WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 بقیه گزیده های مقالات    زلمی رزمی    کلیک نماید

 

   پیشرفت و پسرفت           طنز: زلمی رزمی

پیشرفت و پسرفت

طنز: زلمی رزمی

نمیدانم چرا همین ما افغانها اینقدر خورده منکرهستیم و دایما شکوه و شکایت سرداده، از کارروایی های حکومت وحدت ملی اسلامی ع و غ و دار و دسته های مومن و مسلمان و خدا پرست واقعی شان اغماض میکنیم؟

همین میگوئیم که:

ع و غ خورد،

ع و غ برد،

ع و غ این کرد و ع و غ آن کرد.

یک با انصاف پیدا نمیشه به این بی انصاف ها بگوید که کاکا ع و غ ( گلاب بروی تان ) چی ره خورد؟

مادرمرده ها از برای رضای خدا سلطنت و پادشاهی میکنند و ما قدراین فداکاری بزرگ شانرا نمیدانیم.

اینکه میفرمائید که دنیا مثل سرعت برق درحال ( پیشرفت) های شگفت انگیزی هستند ولی پای

خرحکومت ما هنوز در گِل است.

یا میگوئید:

سالها پی هم میگذرند ولی ع و غ جز یخن کنی و جنگ و دعوا برسرتقسیم چوکی های وزارت و ریاست، کار دیگری ندارند.

بجای پیشرفت و ترقی هر روزطریقه های جدید فساد و اختلاس و دزدی و چپاول، اختراع میکنند،

و هزار و یک رد و بد و منفی بافی دیگر..... . .

خوب وطنداران! اول که الحمدالله ع و غ با هم جنگ و دعوا ندارند، بلکه شکررنجی دارند .

و این که قابل تشویش نیست، جان کیری بسروقت میرسد و به دهن مبارک شان شکریزی میکند.

میفرمائید پیشرفت، بلی البته که مثل دیگردنیا پیشرفتهای شگفت انگیز نداریم،مگرالحمدالله( پسرفت) های شگفت انگیزکه داریم ، ترا خدا نداریم؟ چه پیشرفت و چه پسرفت، مقصد می جنبند و دست زیر الاشه که ننشسته اند.

امروز از برکت همین پسرفت ها الحمدالله درفساد اداری و چور و دزدی و بی نظمی و ناامنی و ترور و جنگ و آدم کشی دردنیا درجه اول نشدیم؟

ببینید، همینکه میگوئید آلمان شرق و غرب یکی شد، کشورهای عضوجامعه اروپایی متحد شدند پول شان یکی، اقتصادشان، سیاست های شان یکی و .... و .....

بی انصاف ها مگرما افغانها دست زیرالاسه نشستیم؟

ترا خدا افغانستان را شقه شقه نکردیم؟

ازهر قوم و طایفه ده ها شاخه که نام بردن فهرست وار آنها مثنوی هفتاد من کاغذ میخواهد ، نو سبزنشد؟

همینطور در نفاق افگنی و خانه جنگی، دورویی، ریاکاری، دروغگویی، وقاحت، فتنه انگیزی و.... به اوج نرسید؟

ما الحمدالله شیر هستیم شیر... و به فیل هم تن نمیدهیم.

پس برما واجب است تا خورده منکرنباشیم واز (پسرفت های شگفت انگیز) مملکت خود اغماض نکنیم و مشران حکومت وحدت ملی اسلامی را راحت و آرام بگذاریم تا بخواست خداوند پسرفت را بجایی برسانند که از دوره وحشت و بربریت گذشته به عصرمیمون برسیم.

آمین یارب العالمین.

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید