WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 بقیه گزیده های مقالات  زلمی رزمی   کلیک نماید

 

  شب شعروموسیقی                                                                       زلمی رزمی

شورای مهاجران افغان درآلمان بمناسبت ۲۸ اسدسال ۱۳۹۰، نود ودومین سالگرد استرداد استقلال افغانستان، درتاریخ ۲۰ آگست ۲۰۱۱  برنامه ای تحت عنوان شب شعروموسیقی دریکی از تالارهای زیبای شهر کیل (ایالت شلیسویک هولشتاین) آلمان برگزارنمود

هدف ازبرگزاری این برنامه گرامی داشتن نود ودومین سالگرد استرداد استقلال افغانستان و آشنا ساختن وعلاقمندنمودن جوانان پناهجوی هموطن ما با شعر و ادب کشوربود

شعرخوانان این برنامه برخلاف سنت شعرخوانی ازمیان شعرا انتخاب نشده وجوانانی بودندکه برخی ازآنها برای اولین بار شعرفارسی - دری را درمیان جمع میخواندند و برای اجرای این برنامه مدتی بمطالعه اشعار و شعرخوانی پرداخته بودند

موضوع شعرخوانی(آزادی واستقلال )بود و همانطورکه ازموضوع برمی آید اشعاری درباره آزادی و استقلال که ازمیان آثار شعرای کلاسیک و نوفارسی - دری انتخاب شده بود خوانده شد

شعرخوانان این برنامه عبارت بودند از پسران و دختران جوان افغان،ایرانی،هندی و آلمانی - اداره این برنامه بعهده حامدرزمی و خاطره عتیق زاده بود

شعرخوانی در دو قسمت شعرکلاسیک و شعرمدرن اجرا و با قطعاتی ازموسیقی همراه بودکه در فاصله شعرخوانی بوسیله گروه موسقی جوانان پناهجوی افغان،هنرمندان ایرانی،هندی وآلمانی اجرا گردید

پس از صرف طعام مختصربرنامه قرعه کشی فال حافظ توسط جوانان ایرانی اجرا گردید، به هریک ازحاضرین مقداری شیرینی وچاکلیت تقدیم شدکه حاوی یک بیت شعرحافظ بودوپس ازقرعه کشی به سه نفربرنده اول ،دوم،سوم جوایزی اهدا شد

با وجودیکه برنامه برای جوانان ترتیب داده شده بودتعداد زیادی ازپدران و مادران وفامیل ها و هکذا مهمانان خارجی (به استثنای مقامات سفارت و اشخاص حکومتی افغانستان که عمدتا بدلیل سیاست های ضدملی ازایشان دعوت بعمل نیامده بود)، هم حضورداشتند

مسئله قابل توجه شرکت کنندگان ازاین برنامه و علاقمندی جوانان شرکت کننده به ادامه چنین برنامه هایی بود

برای اجرای این برنامه چندباب مغازه خوراکه فروشی افغانی و ایرانی شیرینی های بسیارخوشمزه و مقداری نان و غذا بطور رایگان بما اهدا نمودند که جای سپاس فراوان دارد

وبالاخره لازم است ازدوستان عزیزآلمانی، ایرانی وهندی که درتدارک و اجرای این برنامه با ما همکاری کردندصمیمانه تشکرکنیم

زلمی رزمی                   

رئیس شورای مهاجران افغان درآلمان  

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید