بقیه گزیده های مقالات    زلمی رزمی    کلیک نماید

 

    مروری برکارنامه هنری وحید قاسمی      نکارنده : زلمی رزمی

وحیدقاسمی آوازخوان ، نوازنده و آهنگسازبا ذوق رادیو وتلویزیون کشور را همه میشناسیم او بدون تعارف هنرمندی است بسیارآداب دان، متواضع و بی ادعا که صدا و آثار و آهنگهای بیادماندنی اش را از سالها به اینطرف ازطریق رادیو وتلویزیون، کنسرتها ومحافل هنری می شنویم ، زمزمه می کنیم  و مجالس سرور و شادمانی برپا می کنیم

وحیدقاسمی که بعنوان مهاجردرکشورکانادا بسرمی برد طی سالهای اخیربکشوربرگشته و ضمن آوازخوانی وآهنگسازی و تنطیم موسیقی ، سفرهایی  بولایات و قرا و قصبات داشته ودرعرصه گرد آوری,شناسایی و تحقیقات موسیقی اصیل محلی وفلکلورکشور که بخش غنی ازموسیقی سرزمین ماست و متاسفانه درفراموشخانه تاریخ سپرده شده است ، خدمات بزرگی را به انجام رسانیده است.

برسم سپاس و قدردانی ازخدمات هنری او، اینک زندگینامه و کارنامه هنری وی را اختصارا بخوانش میگیریم و ذکر خیری ازاو بعمل می آوریم تا شاید برای جوانان هنرجو و مستعدکشورسرمشق قرارگیرد و توجه داشته باشندکه نیل برکمال رسیدن به اوج، درهنرو دانش موسیقی جز از راه کوشش بی انقطاع و تلاش مداوم صورت پذیرنیست .

وحیدقاسمی متولدسال ۱۳۳۹ خورشیدی و فارغ التحصیل فاکولته ادبیات دانشگاه یا (پوهنتون کابل) است و فرزند استاد فقید یوسف قاسمی و نواسه سرآمد موسیقی افغانستان مرحوم استادقاسم افغان .

وحیدقاسمی با توجه به صدای خوشی که داشت ازهمان کودکی تشنه آموختن هنرموسیقی  بود و در فراگیری تیوری ها وهارمونی های موسیقی شرقی و غربی نزد  پدر و عموی هنرمندش استادیعقوب قاسمی  ونیزاسـتاد سلیم سـرمسـت واسـتادببرک وساآموزش دید و ازآنان بهره های فراوانی جست  سال ۱۳۵۶ خورشیدی بودکه کارحرفوی خودرا با ایحاد گروه هنری بنام "شاین " و سبک مخصوص بخودش شروع کرد وبا پخش و نشر اولین آهنگهایش مورداستقبال پرشوردوستداران هنرموسیقی قرارگرفت

وحیدقاسمی درانتخاب اشعارذوق بلندی دارد واشعارناب و پرنغز شاعران را از ته دل و با سوز و گدازمیخواند و درشنونده اش شوروهیجان ایجاد میکند

آهنگهایی مثل :

"اشکم ولی بپای عزیزان چکیده ام"

دل آدم میشه رازهمه دنیا را بدانه

میشه در باغ دو چشمهایت بشینم

الله مست جوانی

به این تمکین که ساقی باده درپیمانه میریزد

نشودفاش کسی آنچه میان من و توست

"افغان غریب برباد شـو"

از خـودکش بیگانه پرسـت"

آشتی وغیره ازآهنگ های ماندگاراوست

ازویژگی های دیگروحیدقاسمی هنرآهگسازی وی است که نه تنها اکثریت آهنگهایی که به اجرا درآورده ازساخته های خود اوست بلکه برخی هنرمندان دیگرنیز نیز با آهنگ هایی ازساخته او به شهرت و محبوبیت رسیده اند .

افتخارات

- اخذ مقام نخسـت در جشنواره سـال 2007 (ازسـوی تلویزیون نور/ امـریکا) درمیان آهنگسـازان اخذ لقب "سـتاره مـوسـیقی" درجشنواره سـال 2008 (از سـوی تلویزیون آریانا(

وحیدقاسمی صدها آهنگ تصویری وغیرتصویری ازطریق رادیوتلویزیون ، اجرای کنسرتها و ارائه سی دی ها وآلبوم ها بدوستداران هنرش ارائه داشته که هرکدام دوستداران فراوانی دارد

برای وحیدقاسمی این هنرمندخوب و موفق کشورصحتمندی و سلامتی و توفیق مزید آرزومیکنم

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید