بقیه گزیده های مقالات    زلمی رزمی    کلیک نماید

 

    یادی ازبلبل توده ها مومن جان (بیلتون)                           نکارنده : زلمی رزمی

بدون هیچ تردیدی یکی ازمنابع ذی قیمت موسیقی هرکشور، موسیقی محلی،آهنگها و نغمات و ترانه هایی است که در قرا و قصبات و نقاط دور از شهر بوسیله مردم خوانده میشود.

این آهنگها که اکثرا از گذشته ها سینه بسینه به ارث رسیده به تناسب موسیقی شهری طبیعی تر و بموسیقی حقیقی و اصلی آن کشوربیشترنزدیک است

آهنگ های محلی عبارت است ازنغمات کوجکی که با اشعاری بوزن دوبیتی خوانده میشود و اغلب با شعر توأم است

ولی گاهی نیز نغمات دیگری شنیده میشود که با شعر خوانده نمیشود و با آلات موسیقی نواخته میشود .

یکی از این هنرمندان گرانقدری که سالیان دراز بدینسو، طنین دلربایش برای همه آشناست و آهنگهای ناب و صادقانه اش برجان و دل می نشیند، استاد بیلتون محلی خوان کشورمان است

او درولایت لوگربدنیا آمد و درکودکی پدر و مادرش را از دست داد و تحت سرپرستی خواهرش بزرگ شد

همکاری با رادیو و تلویزیون

 بیلتون از کودکی با توجه به استعداد و صدای خویش به هنر موسیقی روی آورد ابتدا )نی( مینواخت وقتی به پانزده سالگی رسید گه گاه آوازمیخواند و مجالس بزم دوستانش را گرم میساخت

تا اینکه موسیقی را نزد استاد مرحوم دری لوگری فرا گرفت و برادیوافغانستان رفت وبا اولین آهنگهایی که به اجرا درآورد نامش بر سر زبانها افتید و درقلوب دوستداران صدایش جاه گرفت.

  بیلتون صدها پارچه موسیقی در رادیو وتلویزیون  به ثبت رسانیده که آ ثاری به یادماندنی موسیقی محلی کشور را شامل می‌شوند.

استاد بیلتون در طول بیش از نیم قرن ازخدمات هنری اش در عرصه موسیقی، چار مراتبه مقام هنرمند سال ( موسیقی محلی) را ازآن خودساخته و نیز پنج مدال هنری را  نصیب گردیده همچنان دریکی ازحشنواره های موسیقی که تلویزیون آریانای کابل براه انداخته بود، بعنوان هنرمند سال دربخش محلی برگزیده شده است .

با دریغ و درد که استاد بیلتون مدتیست بینایی چشمان و شنوایی گوهایش را ازدست داده و ازفعالیت های هنری بازمانده  و طوریکه گفته شده حتی فاقد یک آله شنوایی گوش است  .

آری!

متأسفانه در این آشفته بازارهنری که مسئولین هنروفرهنگ کشورمصروف زد و بند های سیاسی و حفظ مقام و چوکی خویشتن هستند،استادبیلتون ها بایستی فاقد یک آلۀ شنوایی گوش باقی بمانند چه رسد به اینکه امید بست و انتظار داشت که مقامات مسئول حکومتی بفکر تداوی و معالجه وی بیفتند؟؟   

برای استاد بیلتون گرامی که بیش از نیم قرن ازحیات خویشرا وقف خدمت به هنرموسیقی کشورنموده، بقای عمر و صحت و سلامتی کامل آرزو دارم .

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید