WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 بقیه گزیده های مقالات  زلمی رزمی   کلیک نماید

 

  الهه سرور یک نماینده موسیقی برای زنان رنجدیده میهن                               زلمی رزمی

 سنگسارم میکنی سنگ تو می گرددتمام

حرف رنگارنگ و نیرنگ تو میگردد تمام

منکه میمانم،منکه میخوانم،خسته میگردم اگر

نشکنم خوب میدانم آخر،آخردخترخراسان 

این شعرمربوط به آهنگی است بنام (سنگسار) که باصدای دلنشین و جذاب بانو (الهه سرور)ستاره نوظهور هنرموسیقی کشور ما به اجرا درآمده و بدلیل تفاوت ها و تازگی ها و شعر پردرد و پرمعنی ومحتوای آن، جان های شیفته را بوجد آورده و به صدای مردم محروم و زنان رنجدیده میهن مان مبدل گردیده است.

آری کمتر هنرمندی را توان آن است که رنج ها وآرزوهای مردمش را درهنرخویش بازتاباند و ترجمه صادق و راستین زمانه خودباشد, الهه یکی ازاین

 . اندک شماران است او با آهنگهای پرسوزوگدازش شور و هیجان را درقلوب دوستداران شعرو موسیقی بوجودآورده

  من تاقبل ازدیدن آهنگهای خانم الهه سرورباورم نمی شد زنان رنجدیده میهن ما برای خودیک نماینده معتقد و آکاه موسیقی دارند.

وقتی به ظرافت های صدایش، به اشعار جذاب و پردرد ، آهنگ هایی که بقول معروف یکنوع باز روایت فاجعه ها است،دقیق شدم و دیدم چگونه یک خواننده خوب وبا احساس میتواند تاثیرعمیق و مثبت برشنونده بگذارد و حتی فضای زندگی او را تغیردهد.

الهه سرورکه ازکودکی بدنیای هنر رو آورده،درزمینه های تیاتر، داستان نویسی ، نقاشی ووظایف ژورنالیستیکی سوابق خوب و کارسازی دارد و اینک هنرموسیقی را برای بیان احساسش برگزیده

الهه ابتدا بدلیل شباهت فراوان صدایش با گوگوش آوازه خوان بلندآوازه کشورایران وارد صحنه شد و بهمین جهت کنجکاوی عده ای را برانگیخت ولی بزودی قالب را شکست وخود را از زیرسایه و نفوذ شباهت های به گوگوش خارج نمود وبا وجود اینکه جنس صدایش هنوز شباهت زیادی به گوگوش  دارد ، با اجرای آهنگ های تازه مثل: سنگسار، آبی جان ، بی بهانه وغیره قالب مستقل خودرا گرفت و پایگاه خودرا درمیان مردم بعنوان خواننده موردعلاقه نسل جوان وخانواده ها و بویژه بانوان  حفظ نمود

  بایدکه جمله جان شوی تا لایق جانان شوی

من الهه را بخاطرصدای خوب،دانش موسیقی، احساس انسانی و فروتنی واقعا تقدیر میکنم ،او باشجاعت وصف ناپذیری نشان دادکه موسیقی صدای دردها و رنج ها و خوشی ها و شادی های یک ملت است و یک هنرمندبا درک میتواند هنرش را به قول خودش به صدای تاریخ مبدل سازد.

ضمن آرزوی موفقیت و سرافرازی های بیشتر وی, امیدوارم الهه بدور از هیاهو و سر و صدا های کاذب بعنوان یک هنرمند آگاه، بادرک و بااحساس,قابل احترام و باشخصیت ماندگار شود و ازعشق خواند، ازغم، از درد، ازشادی و امید

 

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید