WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 بقیه گزیده های مقالات  زلمی رزمی   کلیک نماید

 

      تواب وهاب هنرمندچیره دست و قابل افتخار برای جامعه افغانی                 زلمی رزمی

تواب وهاب بی گمان یکی ازمعدود چهره هایی است که طی بیش ازسه دهه مهاجرت درایالات متحده امریکا با تلاش و کوشش پیگیر درمعرفی وگسترش واعتلای هنرخوش‌نويسی و گرافيک سهمی فراموش نشدنی داشته و آثار او درجامعه امریکا شهرت فراوان دارد

تواب وهاب بازمانده نسلی ازبزرگان فرهنگی کشور است که هنر نقاشی و خوشنويسی را ازکودکی نزد پدر بزرگش زنده یاد استادخیرمحمدیاری بزرگمرد هنر نقاشی کشورفراگرفته و سپس در ایالات متحده امریکا چندین پروگرام را تعقیب و بااستفاده ازکمپیوتر آرت و هنر تذهیب را آموخته است

 تواب وهاب درسال ۱۳۳۵ خورشیدی درشهرهرات که درآنوقت پدرش (عبدالقیوم وهاب پسرسردار عبدالوهاب خان) درآنجا ماموریت رسمی داشت ،بدنیا آمده تحصیلات ابتدایی و متوسط را در هرات و مکتب صنایع کابل بپایان رسانیده سپس  شامل دانشکدۀ هنرهای زیبای پوهنتون کابل گردید     سال ۱٣۵٨ خورشيدی (۱۹٧۹ م) به آمریکا رفت وتحصیلات عالی را در لینی و شبوکالج ایالت کالیفورنیا تا درجه( بی آ ) بپایان رسانیده درآنجا ماندگار شد تواب وهاب درکارهای هنری پرهیاهو نبوده ولی آثارش زیبا و با شیوه ای ویژه همراه است کارهای سیاه وسفید او الهامی است ازهنرخطاطی کشورما که بعدا به کارهای رنگی گرایش پیدا کرده و نتنها مدالها و تقدیرنامه های بیشماری ازجمله مدال طلایی هنری – فرهنگی اداره هنر و ادبیات تلویزیون نور را که درجامعه هنری افغانها درایالات متحده امریکا نشرات دارد،  ازآن خود ساخته بلکه        مورد دلچسپی برخی ازنشرات بین المللی مخصوصآ نشرات عربی در شهر دبی نیز قرار گرفته است

 همینطورتعدادی از آثار وی در موزیم های امریکایی در واشنگتن مورداستفاده قرارگرفته و حتی بروشور های یکی ازموزیم های امریکایی با یکی ازآثار زیبای وی تزئین داده شده است

تواب وهاب شاید درجوامع هنری افغانها داخل کشور و در اروپا ناشناخته باقی مانده باشد ولی درجوامع هنری امریکا،دوبی،ایران و بعضی ممالک عربی،نامی آشنا و معتبر است  وقابل افتخاربرای جامعه افغانی

 سرافرازی های مزید این هنرمندگرانقدرراکه باآثارارزنده اش ارزشهای فرهنگی سرزمین مارا  درغربت زنده نگهمیدارد، خواهانم

 به نمونه هایی ازآثار زیبای وی توجه نمائید

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید