بقیه گزیده های مقالات  زلمی رزمی   کلیک نماید

 

   یاد روزگاران قدیم بخیر                                             زلمی رزمی

یاد روزگاران قدیم بخیر

زلمی رزمی

یادخانه های پدری

خانه هایی که عشق بود و صفا بود

و بوی بهشتی داشت

پدر چه متانتی داشت وقتی به احترام همسرش ازجا برمیخاست

و از دست پخت او تعریف میکرد، مادر لباس نمی گنجید.

غذاها ساده بودند

خوب یا بد

بویش تا هفت خانه بیرون بمشام میرسید

نان خشک برکت سفره بود

مادرخسته تن با عشقی همچون باران پاک رحمت، پروانه وار بدورما می چرخید

تا لقمه بیشتری از دست پختش بدهان ببریم

چای همیشه دم بود

و در خانه باز

مهمانی ها دلیل و برهان نمی خواست

و مهمان خوانده و ناخوانده نداشت

همه عزیزخدا بودند

و جای شان بر سرچشمان

 

دوستی ها حساب و کتاب نداشت

سلام ها بی مدعا بود

آدمها آدم بودند

گرگی دوپایی وجود نداشت

ازجنگ و جهاد و جهادگر خبری نبود

کس نمیدانست کلاشنکوف چیست

نسل بنی فتنه و بنی شر بر سر هرکوی و برزن خودنمایی نمیکرد

هیچکس بیگناهان را سر نمیزد و شکم زنان حامله را با شمشیر نمی درید

کشتارانسان بوسیله انسان آنهم به این ارزانی درتصورهم نمی گنجید

 

با چهارقران می شد بدیدن فلم آواره بسینما بهزاد و پامیر رفت

رقص های مدهوبالا و نیمی با ( گانه هندی) لذتی داشت که مگو و مپرس

می شد بی واهمه برفراز کوه خواجه صفا به میله ارغوان رفت

و به ساز و سرود کابلیان گوش فرا داد

چاپی و کوفت گیری درحمام شترخانه کیفی و بیر و باری داشت

آنطرفتر از زیارت بابای خودی که میگذشتی ندافی های پخته فروشی بود و کوچه کتاب فروشی

بعضی وقتها ظاهرهویدا را میدیدی که با چه مشکلی از زینه های تنگ و ترش خانه

خود تا و بالا می شد

آنطرفترسپاهی گمنام بود و بالاترآن مسجد پل خشتی و نمازگذاران بود و پلو تولکی و نان قاق فروشی .

آنروزها روزهایی بود که پارک زرنگارتبدیل به محل تجمع آقایان چپ شده بود

می شد در دلخوری های سیاسی آنان شریک شوی،

شعاردهی، زنده باد و مرده باد بگویی

آری ،آری!

آن روزها همچون خواب و خیالی گذشت

و حال سالهاست درحسرت (نام وطن) شب را بروز و روز را به شب میرسانم

نه پدر است و نه مادر تا ببیند

این سالهای مهاجرت چگونه فرزند دلبندش را به اندازه هزارسال پیرکرده است .

 

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید