WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 بقیه گزیده های مقالات    زلمی رزمی    کلیک نماید

 

   مصاحبه با رئیس عبدالغنی     طنز از: ز. رزمی

  

مصاحبه با رئیس عبدالغنی

طنز از: ز. رزمی

خبرنگار- آقای رئیس عبدالغنی با وجود لچری و چیغ و داد و فریاد و لاف و پتاق و جِرت و پِرت و قِرت شما، فساد اداری و چور و دزدی و اختلاس نه تنها که کم نشده بلکه شدیدترشده و نهاد های نظارتی مثل مرده ها خاموش اند و صدایشان در نمی آید، چرا؟

رئیس عبدالغنی - کی میگه که نهادهای نظارتی ما کار نمیکند بچهٔ خر؟!

کورهستی و نمی بینی که هم نهادهای نظارتی ما شب و روز با جدیت تمام مشغول نظارت و بررسی هستند وهم برادرهای دزد و اختلاسگرماهم با جدیدیت تمام مشغول دزدی و اختلاس و چور و چپاول شان هستند، پس نظارت جریان دارد و حرکت است .

بازگذشته از این ها، حکومت مشغول کارهای کلان و حیاتی مملکت است مثلن قضیه تنبان کشی(ایشچی) که شب و روزبالایش کارجریان دارد و ما خانه جنرال دوستم را محاصره کرده و نظارت میکنیم ، اختلاس و چور و دزدی و فساد اداری که نظارت کارنداره!

 

خبرنگار- قضیه چورکابل بانک هم یکنوع تنبان کشی حکومتی محسوب میشود، سوال است که چرا بدهکاران، پولهای گزافی را که ازبانک قرضه گرفته اند نمی پردازند؟

رئیس عبدالغنی - والله مه حیران هستم که چرا مردم ما اینقدر گپه نمی فهمند که جیب بانک و جیب حکومت وجیب برادرهای دزد و رهزن ما همه اش یکی است اصلن همین بانک بدبخت ملامت است که افلاس کرد و نتوانست باز هم به برادرهای دزد ما وام بدهد.

 

خبرنگار- جناب رئیس چرا دزدان کلانی را که بنام مکتب های خیالی، پولیس و سربازان و صاحبمنصبان خیالی وغیره وغیره میلونها دالر را دزدیدند دستگیرنمیکنید؟

رئیس عبدالغنی - برادرتو دیوانه هستی، مه بروم (سُرین) خوده با شاخ گاو جنگ بیاندازم؟

بازاختلاس و چور و دزدی ملیونها دالر بنام مکتب های خیالی و پولیس خیالی و سربازان خیالی چیست که ما وقت خود را به آن چیز های بی اهمیت ضایع کنیم ما چرا با جنرال دوستم که تنبان ایشچی را درآورده مبارزه نکنیم.

 

خبرنگار- حکومت شما بجای محاکمه و مجازات، دزدان و اوباشان،آدمکشان و تروریستان را بنام مصالحه از زندانها رها و درقدرت دولتی شریک میسازید چنانچه مصالحه با باندآدمکش و جلاد گلبدین یکی ازنمونه های آن است پس تعریف شما ازدشمن چیست؟.

رئیس عبدالغنی - دشمن عبارت از آن است که ما را ازپشت میزند.

 

خبرنگار- وقتی دشمن شما را ازپشت میزند، شما پشت چرا جلو آنها را نمیگیرید؟.

رئیس عبدالغنی - این دگه کاررئیس اجرائیه است نه ازمن ، بروید از او بپرسید. .

 

خبرنگار- سوال آخر جناب رئیس

لطفن بگوئیدکه این ملت در برابراین همه بی عدالتی، ظلم و بیداد و قتل و کشتار وحکومت خر خری و خرسواری چه کاری باید بکنند؟

رئیس عبدالغنی - مردم؟ مردم چکاره هستند که شکایت کنند؟ مردم باید تشکر کنند که ما برضای خدا بالایشان حکومت میکنیم.و من الله توفیق

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید