WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 بقیه گزیده های مقالات    زلمی رزمی    کلیک نماید

 

   شب آيينه ها درشهرهامبورگ آلمان        زلمی رزمی

شب آيينه ها درشهرهامبورگ آلمان

با نمایش فیلم سینمایی سیبی از بهشت ازساخته های دکترهمایون مروت و سخنرانی زلمی رزمی پیرامون پیشینه سینما درافغانستان بعد از ظهرشنبه ۱۷ جنوری ۲۰۱۵ برنامه شب آيينه ها در یکی از تالارهای یونیورستیت شهرهامبورگ آلمان برگزارشد

ابتدا خانم ناجیه افشاری گرداننده برنامه شب آيينه ها درشهرهامبورگ آلمان با نمایش فیلم سینمایی سیبی از بهشت ازساخته های دکترهمایون مروت و سخنرانی زلمی رزمی پیرامون پیشینه سینما درافغانستان بعد از ظهرشنبه ۱۷ جنوری ۲۰۱۵ برنامه شب آيينه ها در یکی از تالارهای یونیورستیت شهرهامبورگ آلمان برگزارشد

ابتدا خانم ناجیه افشاری گرداننده برنامه شب آئینه ها مهمانان را خوش آمدیدگفته درباره هنرسینما سخنانی گفت ، متعاقبا  زلمی رزمی کارمندسابق افغانفلم و رئیس شورای مهاجران افغان درآلمان پیرامون پیشینه سینمای کشورسخنرانی مفصل کرد که موردتوجه حاضرین محفل قرارگرفت

نمایش فیلم سینمایی سیبی ازبهشت فیلمی ازساخته های دکترهمابون مروت که قبلن یازده جایزه درجشنواره های ملی و بین المللی را ازآن خودکرده ، موضوع بعدی شب آئینه ها بود

پس ازختم نمایش، نقد و بررسی فلم و ارائه پاسخ بسوالات حاضرین محفل، بوسیله دکترمروت کارگردان فلم،آقای هارون یوسفی طنزنویس و رئیس اسبق تلویزیون افغانستان  عقب مایکروفون قرارگرفته چند نوشته طنزش را بخوانش گرفت دراخیربپاس قدردانی اززحمات و کارهای شایسته سینمایی دکترمروت - سپاسنامه شورای مهاجران افغان همرا با تحایفی بوسیله زلمی رزمی بوی اهدا شد که با تشکر پذیرفت قسمت دوم این محفل که تا نیمه های شب ادامه یافت  با صرف طعام در رستوانت دهلی دربار و نوای موسیقی با هنرنمایی فریدرستگار و مصدق آوازخوان جوان و مستعد همراه شد به امیدشگوفایی هرچه بیشترهنرسینمای کشور

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید