WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 بقیه گزیده های مقالات    زلمی رزمی    کلیک نماید

 

   ادارهٔ امر به معروف و نهی از منکر فیسبوکی،    نگارنده: زلمی رزمی

ادارهٔ امر به معروف و نهی از منکر فیسبوکی،

نگارنده: زلمی رزمی

ادارهٔ امر به معروف و نهی از منکر فیسبوکی، رئیس عبدالغنی و رئیس عبدالله را به شرح زیر به اشدمجازات محکوم کرده است:

طنز.از : ز. رزمی

رئیس عبدالغنی بجرم پوشیدن تنبان های نازک ضد اسلامی - ۷۹ ضربه شلاق و رئیس عبدالله نسبت استعمال لب سرین و سرخی و سفیده و آرایش زنانه که میتواند باعث فوران شهوات مردان نامحرم گردد، ۹۸ ضربه شلاق .

بجرم لچری و چیغ زدن و صدا درآوردن های ناخراش و ناتراش- ۱۰۰ ضربه شلاق

بجرم غصب حاکمیت دولتی و ایجاد لانه فساد بنام حکومت وحدت ملی - ۵۰۰ ضربه شلاق

بجرم فساد اداری، دزدی و چپاول و سوء استفاده ازخزانه مملکت - قطع شدن یکدست

بجرم بی کفایتی، نالایقی و ناکارگی در امورمملکت داری - قطع شدن یکدست

بجرم دروغگویی و مکارگی وکلاه گذاری برسرملت - قطع شدن یکدست ( نظربه اینکه هردو رئیس مذکور، دو دو دست بیشتر ندارند هرکدام یکی از پاه های شان قطع شود)

بجرم زد و بند و سازشهای پشت پرده با باندهای جلاد و آدمکش و دشمنان مردم افغانستان هرکدام - ۲۵۰۰ ضربه شلاق

بجرم سوء استفاده از اعتماد مردم - مادام العمر ماه ۲۰۰۰ شلاق

بجرم بی اعتنایی و بی احساسی و بی مسئولیتی نسبت به اوضاع فلاکت بار و مصیبت بارکشور و مخصوصن جنگ و ناامنی، گروگانگیری و قتل و کشتارمردم بی گناه افغانستان - هردو محکوم به اعدام بوسیله دار زدن.

بجرم هزار و یک بدبختی دیگری که درنتیجه حکومت فاسد این دو رئیس بی کفایت برسر مردم ما نازل شده، جسدهای بی جان هریک شان بکمک برادران آلمانی درکوره های آدمسوزی دوران شادروان هیتلر سوختانده شده و خاکسترهای شان را بدریای کابل انداخته شود.

و من الله توفیق

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید