WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 بقیه گزیده های مقالات  زلمی رزمی   کلیک نماید

 

     استادهماهنگ چهره سرشناس و بنام هنرموسیقی سرزمین ما دربستربیماری     زلمی رزمی

استاد عبدالمحمد هماهنگ آوازخوان بی همتای هنر موسیقی کشور که با بیش از نیم قرن آوازخوانی و باآهنگ های پرسوز وگدازش جانهای شیفته اهل موسیقی را بوجد آورده و شور درقلوب دوستداران آوازش بوجود می آورد اینک به علت کهولت وبیماری قلبی توان آوازخوانی و شرکت درفعالیت های هنری را از دست داده و بیاد سالهای شور و طرب درخاموشی بسرمیبرد با بررسی مختصری از زندگی،آثار وکارنامه های هنری اش، یاد این گوهر گرانبهای هنرموسیقی سرزمین خویشرا عزیز و برایش ارج میگذاریم                هماهنگ در سال1316هجری خورشیدی درگذر خواجه خوردک یاخرابات امروزی شهرکابل زاده شدو ازکودکی قدم بوادی هنر موسیقی گذاشت هنوز ده سال بیش نداشت که به فراگیری و آموزش عملی تال ها و زیر و بم طبله همت گماشت ولی چون از صدای دلنشین و زیبایی برخوردار بود پس از چهارسال شاگردی نزد استادغازی و آموزش تبله، غرض فراگیری آموزش های مقدماتی هنرآوازخوانی ابتدا نزد استاد رحیم بخش و سپس استاد شیدا بشاگردی نشست و تخلص « شیدایی » را برگزید

ولی بعدها ازحلقه شاگردی وی بیرون شده نزد زنده یاد استاد محمد حسین سراهنگ سرتاج موسیقی افغانستان زانو زد و دربخش موسیقی کلاسیک به خصوص غزل خوانی از وی بهره ها جست و نیز تخلص هنری اش را از شیدایی به «هماهنگ » که با (سرآهنگ) همنوایی داشت، تبدیل و تا همین امروز به همین نام باقی ماند

هماهنگ همکاری با رادیوافغانستان را که در آنوقت بنام (رادیو کابل) یاد میشد، درسن شانزده سالگی با نشرآهنگی با مطلع دل تنگ شد ازهحربت چشم سیاهی فریادخدا را /آیا که رساند خبرازحال تباهی آن تنگ قبا را - ازطریق رادیو که بقول خودش غوغا برپاکرد، آغاز، و با آهنگ های بیشمار دیگری چون دلبرک قشنگم دلت هرجایی شده / ازاین سبب عاشقت از غم سودایی شده ، نساء جان میروم و نمیرود، آن یار بیوفا را من خوب می شناسم، جوانی هم بهاری بود و بگذشت، آهسته برو، یادی ازمن نبری گر بتو پیغام کنم، من به عشقت سازگاری داشتم دارم هنوز، ناله امشب رسا نمیآید، بیوفا یاری که من دارم، زما توره جانانه، جلوه در بام نکو وغیره وغیره که با سبک جدید و مخصوص بخودش به اجرا درآوارد، در سرتاسر افغانستان به شهرت ومحبوبیت رسیدکه این همکاری تا امروز بیش شصت سال ادامه یافت

استادهماهنگ باکار و فعالیت مداوم صدها پارچه آهنگ بیادماندنی که اکثرا از ساخته های خودش میباشد، در رادیووتلویزیون به نشرسپرده که شامل غزل، آهنگهای فولکلوریک و آهنگهای سبک "شمالی" است که دل هر شنونده ای را به تسخیر در می آورد

استاد هماهنگ نه تنها در داخل کشور بلکه درکشورهای مختلف پنچ قاره زمین سفرهای هنری بیشماری داشته و نیز در داخل وخارج کشوربه اخذ جوایز ارزشمندی نیز نایل شده است که ازآن جمله بقول استادمددی آوازخوان و مولف کتاب موسیقی معاصرافغانستان میتوان ازجایزه درجه دوم درآوازخوانی کلاسیک درسال ۱۳۳۶ از وزارت مطبوعات وقت

ب - جایزه درجه اول درآوازخوانی فولکلوریک درسال ۱۳۴۲ ازرادیو افغانستان

ج - جایزه هنری به اساس آراء مردم درسال ۱۳۴۷ از رادیوافغانستان

د - جایزه اول آوازخوانی درماه اسدسال ۱۳۶۲ ازکمیته دولتی کلتورافغانستان

و هکذا جوایزمتعدد دیگری که در طی دو دهه اخیر بدست آورده است، نام برد

استادهماهنگ در عرصه موسیقی شاگردان برجسته ای تربیت و بجامعه تحویل داده که بهترین نمونه های آن فرزندان شایسته وهنرمند خود او هستند که هریک از آوازخوانان و نوازندگان خوب کشوربشمار میروند

برای استاد(هماهنگ) این گوهر استثائی هنرموسیقی کشور طول عمر، صحت وسلامت و شادی و شادابی میخواهم

درگذرگاه زمان
خیمه شب بازی دهر
باهمه تلخی وشیرینی خود میگذرد
عشق ها می میرند
رنگ ها رنگ دگر میگیرند
وفقط خاطره هاست که چه شیرین وچه تلخ
دست ناخورده بجا میماند
چشم دل را وا کن!
دست را بردل هر غصه بزن
عشق را تجربه کن!
زندگی میگذرد ...... تند و آسان وسبک

 

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید