بقیه گزیده های مقالات    زلمی رزمی    کلیک نماید

 

  خصوصیات یک زن گوسفندی و خوب کاری و باری و  ..           )طنز) از . ز. رزمی

ـ یک زن گوسفندی کاری و باری تمامی کار و بارخانه و جغات اولاد داری و خدمات و جبر و ظلم شوهرش را از روزیکه بخانه بخت رفته تا خانهء قبر، بلا وقفه به تنهایی به انجام میرساند ولی هیچوقت آه ازجگر نمیکشد و نیز هیچوقت خدمت و دستبوسی و ناز و نخره و تر و خشک خسر و خشوی محترم را هم فراموش نمیکند.

ـ یک زن خوب کاری و باری هیچوقت از بد رفتاری و بداخلاقی شوهر و فامیلش و نیز تحمل کردن مشت و لگد و دو و دشنام و غر و فش و عرعرشوهر الاغش شکوه و شکایت سرنداده آبروي خانوادگي (!) خود را نمي ریزد.

ـ یک زن خوب بجای عکس خشوی محترمه عکس (شاهرخ خان و امیرخان و ستارخان و جبارخان ومردهای نامحرم ) را در اتاق خوابش قاب نمیکند .

ـ یک زن خوب هيچ وقت پاي تلفن دربرابرشوهرش ازاين کلمات استفاده نميکند : " کجا هستی؟" "کي ميايی؟ " "دير نکني يا..

ـ یک زن خوب هیچوقت درشراب و کباب و دیوانگی و غول گری های شوهرش کار و غرض و اعتراضی ندارد.

ـ یک زن خوب وقتي آثاری ازعطر و پودر و سرخی سفیده را درنقطه هایی ازصورت و یا لباس شوهرش مشاهده می کند خود را به کوری زده (شتر دیدی ندیدی) را برمیگزیند.

ـ یک زن خوب دکمه هاي پيراهنش را ازيک متر زير ناف تا زيرگلو کاملا بسته ميکند و هیچوقت دکمه های یخنش را بازنمیگذارد و نیز سر و کله خود را خوب می پیچاند تا خدای ناخواسته چشم نامحرمی از دور دور بسر وصورت خاک و خاکپرش نیفتد و رگ غیرت شوهرش به زمین نخورد.

ـ یک زن خوب وقتی می بیند چشمان شوهرش به محض ديدن يک خانم شیک و قشنگ مینی ژوپ پوش همانند چراغهاي موتر(دیم و فول ) ميشود و دهانش به سان آبشار، فورا چشمش را به زمین ميدو زد و خود را به شب کوری و روزکوری میزند تا مزاحمتی بشوهرش نرساند .

ـ یک زن خوب تنها با کسانی اجازه سلام علیکی دارد که مورد تائيد شوهر، خسر و خشو و خواهران و برادران شوهرش باشد

ـ یک زن خوب تمامی جیز و جوره و طلا و نقره و پس اندازش را دو دسته بشوهرش تقدیم میکند.

ـ یک زن خوب بعد از پنج سال فقط یکبارآنهم تنها با رضايت نامه رسمي و کتبي شوهرش بدیدن خانواده و خویش و قوم خود میرود ولی هرگزحق ندارد پسرخاله ، کاکا و مامای خود را ببیند تا خدای ناخواسته یکی ازآنان بر وی چشم ندوزند.

و من الله توفیق

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید