بقیه گزیده های مقالات  زلمی رزمی   کلیک نماید

 

   یادی ازاستاد محمدحسین سرآهنگ سرتاج موسیقی افغانستان       نگارنده : زلمی رزمی 

تاریخ ۱۶ ماه جوزا سال ۱۳۹۲ خورشیدی مصادف است با سی و یکمین سال درگذشت استاد بی همتای هنرموسیقی کشور شادروان استادمحمدحسین سرآهنگ او يکي از بزرگمردان تاريخ موسيقي کشور است که عمری دراعتلای فرهنگ موسیقی سرزمین ما کوشید ونه تنها آثارارزشمندی از خود بیادگارگذاشت بلکه شاگردان برجسته ی چون الطاف حسین، شریف غزل، الفت آهنگ، سخی احمد خاتم، نعیم نظری، خانم مهوش و دیگران که امروزه خوداستادان هنرموسیقی هستند، بجامعه هنری کشورارائه داد

استادمحمدحسین سرآهنگ درسال ۱۳۰۲ خورشیدی درشهرکابل بدنیا آمده و ازهمان آوانیکه پا بروی دنیا گذاشت گوشهایش با نوای موسیقی و ساز وسرود آشنا شد وهنوزطفل خوردسالی بودکه استعدادخود را درزمینه موسیقی بروز داد و اساسات موسیقی را زیر نظر مستقیم پدرش استادغلام حسین که خود هنرمندی بزرگ موسیقی آن زمان بود ، فرا گرفت

استادغلام حسین وقتی دید پسرش دارای استعداد سرشاراست به او پیشنهاد کرد تا هنرموسیقی را بعنوان حرفه اصلی خود انتخاب کند وغرض فراگیری علم موسیقی کلاسیک به کشورهند فرستاده شود .

محمدحسین نوجوان بعد ازختم تعلیمات ابتدائی به کشورپهناور هند رفت و پس از۱۶ سال شاگردی نزداستادعاشق علی خان پنیانگذارمکتب پتیاله هند، با اخذ لقب استادی ، تمام و کمال دوباره بوطن برگشت و همکاری با رادیو(کابل) افغانستان را آغازکرد که این همکاری تا آخرحیاتش ادامه یافت .

فعالیتها و افتخارات استادمحمدحسین سرآهنگ :

استادمحمدحسین سرآهنگ که یکی ازعاشقان شعرابوالمعانی بیدل بود درطول دوران عمرهنری خود آهنگهای جاودانه بسیاری ساخته که اکثرا اشعاربیدل را به اجرا درآورده است

هم اکنون بیش از ۴۰۰ آهنگ صوتی و شماری هم تصویری ازاین استاد بی همتا در آرشیف رادیوتلویزیون ملی موجوداست

یکی دیگر از آثاربرجای مانده او اثر تالیفی اش ، "قانون طرب" است که در این کتاب پیرامون تاریخ راگهای موسیقی و راگهایی که ساخت و کمپوز خود استاد است معلومات مفصلی ارائه داده است.

"موسیقی راگها" نام کتاب دیگری ازاستاد سرآهنگ است که این کتاب نیز پیرامون راگهای موسیقی نوشته شده است.

شایان ذکر است که : استادمحمدحسین سرآهنگ بیش از بیست مدال ازکشورهای مختلف که بیشترآنها از هندبوده برای سرزمینش به ارمغان آورده همچنین القاب مهمی چون سرتاج موسیقی، کوه بلندموسیقی ، بابای موسیقی وغیره که هيچگاه فراموش نخواهد شد و در تاريخ موسيقي کشور جاودانه خواهد ماند.

شادروان استادمحمدحسین سرآهنگ علاوه بر هنرموسیقی - دارای صفاتی برجسته و فوق العاده حساس و مهربان نیز بود همواره در خانه اش که ذوق و هنر درآن موج میزد ، بروی دوستان دانشمند و هنرمندش بازبود،

این استادگرانمایه و هنرمند با ارزش سرانجام بدنبال یک مریضی چندماهه در روز شانزدهم جوزای سال ۱۳۶۲ خورشیدی بعمر۵۹ سالگی دیده ازجهان فروبست و عالم هنر و موسیقی و دل دوستان خود را داغدارکرد

روانش شاد و نام و یادش گرامی باد

 

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید