغان و اخراج و بازگرداندن آنان از اروپا به افغانستان

کاسه و طبراق گدایی اش را پر از پول و زر ساخته و مزد خوبی به چنگ آورد

برطبق این معامله خرید و فروش و زد و بندخاینانه کشورهای اروپایی خلاف موازین اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون ژنیف ده ها هزار( پناهجوی رد شده) افغان را به افغانستان جنگ زده و ناامن و ناقض حقوق بشرباز میگردانند

و درعوض همه ساله تا سال ۲۰۲۰ میلادی مبلغ ۱،۲ ملیارد یورو صدقه و خیرات شانرا در کاسه و طبراق گدایی رژیم فاسد و دزد و رهزن غنی می ریزند

چشم گرگان و شغالان، لاشخواران، دزدان و رهزنان ، باجگیران و خیرات خواران و گداپیشگان رژیم روشن

ماشاءالله متاع خوبی گیرآمده ... ماشاءالله ، ماشاءالله

 

هموطن همتی و غیرتی باید

 

شاعران، نویسندگان، هنرمندان، قلم بدستان ، روشنفکران ، آزاداندیشان و دگراندیشان هموطن!

آنچه که امروزهمه شاهدآن هستیم سرزمین مادری ما افغانستان و مردم ستمکشیده آن دراسارت مشتی دین مداران دروغین، جنگسالاران بی ترحم، جنایت پیشگان دزد و اوباش ، اجیر و مزدور و دست پروردگان بیگانگان است.

آنها هریک بنام های فاتحین جنگ و جهاد ، دکانداران ودلالان دین و مذهب و وارثین تخت و تاج و کبکبه و دبدبه ، تاج امپراطوری را برفرق سرگذاشته با نهایت بی شرمی و بی حیایی و جهل و جنون بر سرنوشت یک ملت مظلوم، فقیر، ستمکشیده، بی پناه، بیمار و رنجور و بخون خفته فرمانروایی دارند، با حرص و آز جنون آمیزی حتی از کچکول گدایی و خیرات و صدقه باداران غربی شان هم میدزدند و به جیب میزنند.

این شیادان که دوام خودرا در گرو جهل و نادانستگی توده ی مردم می بینند، برای بقای ناحق شان تبعیض های دینی، قومی و نژادی را دامن میزنند ، بذرخونریزی و جهل و خرافه را درخاک میهن می پراگنند، خون بیگناهان را میریزانند، می کشند و میدرند و می بلعند و به نابودی و چپاول همه ی هستی مادی و معنوی و دستاوردهای تاریخ و فرهنگ میهن کمر بسته اند

پس هموطن اگر تو

برای میهن و نسل حاضر و نسلهای آینده میهن که هنوز در راهند، دل پردردی داری!

بدان که چشم امید همگان بسوی توست!

لازمست کمترین کاری که در توان داری اقلاً صدا و ندای اعتراض و حق طلبی مردم ستمکشیده مانرا با سروده های شعری ات، با دستنوشته هایت، با هنرت و با روش های مختلف دیگربه افکارعمومی منتقل سازی و فریاد رسای درد ها و زخم های التیام نیافته میهنت باشی!

آری هموطن

تکانی، همتی و غیرتی باید که گرفتاری مام میهن تان افغانستان را چاره ای شاید.

اما هرچه بایدکرد، کارامروز ما است،

فردا شاید دیرباشد!

 عرض حرمت - زلمی رزم

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید