WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 بقیه گزیده های مقالات    زلمی رزمی    کلیک نماید

 

  طنز- ولا همی( بچهٔ خر) هم راست میگه                                    ز . رزمی

ولا همی( بچهٔ خر) هم راست میگه

طنز

از: ز. رزمی

نمیدانم همی ما افغان ها چرا به حرف های کلان های مملکت خود گوش نمیدهیم، بار و بستره را به پشت میبندیم و راه خارج را پیش میگیریم؟

سرک های خارج خو از طلا فرش نشده ؟

مگرهرجا که دریای کابل نیست که ازطلای خالص فرش باشد.

مگرشما هایی که در خارج زندگی میکنید، غیر از ظرفشویی کدام کسب و کاردیگری دارید؟

آخرچرا؟ سرتانرا مارکنده؟

چرا به وطن خود نمیروید (هرچاته خپل وطن کشمیرده ) به کشمیروطن تان برویدکه هم صاحب نام شوید و هم صاحب نان و هم صاحب کار و وظیفه و پول ثروت و جاه و جلال و شأن و عزت و دبدبه و کبکبه ، نشد ، کشته خو میشوید به بهشت خو میروید، عسل خو نوش جان میکنید.

بازکی کشته شده؟  ترا خدا بینی کسی خون شده؟

شما را بخدا دروطن خودما یکنفر فقیر و گرسنه پیدا میشود؟

خیر است که کشور غریب هستیم اگر کدام روزی نان گندم پیدا نشد، نشد، چه فرق میکند؟

چرا کلچه نمیخورید؟

از بیکاری که مپرسید، بیکاری و بی روزگاری الحمدالله دروطن ما به ذره بین هم دیده نمیشود، هیچکس بیکارنیست، مشروع یا نا مشروع  مگرهرکس کار و وظیفه ای دارد

 حتی تروریست ها و قاتلان و آدمکش های حرفوی ما ، دزدان و اوباشان ما، لچک ها و لنده غرهای وطن ما هم به توکل خدای عز و جل به یک رتبه و درجه و جاه و مقامی رسیده اند

 باور ندارید یکبار چشمان مبارک تانرا بازکنید و لست وزرای کابینه، والیان، وکیلان و سفیران، رئیسان و کارمندان عالیرتبه دولتی را ازنظر بگذرانید تا سیاه روی شود هرکه در او غش باشد.

راستی، اصلن چرا رئیس جمهورنشوید؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

درکشوری که( بچه خر) میتانه رئیس جمهورشود، معلومداراست که ( بچه آدم) میتانه یک کاره یی شود که از راه حلال نان بخورد.

پس بر ما خارج نشینان واجب است که حرف های رئیس جمهور را آویزه گوش سازیم و قبل ازینکه  دست های نازک تان به ظرف شویی چرب و چغت شود، پیزارهای خودرا پوشیده بوطن برگردیم و کدام کاره شویم ورنه همین آش است و همین کاسه و همین ظرف شویی و چربی و چغتی .

نواسهٔ خدا پشت و پناه تان باشد.

 آمین یارب العالمین.

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید