بقیه گزیده های مقالات  زلمی رزمی   کلیک نماید

 

     مرگ هنرمند درغربت نگارنده                                                    زلمی رزمی

ظاهرهویدا آوازخوان محبوب و چهره شهیر و دوست داشتنی هنرموسیقی کشورما که نیم قرن تمام با صدای رسا، پرطنین ،قوی وخوش برای دوستداران هنرش آواز میخواند با کمال تاسف صبح  روزدوشنبه تاریخ پنجم مارچ سال ۲۰۱۲ میلادی درشهرهامبورگ آلمان درگذشتاو۶۷ سال پیش درشهر دایزنگی ولایت بامیان از پدری شاعرمنش ومحقق و مادر دلسوز و مهربانی بدنیاآمد. هنوز طفل خوردسالی بیش نبود که پدر را دروضع ناگواراقتصادی ازدست داد وسرپرستی اووبرادرانش را مادرتیره بختش عهده دارشد.نه ساله بودکه همراه با خانواده اش بکابل منتقل وشامل مکتب استقلال شد ، اول نمره صنف دهم بودکه بخاطرمشکلات اقتصادی تحصیلاتش را ناتمام گذاشته نزدموچی سرکوچه به شاگردی نشست وسپس شاگردخیاط ، شاگرد حکیم جی طبیب یونانی ) تکت فروش ودربان سینما زینب وزمانی هم نزد مستری بشاگردی نشست

 ظاهرهویدا ازدوران نوجوانی شیفته موسیقی بودوبگفته خودش که درآنوقت هائیکه هنوز رادیو نداشت بخاطرشنیدن آهنگ ها ، شبانه روی بام میخوابیدویا روزها بخاطرشنیدن یکپارجه موسیقی ازطریق لودیسپیکرعمومی جاده میونددرهوای سرد مانند درخت درکناردرخت ها ایستاده میشد

 ظاهرهویدا اگرچه ازامکانات وشرایط لازم مادی برخوردارنبود تا موسیقی را درحداعتلا بیاموزد ولی استعدادشگرف ،عشق وعلاقه بی حدوحصروتلاش پیگیروسرسختانه اوباعث شدتا بدنیای لطایف وظرایف موسیقی راه یابد وبه ارائه هنرخودبپردازد

  ترانه های دلنشین او همچون
  مرغ سحر توگم شوی یار به این بهانه رفت
  قلب مرا نموده ای خون بخدا ترا نمی پرستم
  آسمان رنگ توآبی آبی
  شنیدم از اینجا سفرمیکنی
  گشتیم وآخر برباد از این - فریاد ازاین دل، فریاد ازاین دل
  همچونی مینالم ازسودای دل
  بشنو ازنی چون حکایت میکند

 وغیره بشدت محبوبیت یافتند ودرهمین آوان بودکه به اتفاق عزیزآشنا با تنی چند ازنوازندگان وآوازخوانان دست به ایجادگروه آماتورها زد وبا اجرای آهنگ های شادوعامه پسندکه اکثرا ازساخته های خودش بود

پیوند جاودانی خودرا با هنرموسیقی سرزمین ما ثابت کرد و بیکی از چهره های گل سرسبد موسیقی کشور مبدل گردید که این پیوند تا آخرین روزهای حیات وی هرگز بریده نشد

 ظاهر هویدا مدت چندسالی بمنظورفراگیری ردیف عالی موسیقی همراه با تمامی اعضای آرکسترگروه آماتورها

که عبارت بودند از: عزیزآشنا،رحیم جهانی،چترام،کبیرهویدا ودیگران به اتحادشوروی وقت سفرکرد وپس از برگشت باردیگرهمکاری خویشرا با رادیوافغانستان

آغازوعلاوه برآوازخوانی،برنامه های نمایش رادیویی قطی عطاروسایر پروگرامهای اختصاصی را ازمقدمه وگویندگی تا سناریوی برنامه ها وپارچه های تمثیلی همه وهمه را خود مینوشت

ظاهرهویدا درطنزنویسی وفکاهی نیزدست بلندی داشت، ازظاهرهویدا بعنوان هنرپیشه اولین فلم هنری سینمایی کشور(مانندعقاب) نیزمیتوان یادکرد وی در این فلم یکی ازنقش های

مرکزی را با موفقیت بازی کرده است

 یکی ازخدمات دیگرظاهرهویدا که قابل ارجگذاری ویادکردفراوان است معرفی موسیقی کشورما درخارج است او ازاولین خوانانی است

که بااجرای آهنگهای دوگانه، مثل کمبرباریک من ، جامه نارنجی وغیره با آوازخوانان معروف ایرانی وتاجیکی درین زمینه نقش موثروتعین کننده داشته است

ظاهرهویدا با وجود اینکه عاشق کهن دیارهنرخیزومردم هنردوست سرزمین خود بوددرسال ۱۳۶۷ خورشیدی مجبور به ترک وطن گردیده مدت دوسالی را درهندوستان گذراند

و از آن به بعد همراه با خانواده اش درشهرهامبورگ کشور آلمان بعنوان پناهنده سپری کرد

 ظاهرهویدا درغربت نیزآرام ننشست وبا اجرای کنسرتها وارائه سی دی ها وویدیوهای جدید، تسکینی درخوربرای مهاجران وتبعیدیان دل شکسته هموطنش بود تا اینکه سرانجام صبح تاریخی پنجم مارچ ۲۰۱۲ در اثریک سکته قلبی دارفانی را وداع گفت

  رفیقان یک بیک درخاک رفتند
  بسا شاد وبسی غمناک رفتند
  چوباید عاقبت رفتن ازاین دشت
  خوشا آنانکه  چون گل پاک رفتند

آری، صبحگاهان پنجم مارچ برای دوستداران هنرموسیقی دلگیرترین روزبود، درین روزبرگ توانمندی ازشاخه درخت زندگی جدا وبرزمین افتاد واولین روز بدون حضورظاهرهویدا آوازخوان محبوب القلوب آغاز شد با کلیه بازماندگان و دوستداران هنراو همدلی وهمراهی دارم وبرای شما صبوری وآرامش درپذیرش این حقیقت تلخ آرزومندم

روحش شاد ویادش گرامی باد  

 

 

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید