WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

گزیده های مقالات فرهنگی صباح

 

قسمت 5 آقاي کرزي! آيا صداي ملت راميشنويد؟؟؟                                           ( صباح )

با ني گفتم كه برتوبيداد زكيست        
بي هيچ زبان ناله وفرياد زچيست
ني گفت  زشكر لبي بريد ند مرا               
بي نا له وفرياد نميتوانم زيست. )مولانا(

محترم ريس جمهور! چرا انگشت ملت بطرف تونشانه گرفته ميشود؟، شمابايد درد دل ،حرفهاي ناگفته،غم واندوه يي ملت، مصيبت ومشقت مردم ستمديده، تاراج ووحشيگري هاي زورمندان وجنگ سالاران، چوروچپاول ملي، فسادوقانون گريزي، ستمکاري وبي بندوباري زورگويان، قتل وکشتارجنگ افروزان وناقضين حقوق بشررامورد بازپرس وبازخواست قراربدهيد. تازمانيکه ازصميم قلب وبدون تظاهروريا ، به اين جنايت رسيده گي ننمايد وملت شمارا رها نخواهد کردوازقضاوت فرداي تاريخ نيزدرامان نخواهي بود. اکنون صلاحيت با شماست که چه ميخواهيد انجام بدهيد.

تو گریانی بیا با هم بگرییم      به زندانی بیا باهم بگرییم
 توهم مانند من درفقرمردم
      پریشانی بیا با هم بگرییم

قدرت وتجملات

بهلول بيشتر وقتها درقبرستان مي نشست . روزي طبق عادت به قبرستان رفته بود وهارون به قصد شكار از آن محل عبور مي كرد ، چون به بهلول رسيد، پرسيد : بهلول چه مي كني ؟
بهلول جواب داد : به ديدن اشخاصي آمده ام كه نه غيبت مردم را مي نمايند و نه از من توقعي دارند و نه مرا اذيت و آزار مي دهند .
هارون گفت : آيا مي تواني از قيامت و صراط و سئوال و جواب آن د نيا، مرا آگاهي دهي ؟
بهلول جواب داد : به خاد مين خود بگو تادراين محل آتش نمايند و تابه ای برآن آتش نهند تا سرخ و داغ شود .هارون امر نمود تا آتشي افروختند و تابه برآن آتش گذاردند تا داغ شد . آنگاه بهلول گفت :اي هارون ، من با پاي برهنه روي اين تابه مي ايستم و خودم را معرفي مي نمايم و آنچه خورده ام و هرچه پوشيده ام را ذكر مي نمايم وسپس تو هم بايد پاي خود رامانند من برهنه نمائي و خود را معرفي كني و آنچه خورده و پوشيده اي ذكر نمائي!
هارون قبول كرد .آنگاه بهلول روي تابه داغ بايستاد و فوري گفت : بهلول و خرقه - نان جو و سركه .
فوري پايين آمد وابداً پايش نسوخت و چون نوبت به هارون رسيد ، به محض اينكه خواست خود را معرفي كند نتوانست ، پايش سوخته و پايين افتاد. پس بهلول گفت : اي هارون ، سئوال و جواب قيامت به همين طريق است ، آنها يكه درويش بودند و ازتجملات دنيايي بهره ندارند آسوده بگذرند وکسانيكه پاي بند تجملات دنيا باشند ، به مشكلات گرفتار آيند.

کيهابيشتردربي نظمي فعلي وچپاول مليٍ،مقصراند؟؟؟

اجاقت اي وطندارسرد  بينم         دلت پردردورنگت زرد بينم

بدست مشت اوباشان اسيري         همه را قاتل و نا مرد بينم

سخن گفتن، شعاردادن، محاسبه هاي دل خوش کننده، گزارشهاي مبالغه آميز، تکيه برمقامات امروزي دولت، کش دادنهاي جنگ، توزيع پول به چهارجاسوس روزگزران، جابجايی اشخاص دوتابعيتي در امور دولتداري، بيگانه بودن ازدرد- رنج و مصيبت مردم، بردن، بستن و کشتن ملت ستم ديده، بمباردمان بي نتيجه، و افسوس خوردن در اين باره كه چرا اوضاع امنيتي کشور تا اين حد بحراني شده است چيزي جز تكرار مكررات نخواهد بود، زيرا هر كسي كه در افغانستان زندگي مي كنند اين آتش جهنده و شعله هاي آن را مي بيند و با گوشت و پوست خود آن را احساس مي كند.  دولت با مديريت ضعيف، و ندانم كاري هاي توجيه ناپذير خود، طالبان نزديک به مرگ را دوباره زنده كرد و جنازه متلاشي شده تروريزم را از تابوت بيرون كشيد و جان تازه اي به اين كالبد فساد و تباهي دميد. امروز صداي طالب و ملا عمر، از حلقوم ناراضيان دولت بلند مي شود، قافله عظيم بيكاران و سرخوردگان جامعه كار ستون پنجم طالبان را انجام مي دهند. درطول سال هاي گذشته توجه جدی به بازسازی در مجموع صورت نگرفته و بهبود در وضعیت و شرایط اقتصادی مردم حاصل نشد ، بیکاری ، نبود اشتغال از مواردی است که می توان افزایش فاصله و شکاف بین دولت و مردم اشاره کرده و از سوی دیگر زمینه ناامنی و افزایش حملات انتحاری را فراهم نموده و به سوی نا امیدی می کشاند . سال گذشته وضعیت امنیتی بسیار نگران کننده و وخیم بود به دلیل اینکه ناامنی از مناطق جنوب به سایر نقاط امن کشانیده شد، وضعیت اقتصادی همچنان نا بسامان و مردم از فقر و بیکاری در وضعیت نامساعدی قرار داشت. کشت و قاچاق مواد مخدر همه ساله افزایش یافته، طبق آمار منتشر شده نود و سه درصد مواد مخدر جهان را افغانستان تولید می کند. در زمینه های مخابرات و دسترسی مردم به معارف و صحت افزایش داشته و موفقیت نسبی در چنین مواردی (مخابرات، صحت، معارف) در مقایسه با احتیاج و نیازمندیهای مردم بسیار ناچیز است که امید است مسوولين به جای ارایه ارقام بلند و بالای فرضی وساختگی به رفع مشکلات توجه نموده یا به شکستها، ناکارآمدیها، حیف و میل و مصارف بی مورد بیت المال اعتراف نماید. با ارایه ی چنین گزارشی از سوی وزیران که خودشان را دلسوز و کارامد در انظار عمومی جلوه می دهند و حسابدهی سمبولیک، راه را به جایی نخواهد برد .

ازطرف ديگرمتاسفانه فساد درادارات دولتی،زورگويي جنک سالاران وروزگذراني دولت کشور را با چالش های بی شمار و متعددی از جمله عدم موثریت تلاش ها و فعالیت ها مواجه ساخته و تاکنون دولت نتوانسته این بحران را از پیش روی خود بردارد. عملکرد دولت در این مدت برای ریشه کن شدن فساد در ادارات ناکارآمد و نا کافی بوده است. رئیس جمهور در این مدت برای مبارزه با فساد اداری، اقدام به ایجاد کمیسیون هاي نمايشي مبارزه با فساد اداری و اصلاحات نمود، اما این کمیسیون به جای این که در راستای کاهش فساد در ادارات کشور موثر باشد، اکنون خود نیز به منبعی بزرگ برای فساد مبدل گشته است.

دفتر ملل متحد (یونیما) درگزارشی هاي قبلي اعلام کرد بود: علی رغم میلیارد ها دالر کمک جامعه جهانی طی سال هاي گذشته، ‪پنجاه درصد مردم درفقر شديد زندگی می‌ کنند. علی رغم موجوديت نیروهای دولتی و نیروهای خارجی درسال ‪ ، شورشیان سرکوب نشدند، خشونت و فعالیت دهشت افکنی افزایش یافت

درگزارش آمده است شمال و غرب کشور همچنان از ثبات لازم برخوردارنيست، اما مشکلات امنیتی بیشتر به گروه‌های جنایکار ارتباط دارد و جنوب و شرق افغانستان عمدتا تحت تاثیر فعالیت شورشیان مخالف دولت قرار دارد. پیشرفت حقوق بشر در سال قبل بسیار محدود بود، هرچند زنان ‪ ۲۷درصد کرسی شورای ملی را به دست آوردند و۲۶ درصد کارکنان زن هستند، هنوز زنان با چالش عمده‌ای رو به رو هستند.  در گزارش با تاکید بر اینکه در حال حاضر وزارت امور زنان و مقام ولایت بامیان در اختیار زنان می‌باشد، گفته شد که ‪ ۳۸درصد زنان افغانستان ازنظراقتصاد فعال ‌اند و زنان یک سوم مردان حقوق دریافت می‌کنند.  از خشونت برضد زنان بعنوان یک مشکل یاد و گفته شده که در بیش از ‪۸۰ درصد دوسيه ها، خشونت علیه زنان مربوط به اعضای خانواده است

پرابلم بيكاري، به مشكل بدتر از تروريزم تبديل شده است. هرگاه وضعيت به همين صورت ادامه پيدا كند دير يا زود قريه ها  و حتي برخي از شهرها از نسل جوان كشور تخليه خواهد شد . . . مهاجرت هاي دسته جمعي جوانان بيكار به كشورهاي همسايه در واقع سند رسوائي و محكوميت زمامداران فعلي است. و آنهايي كه باقي مي مانند يا به زرع و قاچاق مواد مخدر و انواع جرايم جنايي روي مي آورند و يا با پيوستن به گروههاي شورشي و آشوب طلب، بازار تروريزم را گرم تر خواهند كرد. ما امروز با يكي از بي كفايت ترين دولت ها روبرو هستيم، دولتي كه بر خلاف شعارهاي دموكراسي و آزادي بيان و انكشاف اقتصادي، خود را در برابر خواست و اراده مردم متعهد نمي داند و به حل مشكلات عاجل آنها نمي پردازد

نظام اقتصاد بازاروتجارت آزاد، کشور را به ماركيت بزرگ مال التجاره مصرفي كشورهاي ديگر تبديل كرده و اقتصاد ملي را به حالت احتضار رسانده است. حتي درغير مردمي ترين دولت ها نيزاصول منافع ملي و حاكميت سياسي به عنوان دو اصل مسلم حكومت داري رعايت مي گردد درحاليكه اكثر اجراآت وعملكردهاي دولت فعلي، با اين دو اصل مغايرت دارد و اساساً واژه هايي ازقبيل منافع ملي، حاكميت، تروريزم، دموكراسي قابل تطبيق در شرايط افغانستان، تا هنوز به روشني تعريف نشده است. دركشوري كه نزديك به شصت فيصد نفوسش در فقر مطلق زندگي مي كنند، شعار آزادي بيان و رقص و آواز رسانه هاي صوتي و تصويري، كدام يك از زخم ها و جراحت هاي ملي را التيام خواهد بخشيد، در كشوري كه كارمند دولت براي ادامه زندگي و تامين حداقل معيشت، مجبور است، رشوت بگيرد، و در محاكم از عدالت و انصاف، فقط تصويرترازوي آن باقي مانده و هيچ دوسيه اي بدون پول حل و فصل نمي شود چگونه مي توان باور كرد كه مردم درشكنجه وعذاب نباشند. بلي ! درنزديک به يک دهه تطبيق صلح و دموكراسي آمريكايي در افغانستان، اكنون افغانان نه ازامنيت جاني، نه امنيت مالي و نه امنيت قضايي برخوردار هستند

به همين دليل نه تنها سرمايه گذاران خارجي بلكه مردم کشور نيز ازدولت نااميد شده اند و به اين باور رسيده اند كه اصلاح امور مملكت در چارچوب نظام فعلي تقريباً غير ممكن است.

چاره ديگري بايد انديشيده شود، سيستم عمومي دولت ازکرزي تا وزيران، واليان و مسوولين نظامي هم از وزارت دفاع، داخله وامنيت ملي به يك خانه تكاني عميق نياز دارد. قوانين بايد بازنگري شود و نظام اقتصاد بازار به يك نظام اقتصادي مختلط تبديل گردد. حضور نيروهاي خارجي در كشور، بايد توسط پارلمان، قانونمند شود. از حركت سريع جامعه بسوي نظام طبقاتي كه محصول سياست هاي ديكته شده توسط خارجي هاست، به سرعت جلوگيري بعمل آمده و پروژه هاي انكشافي و زير بنائي پس از يك وقفه طولاني و غير موجه بار ديگر روي دست گرفته شود.

حل مشكل مواد مخدر، و استقرار نظم و امنيت، به تدابير عاقلانه تري نياز دارد، رشد فقر و بيكاري، با هر قيمت ممكن و با روي دست گرفتن يك پلان انكشاف ملي، قاطعانه كنترول ومهار شود، در غير اينصورت يگانه راه براي هيات حاكمه كابل استعفاي آبرومندانه است. همه كساني كه با فرهنگ و جامعه ما آشنا بودند از همان آغاز پيش ‌بيني مي‌ كردند كه كرزي نمي ‌تواند به طوركامل برسراسر كشور حكومت كند. تلاش‌هاي آمريكا هم براي تحكيم جايگاه كرزي با شكست رو به‌ رو شد. اكنون در افغانستان مشكل جدي مشروعيت قدرت دولت وجود دارد.فوري ‌ترين نياز كنوني درافغانستان ضرورت برقراري گفت و گو ميان افغان ‌ها است. اين ابتكار عمل بايد تحت نظارت سازمان ملل صورت گيرد. پيش ‌بيني وقايع پيش‌ رو واقعاً دشوار است. حتي با اضافه شدن نيروي ديگر ناتو به افغانستان، معلوم نيست طالبان واقعاً شكست ميخورد يا خير؟. رئیس جمهوردرسال هاي گذشته دوران بسیارسخت و دشواری را پشت سر گذاشت. اوبا سختی‌های فراوان داخلی و خارجی، انواع حملات تروریستی نسبت به خود ومردم کشور، مطالبات بیش ازتوان و امکانات موجود درکشورازجانب مردم، بیکاری، مواد مخدر، تروریسم داخلی، تقابل مردم با نیروهای آیساف و ناتو، سهم‌خواهی‌های معقول وغیرمعقول تنظيم هاي جهادي و دهها مورد دیگر رو‌به‌رو بود و همین امر موجب کاهش اقبال مردم نسبت به اوشده است. هرچند موضع‌گیری‌های اخیر وی درمواجعه با اعتراضات مردم درحملات نیروهای ائتلاف و کشته شدن غیرنظامیان قدری به بازسازی چهره وی کمک کرد. اما بخشی از تبلیغات بر ضد وی از جانب کشورهایی است که در افغانستان حضور نظامی دارند وناکامی‌های سال‌های اخیر خود به ضعف کاري کرزی مرتبط می‌دانند

تجربه دخالت امریکا درافغانستان اگرچه منجر به ساقط کردن حکومت سیاه ، مرتجع و بدوی طالبان شد اما امروز افغانها بشدت ازعدم بازسازی اقتصادی کشورورشد نا امنی، مایوس و ناراضی وازکشتارهای هوایی غیر نظامیان توسط ناتو خشمگین هستند. کرزی درکشوری که اختیارات امنیتی آن در کنترول ناتوبوده و دولت درکابل اصولا توان و امکانات و اختیارات کافی و متناسب با مسوولیتش برای برقرار کردن امنیت نداشته است، و حتی جز اعتراض و شکوه و شکایت به حملات امریکا ، ابزاری برای متوقف کردن این حملات ندارد، چگونه میتواند مسوول بی ثباتی ها باشد؟

دولت کرزی که بودجه محدود چند صد میلیون دالری وحداکثرچند میلیارد دالری دارد وکمک های بین المللی نیز به جای تحویل به دولت وی توسط نهاد های بین المللی وعمدتا برای حقوق و دستمزد کارکنان خود این نهاد ها صرف می شود، دولت چگونه می توانسته است اقتصاد افغانستان را بازسازی کند؟  فساد اداری ودخالت دولتمردان در قاچاق مواد مخدر نیز درکشور مختص و محدود به کرزی و دولت وی نبوده و نخواهد بود واگرقراراست مواد مخدر دلیل متهم کردن کرزی شود،چرا کسی سوال نمی کند که تولید مواد مخدرچراهم درموجوديت امریکا سال به سال افزایش یافته و به فراتر از ۸ میلیون کیلو رسیده است وهم چرابیشترین تولید تریاک و هرویین درهلمند یعنی قلب مواد مخدرکشور صورت می گیرد که بیشترین تمرکز نیروهای انگلیس و ناتو درآنجا است؟ اخيرا روزنامه آمریکایی نیویارک تایمز نوشته است که رئیس دفتر کرزی، رئیس جمهوری افغانستان، از ایران پول دریافت می کند. این روزنامه نوشت که عمر داوود زی، دستیار ارشد کرزی از فدا حسین مالکی، سفیر ایران در کابل به طور مستقیم پول گرفته است. داوودزی این پول را در داخل هواپیمای حامل کرزی در جریان سفری به ایران در ماه آگست سال گذشته میلادی گرفته است. نویسنده گزارش افزوده است که این پول اسکناس های یورو، پول واحد اروپا بوده که درمیان چندین پاکت به صورت یک بسته پلاستیکی به داوودزی داده شد. نیویارک تایمز افزوده که یک مقام دیگر افغان تایید کرده است که رئیس دفتر کرزی یک بکس بزرگ پر ازپول را به خانه خود برده است. .. این روزنامه از منابع مختلف نوشته که این پول بخشی از پولهای ایران است که به صورت سری و مداوم برای خریدن صداقت و وفاداری داوودزی و تامین منافع ایران در کاخ ریاست جمهوری به کار می رود. نیویارک تایمز افزوده که عمر داوودزی و حامد کرزی بخشی از این پول ها را به شماری از اعضای مجلس، رهبران قومی و حتی فرماندهان طالبان می دهند. این روزنامه نوشته که ایران تلاش دارد در روابط دولت افغانستان و آمریکا و سازمان ناتو درز ایجاد کند.یک مقام غربی به نیایورک تایمز گفته که ایران این پولها را به گونه "رشوه" به رئیس جمهوری می دهد و وظیفه داوودزی این است که منافع ایران را در کاخ ریاست جمهوری افغانستان حفظ کند.

رئیس جمهوری تائید کرده است که رئیس دفتراو، از نماینده ایران پول نقد دریافت کرده، اما تاکید کرده که این پول، به طور رسمی وازمجرای قانونی داده می شود. کرزی در جواب به یکی ازژورناليستها گفت: در کشورهایی مثل افغانستان، در کشورهای فقیر، وطن دوستی قیمت دارد... این قیمت را هر روز می پردازیم. او از داوودزی که با اتهامات روزنامه نیویارک تایمز روبرو شده، به شدت دفاع کرد و گفت که وطن دوستی رئیس دفتر او، باعث شده تا نیویارک تایمز او را هدف قرار دهد. رئیس جمهور گفت که ظرف نو سال اخیر، کشورهای متعددی به افغانستان پول نقد کمک کرده اند که جمهوری اسلامی ایران نیز ازاین جمع مستثنا نیست. ایران، سالی یک بار یا دو بار، گاهی پنج صد هزار، گاهی ششصد هزار یورو کمک می کند. این کمک، رسمی است و داوودزی، به امر من این پول را می گیرد

براساس اسناد فاش شده سايت ويكي ليكس، مشخص شد كه رئيس جمهور افغانستان دستور آزادي جنايتكاران خطرناك و قاچاقچيان مواد مخدر كه تحت حبس نيروهاي تحت امرآمريكا بودند را صادر كرده بود.  براساس اين اطلاعات، مقامات آمريكايي اعلام كرده‌اند كه آنها بارها رئيس جمهورولوي سارنوال را به دليل دستور آزادي اين زندانيان طي يك مقطع زماني سه ساله، مورد سرزنش قرار دادند.  براساس اطلاعات منتشر شده واظهار نظرهاي معاون سفير آمريكا، دراگست دوهزارونوميلادي اين موضوع مطرح شد كه هردوي آنها دستور آزادي اين زندانيان را پيش از محاكمه صادر كردند و اجازه دادند كه اين افراد خطرناك بدون حتي حضوردر يك محاکم داخلي ،آزاد شوند و بارديگر فعاليت‌هاي غيرقانوني‌شان را ازسربگيرند. به رغم شكايات و اظهار نگراني ما به دولت افغانستان، آزادي اين افراد ادامه داشت.  دراين اسناد عنوان شد كه حامد كرزي پنج پوليس مرزي اين كشوررا دراپريل دوهزارونوميلادي كه يکصدوبيست وچهاركيلوگرام هروئين درموترخود حمل مي‌كردند وبه شانزده تا هجده سال زندان محكوم شده بودند، بخشيد.  دراين اسناد همچنين عنوان شد كه كرزي شخصا دردوسيه هاي مربوط به مواد مخدرازجمله دوسيه پسر يك ثروتمند و يكي ازحاميانش دخالت كرده است.

ريس جمهورمتاسفانه بازدوبند هاي مقطعي هميشه منافع ملي رازيرپا ميگذارد وباعملکردهاي کوتاه بينانه وزودگذر هم ملت وهم خارجي هاراناراحت وعصباني ساخته است. تعداد که به ريس جمهورمتکي اند درهمه اموردست بازداشته وبدون کوچکترين هراسي به قانون شکني ، حيف وميل دارايي عامه ، تجارت بي درد سري مواد مخدروجمع آوري ثروت مشغول اند

درجريان انتخابات رياست جمهوري چپاولگران ميليونها افغاني را به مصرف رساندندوکسي نيزحق سوال رانداشت که بپرسد که شما اين همه پول را ازکجا بدست آورده ايد؟

کمیسیون انتخابات درهرپانزده روزازمصارف مالی نامزدهای انتخابات را منتشر مينمود واينهم پانزده روزاول .
عبدالله درصدرفهرست نامزدهای انتخابات ازنظرمصرف پول قرار داشته وحدودي صد ميليون افغاني درپانزده روزنخست به مصرف رسانيد.

 حامد کرزی با مصرف بیش ازهشتاد وپنج میلیون افغانی درظرف پانزده روز، دررديف دوم.

سید جلال کریم، با مصرف سی وهفت میلیون افغانی، سوم .

میرویس یاسینی ، با مصرف بیش ازبیست و شش میلیون افغانی ، چهارم.

هدایت امین ارسلا، با مصرف بیش ازیازده میلیون افغانی ، پنجم.

فروزان فنا، یکی ازدو نامزد زن درانتخابات درپانزده روز- بیش ازنومیلیون افغانی ، ششم .

اشرف غنی احمدزی ازدیگر نامزدهای انتخابات با مصرف نزدیک به هفت میلیون افغانی ، هفتم.

درزمان حکومت ملک الطوايفي که کابل شاهد جنگ های تنظیمی بود، مارشال فهیم وزیرامنیت ربانی بود و نیز سمت معاونت نظامی احمد شاه مسعود را به عهده داشت و قوماندان عمومی جبهات کابل وبصورت مستقيم درويراني شهروقتل وکشتاربي گناهان سهيم بود

نشریه فارن پالیسی دريکي ازشماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان برنده اصلی درانتخابات افغانستان کیست؟ می نویسد: برنده واقعی درانتخابات افغانستان نه کرزی و نه رقیب اساسی وی عبدالله خواهد بود، بلکه برنده اصلی مارشال فهیم می باشد که کرزی اورا به حیث شریک انتخاباتی خود تعیین کرده است. به نوشته نشریه هر کس که به قدرت برسد مهم نیست، زیرا در صحنه نظامی افغانستان نقش مارشال فهیم واضح خواهد بود.  نشریه سوال می کند پس بازنده اساسی در این انتخابات کی خواهد بود؟ به نوشته نشریه با درنظر داشت این مطلب که امور افغانستان دوباره بدست جنگ سالاران مانند مارشال فهیم وهمتایان او می رسد، بازنده اولی مردم افغانستان و بعداً ایالات متحده خواهد بود که برنامهء طویل مدت را برای تقویه و تجهیز اردوی ملی افغانستان طرح کرده است نشریه دربارهء تاریخچهء فعالیت های مارشال فهیم درحکومت های مختلف در دوره همکاری اش با احمد شاه مسعود و حکومت برهان الدین ربانی و پس ازآن تشریحات داده و می نویسد که مارشال فهیم با روسیه دوستی نزدیک داشت و دارد. وی می تواند دربازی سیاسی شطرنج افغانستان ازهر کنار یک نقش را بازی کند. به نوشته نشریه هر جنگ سالار برای خود یک طرح دارد و طبق آن عمل می کند.

وقتی کرزی، فهیم را به عنوان معاونش اعلام داشت رادیو آزادی به نقل ازخبرگزاری فرانسه در ۵ می ۲۰۰۹ از قول دیپلمات‌های غربی درکابل گفت، فهیم در جنگ‌های سه دهه اخیر افغانستان دریک سلسله فعالیت‌های جنایی ازجمله اختطاف اشخاص به منظور به دست آوردن پول وانواع تخطی‌های حقوق بشرمتهم می‌باشد. به عقیده کای‌ایدی نماینده خاص ملل متحد درافغانستان رییس جمهور کرزی با انتخاب فهیم اعتبارش را درجوامع بین‌المللی وافغانستان از دست خواهد داد... کای‌ایدی درچندین ملاقات که با کرزی داشت از او خواهش نمود تا فهیم را به حیث معاون رییس جمهور انتخاب نکند. بعد از آن که کرزی نامزدی‌اش را اعلام نمود، کای‌ایدی بیان داشت که او حقیقتاً از این انتخاب کرزی متاثر است وعکس‌العمل‌های بین المللی در برابر این انتخاب کرزی خیلی جدی خواهد بود و نگرانی کای‌ایدی درحلقه‌های دیپلمات‌های غربی درکابل از حمایت گسترده‌ای برخوردار شد. سازمان ملل متحد آرزو داشت که جنگسالاران صحنه را برای نیروهای جوان و مدرن ترک خواهند گفت

دیپلمات‌های بین‌المللی به خبرنگاران اظهار داشتند که فهیم و افرادش همه جز گروه‌های نیرومند جنایی می‌باشند که دراختطاف‌های اتباع خارجی در کابل، تاراج بانک‌ها،‌ حمل و نقل سلاح و مواد مخدر دست دارند. فهیم در ۲۰۰۲ میلادی د ستور قتل داکترعبدالرحمن وزیر هوانوردی را صادر نموده ودرقتل صدها تن از گروه رقیب در میدان هوایی کابل که در اوایل سال‌های ۹۰ به وقوع پیوست، دست داشته است. رویترز نوشت، براد ادمز مدیر بخش آسیایی سازمان نظارت برحقوق بشر گفت- کرزی با این انتخابش به افغانستان اهانت کرده است. فهیم یکی از بدنامترین جنگسالاران به شمار می‌رود که دست‌هایش به خون تعداد زیاد افغان‌ها درجریان جنگ داخلی آلوده می‌باشد

ويکى ليکس اخيرآ افشانموده ، که احمدضيا مسعود معاون  پيشين رئيس جمهور کرزى،هنگام سفرش به دوبى ٥٢ ميليون دالر را که در يک بکس جاسازى نموده بود، با خود انتقال داده بود. طبق معلومات منبع،اين پول از طرف نيروهاى خاص اداره مبارزه عليه مواد مخدر امارات متحده عربى کشف و بدست آمده بود. اما اين پول در نتيجه مداخله سفارت امريکا دوباره به مسعود سپرده شد. همچنان در معلومات منتشر شده آمده است،که در سال گذشته و اوايل سال جارى، مقامات امريکايى درولايت کندهار با احمد ولى کرزى برادر رئيس جمهور کرزى دو بارملاقات نموده اند. طبق معلومات منبع در جريان اين ملاقات هردوجناح ازارايه معلومات کامل به يکديگر خود دارى مينمودند؛اما کرزى نگران به نظر ميرسيد،و تشويش به اين داشت ،که نيروهاى خارجى مدت زيادى در ولايت کندهار باقى بمانند

درمعلومات تازه گفته شده است، امريکا ميخواهد تا با ولى کرزى روابط داشته باشد،زيرا وى رئيس شوراى ولايتى و متنفذ قومى است،اما امريکايى ها اندک محتاط اند،زيرا به نظرآنها ولى کرزى متهم به فساد ادارى بوده و در قاچاق مواد مخدر نيز دست دارد. درراپور ويکى ليکس آمده است که درماه فبرورى سال روان ، بعد از ديدار جانبين دريک سند بين هردوجناح  ،سخن فريب صورت گفته شده است. درراپور هاى منتشره، ازقول مقامات امريکايى نگاشته شده است : (طورى به نظر مى آيد که رئيس جمهور کرزى اين را نمى داند، که ما برحرکات وسکنات نامبرده تاچه حد مطلع و نظر عميق برآن داريم.)

همچنان گروه بين المللي بحران با انتشار گزارشي هشدارداد كه پايان ماموريت نيروهاي بين المللي درافغانستان در سال دوهزاروچهارده ميلادي، منجر به سقوط دولت افغانستان خواهد شد. اين گزارش، تصميم اخيرسازمان پيمان نظامي آتلانتيك شمالي (ناتو) مبني برواگذاري مسئوليت كامل امنيتي به نيروهاي داخلي تاسال دوهزاروچهارده  ميلادي را بررسي كرده است. اين تصميم درراستاي استراتيژي خروج ازافغانستان وبراساس توافق ناتو با دولت اين كشوردر روز بيست نوامبر در پايان اجلاس سران ناتو درليسبون، پايتخت پرتگال اعلام شد

گروه بين المللي بحران درگزارش خود نوشته است، طالبان درحال حاضر نسبت به هر زماني ديگر فعال تر شده و تعيين مهلت براي خروج نيروهاي بين المللي از افغانستان، كمكي به بهبود وضعيت نمي كند. شواهد كمي در دست است مبني براين كه عمليات نيروهاي ائتلاف، از شدت مقاومت شورشيان كاسته باشد. دراين گزارش يادآور شده كه طالبان نسبت به هر زماني ديگر فعال تر شده اند وهم اكنون ازمخفيگاه هاي امن درپاكستان استفاده مي كنند ودرآنجا حمايت مي شوند.اين گزارش همچنين مدعي شده است كه دولت حامد كرزي رييس جمهوري افغانستان بدون حمايت خارجي سقوط خواهد كرد و طالبان بخش اعظم كشوررا به دست خواهند گرفت. خروج نيروهاي خارجي ازافغانستان موجب بروز جنگ هاي داخلي دركشورخواهد شد . راهبرد ائتلاف بين المللي براي شكست طالبان، جلب حمايت مردمي درميان غير نظاميان، رو آوردن شورشيان ناراضي به نظام و تقويت نيروهاي امنيتي افغان ناكام شده است

اين درحالي ست كه بيشتر ازصدوچهل هزار سرباز خارجي به رهبري ناتو درافغانستان به ويژه در بخش هاي جنوبي و شمالي اين كشور، دربرابرشورشيان مبارزه مي كنند. گروه بين المللي بحران همچنين در گزارش خود شيوه برخورد آمريكا با دولت حامد كرزي را مورد انتقاد قرار داده ونوشته كه انتقاد وخشمگين كردن كرزي، او را از متحدان غربي اش دوروبراي ماندن درقدرت متكي به گروه هاي مختلف كرده است. اين گروه تاكيد كرده كه غرب درعوض اين سياست، بايد تلاش هاي بيشتري را براي تقويت نظام قضايي، اردو و پوليس افغانستان بكار گيرد.

براساس اسناد جديد فاش‌شده توسط وب‌سايت ويكي‌ليكس، مشخص شده است كه مقامات امريكايي معتقدند برادرقدرتمند حامد كرزي، يك اشراف‌زاده‌ی فاسد درامورمواد مخدر است. پيش از اين نيزا حمدولي كرزي، برادرجوان‌تر رییس‌جمهور كرزي، كه به عنوان ریيس شوراي ولایتی قندهار فعاليت مي‌كند، با اتهام‌هاي مختلفي ازجمله ارتباط با قاچاق مواد مخدر روبه‌روبود. براساس يكي از اين اسناد كه به دنبال ديداربرادر كرزي با فرانك رويگيرو، يك نماينده امريكايي در ماه سپتمبر دوهزارونوميلادي منتشرشد، آمده است: در حالي كه ما بايد با احمدولي كرزي به عنوان ریيس شوراي ولایتی قندهار همكاري كنيم، به نظر مي‌رسد كه وي فردي فاسد و فعال درامورقاچاق مواد مخدر است. هم‌چنين در اين اسناد اين موضوع عنوان شد كه حامد كرزي فردي شكاك است. 

روزنامه وال استریت ژورنال به نقل ازیک سخنگویسارنوالي نیویارک نوشته است که آنها مدارک کافی در اختیاردارند که نشان می دهد محمود کرزی از پرداخت مالیات طفره رفته است

این روزنامه نوشته است که محمود کرزی همين اکنون دوازده میلیون دالر سرمایه دارد، درحالی که او در سالدوهزارويک ميلادي دررستورانی درهمین شهر مشغول کاربود. کرزی بیست در صد از دارایی اش را هم دربرنامه ساخت وساز خانه دردشتی در حومه شهر قندهار به کار انداخته است. وال استریت ژورنال عکسهایی را هم از این پروژه خانه سازی درقندهار به نمایش گذاشته است. نکته جالبی که در این عکسها جلب توجه می کند، این است که پولیس افغانستان با اونیفورم رسمی امنیت کارگران این پروژه را که یک پروژه شخصی و متعلق به یک شرکت خصوصی است، به عهده دارد. این پروژه خانه سازی که محمود کرزی پنجاه درصد در آن سهم دارد کارش با یک قرضه سه و نیم میلیون دالری شروع شد. محمود کرزی در حال حاضرچهارخانه در آمریکا دارد و بخشی از اوقاتش را نیز درخانه هایی که در دبی و کابل اجاره کرده می گذراند.

محمود کرزی برادر بزرگتر حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان است. او سالهای قبل و پیش ازسقوط طالبان درآمریکا بود و تابعیت آمریکایی دارد. بعد از سقوط طالبان به افغانستان بازگشت و سرگرم کار در عرصه های اقتصادی شد. یکی ازمهم ترین برنامه های اقتصادی محمود کرزی سرمایه گذاری و احیای کارخانه تولید سمنت پلخمری در شمال افغانستان است. محمود کرزی تا کنون ظاهرا ازسیاست افغانستان و حاشیه های آن به دور و سرگرم کارهای تجارتي و اقتصادی بوده است

بعد ازروي كارآمدن حکومت موقت وانتقالي وسرانجام دولت اسلامي درکشور، گل آقا شيرزي والي قندهار, اززمره قدرتمندترين افراد دولت جديد محسوب شده ونزديكترين فرد به نيروهاي آمريكايي نيزمي باشد. خوش خدمتي گل آقا شيرزي درمقاطع مختلف به آمريكايي ها نشان داده است كه اين فرد ازجمله افراد نادري است كه از قدرت و نفوذ خود درمنطقه به نفع فقط آمريكا استفاده مي كند.  گل آقا شيرزي نقش اساسي رادركنفرانس بن وتشكيل دولت انتقالي، لويه جرگه وحتي عزل ونصب افراد برعهده داشته است. ازطرف ديگروي افراد مختلف وبي بندوباررا ازگوشه جمع آوري ودرقندهاروجلا ل آباد تحت نفوذ خود گرفته درمواقع لزوم ازآنها استفاده مي كند.شيرزي از پشتون هاي با نفوذ وقدرتمندي است كه درتضعيف احزاب وقدرت هاي مسلح متفرق, گام هاي درروند حاكميت کرزي برعهده داشته است.  گل آقا شيرزي درگذشته بارها اسماعيل خان والي قبلي هرات را به همكاري با نيروهاي ايراني متهم كرده است. حتي درمواقعي اين اتهام ازنوع همكاريهاي تسليحاتي واطلاعاتي برعليه دولت بحساب آمده فشارهاي مختلف ومتفاوتي بروالي قبلي هرات ازاين ناحيه وارد آمده است.  گل اقا شيرزي شايد تنها فردي باشد كه بعد ازنماينده ويژه آمريكا ايران رابه كرات, متهم به دخالت مستقيم درامور داخلي افغانستان كرده است. همين فرد باهمين افكاربدون هيچ مقدمه اي يكباره ازايران سردرآورده پشت درهاي بسته به معامله باايران نشست اين معاملات هرچند به ظاهردرراستاي فعال كردن بازارهاي مرزي زابل ايران با نيمروزبود اما حكايت از يك تباني پشت پرده برعليه اسماعيل خان داشت. اين تباني همچون گذشته هيچ منافعي دايمي و درازمدت را براي ايران به ارمغان نخواهد آورد بل باعث ازدست رفتن برخي نقاط قوت ايران به عنوان همسايه هاي داراي مرزي طولاني با افغانستان دردرازمدت خواهد شد. اين واقعيت را نمي توان از نظردورداشت كه فردي با انديشه قوي حمايت از آمريكا يكباره به جمله دشمنان آمريكا در منطقه پيوسته منافع آنها رابرحضور قدرتمند آمريكا ترجيح دهد.دراين ميان سياستمداران ناپخته ايراني فكرمي كنند توانسته اند يكي ازدشمنان قسم خورده خود را درمنطقه را به يك دوست دايمي مبدل ساخته ازوي به عنوان حافظ منافع خود درافغانستان استفاده كنند، كه هدايت كالاهاي ترانزيتي تجار افغانستان ازسمت مرزدوغارون درزابل توسط دولت ايران, نشانه روشن اين ساده انديشي است. زيرا بعد از آنكه گل آقا شيرزي نتوانست درقسمت ورود اجناس به افغانستان ازميزان حسابهاي گمركي هرات براي دريافت ماليات گمركي در قندهار بكاهد، از ايران به عنوان وسيله اي ساده و راحت براي رسيدن به مقصود سود جسته اجناس ترانزيتي را به سمت مرز زابل هدايت كرد. تا بدين وسيله هم اسماعيل خان را ازلحاظ درآمد گمركي تضعيف سازد وهم به ديگران بگويد كه چگونه وبه چه راحتي ميانه اسماعيل خان با ايرا ن راضعيف ساخته نگاه سياستمداران ايراني را به سمت خود معطوف كرده است. 

گل آغا شیرزی، کسی که به گفته ی خودش کرزی به اوبولدزرخطاب می کند، يکی ازبزرگترين قاچاقچيان مواد مخدردنيا ست که علاوه برآن درهمراهی با سایرعوامل بنيا د گرا درجنوب و شرق افغانستان درسرکوب روشنفکران وآزادی بيان نقش اساسی داشته ا ست ودارد. طبق گزارش يک روزنامه کانادایی، شیرزی زمانی که والی قندهار بود، هفته ای يک ميليون دالر آمريکایی ازراه قاچاق مواد مخدرودزدی ازعوايد گمرکی نصیب می شود. گل آغا شیرزی ، پس ازبدست گرفتن ولايت ننگرهار، مانند دوران ولايت قندهار، همچنان در قاچاق مواد مخدرودزدی ازعوايد گمرکی دست دارد. دولت چند ساله حامد کرزی، دولت سرشاراز فايده برای جنايتکاران، قاچاقچيان مواد مخدروچپاولگران دارايی های همگانی بوده وهست. حامد کرزی بارهابا انجام تحقيقات درباره رفتارغيرقانونی گروپ نزديک خود مانند شیرزی مخالف کرده ومانع شده است. اقتباس ازنوشته هاي قبلي ام درنشريه هاي درون وبيرون مرزي

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید

 
Design downloaded from free website templates.