WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 بقیه گزیده های مقالات    زلمی رزمی    کلیک نماید

 

     بد زمانه ای شده ، بــــد بیچاره ملت ..                              زلمی رزمی

 

بد زمانه ای شده ، بــــد

دنیا مثل گورستان شده

گورستان بزرگ

خیلی چیزها مرده اند،

انسانیت مرده،

نوعدوستی مرده،

ترحم و شفقت و همدردی مرده،

راستی و صداقت مرده،

شرافت و مردانگی مرده،

ادب مرده،

احترام بکرامت بشری مرده،

دوستی و وفاداری مرده،

........ مرده

خدای شان بیامرزد، خیلی چیزها مرده اند

انسانیت یتیم و بیکس و کوی شده است.

تنها چیزی هایی که زنده مانده اند

زشتی است

و کینه و نفرت

بدبینی و نفاق

دروغ و فریب و کلاه گذاری و کلاه برداری،

غارت،دشمنی و قتل و کشتارهای فجیع انسان بدست انسان.

وقتی به این همه زشتی ها و پلشتی های زمانه ات نگاه میکنی

آدم از آدم بودنش خجالت میکشد ،

می شرمد و میمیرد.

بد زمانه ای شده ،بــــد

ننگین و شرمگین.

ز. رزمی - آلمان

بیچاره ملت ..

زلمی رزمی

  بیچاره ملت ..

چه ساده و بی آلایش اند

درست مثل گوسفندان صحرا

هر روز طعمه گرگان میشوند

گرگان خونخوار،

روباهان مکار

و شغالان بدکردار

آری،

این ملت بایدگوسفند بماند

تا مطیع باشند

درقربانگاه مصلحت صاحبان خود ذبح شوند

تا از پوست شان طبل و دهل بسازند

و بدمستی و رقص پایکوبی کنند......

پس بیائید بع بع کنیم!

چونکه ما گوسفندیم

و خیلی هم گوسفند.

 زلمی رزمی

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید