WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

گزیده های مقالات فرهنگی صباح

 

  آيا پس لرزه هاي تقلب گسترده انتخاباتي ويرانگرنخواهد بود؟؟؟                         ( صباح )

لشکرمحمد بااستخدام يک تعداد اجيروخود فروش درافغانستان تااکنون مداخله ودست اندازي دارد . ایرانی ها افغان ها را درلشکری محمد رسول  تنظیم کرده و برای افراد آن ماهانه معاش می پردازند وسرپرستی این لشکر را سپاه پاسداران به عهده دارد. ایران مخالفین دولت را درمنطقه ای بنام شمس آباد درداخل ایران آموزش میدهدوسپس آنها را برای انجام اعمال تخریبی به داخل کشور اعزام مینماید. افغانها جبراً دراثربی توجه يي دولت به ایران فرارمی کنند وبه این لشکر کشانده می شوند ازهمان سیاست ها همسایگان ما که افغانها را درلشکرهای مزدور جمع کرده، به کشتن می دهند واهداف خود راتوسط آنان برآورده می سازند. مداخله ایران درافغانستان پدیده نیست که تازگی داشته باشد بلکه درسال هاي گذشته نیرو های امنیتی و ادارات استخباراتی کشورشواهد غیر قابل انکار دست درازی هارا بدست اورده اند.

طي اين سالها کشورهاي همسايه بخصوص ايران وپاکستان باتفرقه اندازي هاي زباني ، ملي ومذهبي کشورراپارچه پارچه وبه انزواي همزيستي کشانيده اند. شيوع آفت بزرگي تحت عنوان نژاد پرستي ، قوم‌گرائي وزباني كه ايجاد تفرقه وآشتي ناپذيري وجبهه گيري هاي سمتي ومنطقوي ارمغان اين پديده شوم است. اگردرين راستا توجه ي جدي مبذول نگردد و اقدامات مسئولانه‌ ي صورت نگيرد، بيم آن ميرود كه مردم به عنوان يك ملت واحد باقي نماند.

کشورهاي خارجي مانند ايران وپاکستان تلاش دارند تابه شکل ازاشکال با استفاده از اهرم مناسبي درصدد جلب گروههاي حاكم به سمت خود و منافعشان مي‌باشند. كشمكش هاي برخاسته از اختلافات قومي و نژادي و مذهبي با دخالت دست خارجي تقويت و استمرار مي‌يابد. کشورهاي همسايه همين ‌اكنون نيز نقش تخريبي وتفرقه گرايي را بيشترازگذشته بازي مي‌كند بعيد مي‌نمايد كه حاكميت با ثبات بر كشور شكل بگيرد. و طبعا هرگونه صلح وآشتي ملي با وجود علل فوق موقتي و منتهي به شكست خواهد بود. بدون شك دود ناشي ازآتش اين پديده شوم علاوه بر مردم ستمديده كشور به چشم کشورهاي همسايه وبويژه پاكستان و ايران خواهد رفت

گزارش های حاکی ازکمک های نظامی به طالبان ازایران خبرمی دهد. مقامات آمریکاي ميگويد- آن مقداری که ما شاهد آن هستیم بیشتر ازآن است که باورکنیم این موضوع درحد قاچاق باشد ویا چیزی مرتبط با تجارت مواد مخدر و یا چیزی که بدون اطلاع دولت ایران درحال رخ دادن است. مقامات آمریکایی می گویند که سلاح های ساخت ایران، که درافغانستان یافت شده اند و طی ماه های گذشته، مورد استفاده مخالفین قرارگرفته اند،ایرانی هستند. امریکایی ها نگران هستند، زیرا نیروهای طالبان به صورت فزآینده ای ازسلاح های پیشرفته و حملات انتحاری که در میان جنگجویان عراقی متداول است استفاده می کنند. ایران همچنین متهم شده است به پناه دادن مخالفین دولت ونقض فضای هوایی افغانستان.

چندي قبل بعضى رسانه هاى خبرى کشور ادعا کرده اند که گروه جديد لشکر محمدرسول الله که اعضاى آن مهاجرين افغان مقيم ايران اند، ازسوى سپاه پاسداران ايران شکل گرفته و در ولايات غربي بر ضد دولت و نيروهاى خارجى فعاليت ميکنند.  اين منابع ، ساحه فعاليت لشکر ياد شده را ولايات فراه ، نيمروز ، هلمند و ارزگان ذکر نموده اند. سخنگوى وزارت امور خارجه کشوردررابطه به اين ادعا ها مختصراً گفت: ما اين اطلاعات را با نگرانى و جديت مطالعه ميکنيم اما در عين زمان، دولت خواهان ادامه روابط دوستانه با ايران است.

ایران به دنبال تداوم بحران در افغانستان می باشد، ایران تنها در صورتی می تواند به عنوان یک قدرت بلا منازع در منطقه ظهور نماید که همسایه های ضعیف داشته باشد. وجود رقابت‌های منطقه‌ ی و فرامنطقه‌ی به منظور حضور و تاثیرگذاری برصحنه سياسي ونظامي کشور، کشورهای مختلف از جمله آمریکا وکشورهاي عضو ناتو، درافغانستان حضور دارند. ایران روز به روز از حضور نظامیان آمریکایی در مرزهای شرقی خود با افغانستان نگران می شودوهمچنین نگران سناریویی است که در آن آمریکا نیروهای خود را درافغانستان و عراق برای یک مدت طولانی حفظ کند وافزايش دهد و از اینکه بین دو دولت طرفدار آمریکا محاصره شود، می ترسد.

سالهای سال است که ایران درافغانستان هزینه های کلانی را ازلحاظ اقتصادی متحمل می گردد، هرچند که آنها ادعا دارند که ما برای ملت افغانستان کمک می کنیم، اما حقیقت را مردم افغانستان با خون و پوست خویش تجربه کرده اند، که کمک انها چیست؟درسالهای جنگ و انسان کشی ، ما شاهد بودیم، که تنظیم های مختلف ازسوی کشورهای مختلف تجهیزمی گردیدند، به نام جهاد وطن راويرانه ومردم راآواره نمودند.

پس ازسقوط طالبان، دولت ایران بی درنگ صحنه را برای شروع یک زورآزمایی با استفاده ازقدرت نرم آماده کرد. حسن کاظمی قمی از فرماندهان نیروی قدس سپاه و رابط حزب الله در لبنان، به عنوان سرکنسول ایران درهرات و برای مداخله واستخدام اجيروجاسوس به افغانستان گسیل شد.

جبهه ي به اصطلاح ملي كه توسط سردارموسوي مسئول قرارگاه چهارم انصاري كه ستاد مشترك سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات ايران در رابطه افغانستان مي باشد، ساخته شده و هم اكنون سالانه ده ها ميليون دالربراي آن هزينه مي گردد. لشکرمحمد بااستخدام يک تعداد اجيروخود فروش درافغانستان تااکنون مداخله ودست اندازي دارد .

ایرانی ها افغان ها را درلشکری محمد رسول  تنظیم کرده و برای افراد آن ماهانه معاش می پردازند و سرپرستی این لشکر را سپاه پاسداران به عهده دارد. ایران مخالفین دولت را درمنطقه ای بنام شمس آباد درداخل ایران آموزش میدهدوسپس آنها را برای انجام اعمال تخریبی به داخل کشور اعزام مینماید.

افغانها جبراً دراثربی توجه يي دولت به ایران فرارمی کنند و به این لشکر کشانده می شوند ازهمان سیاست ها همسایگان ما که افغانها را درلشکرهای مزدور جمع کرده، به کشتن می دهند و اهداف خود را توسط آنان برآورده می سازند. مداخله ایران درافغانستان پدیده نیست که تازگی داشته باشد بلکه درسال هاي گذشته نیرو های امنیتی و ادارات استخباراتی کشورشواهد غیر قابل انکار دست درازی هارا بدست اورده اند ،اماپس از پایان یافتن رقابت های انتخاباتی ریاست جمهوری واعلان نتایج انتخابات ،مداخلات ایران ابعاد تازه کسب نموده وبرشماراردوگاه های تربیه تروریستان درخاک انکشوربرضد افغانستان افزایش قابل ملاحظه به چشم میخورد. ایران که درانتخابات ریاست جمهوری با تمام نیرو مداخله نموده ونامزد مورد نظرش را هم ازلحاظ مالی وهم ازلحاظ سیاسی مورد پشتیبانی بی دریغ قرار داد، امید بسته بود که با برنده ساختن نامزد مورد حمایت خویش درین انتخابات، زمام امورواجراات در افغانستان را بصورت غیر مستقیم در دست گرفته وبدین ترتیب باحریف نیرو مندش امریکا وارد فصل جدیدی ازرقابت های سیاسی شود. ازجانب دیگر ادامه تشنج درافغانستان به نحوی میتواند منافع کاذب و کوتاه مدتی برای ایران داشته باشد

درحالی که ایالات متحده امریکا مشغول مبارزه با طالبان است، ایران با بهره گیری ازقدرت نَرم خود می کوشد برای مقابله با نفوذ ایالات متحده درافغانستان، حمایت افکارعمومی را به دست آورد. کمیتۀ امداد خمینی نه تنها یک موسسه خیریه ایرانی فعال درافغانستان، بلکه ابزاری است با هدف پیشبرد مقاصد سیاسی وعقیدتی ایران درمنطقه.

جنگ افغانستان اکنون طولانی ترین جنگ تاریخ امریکا شده، شمار تلفاتش درحال افزایش وحمایت مردم ازآن رو به کاهش است. اما امریکا تنها بازیگراین میدان نیست. وزارت خارجه ودفاع امریکا کوشش زیادی کردند تا اعضای پیمان آتلانتیک را قانع کنند که نیرو به افغانستان بفرستند و درجنگ با طالبان به شیوه ای عمل کنند که بتواند به موفقیت امریکا کمک کند.
علاوه برنیروهای ائتلاف بین المللی، پاکستان، چین، و ایران نیز در افغانستان فعالند و درجهت خلاف هدف های امریکا عمل می کنند. مقامات رسمی امریکا نیز پی در پی نگرانی خود را نسبت به ارسال اسلحه ازسوی ایران برای طالبان اعلام می کنند. دنیس بلر، رئیس سازمان اطلاعات ملی امریکا، به کمیتۀ منتخب سنا گفت: ایران پنهانی برای شورشیان افغان اسلحه ارسال می کند، درحالی که موضع علنی اش حمایت از دولت افغانستان است.

ایران با نظرداشت مخالفت جدی که با حضور نیرو‌های امریکا و ناتودرافغانستان دارد، درتقابل و تضاد با پاکستان و عربستان سعودی در افغانستان قرار می‌گیرد. استفاده‌های چپاولگرانه ای که از آب‌ها، بازار‌ها، جاده‌ها، پسته و زعفران افغانستان می‌نماید، ضرورت دارد تا مقاماتی را در اهرم قدرت در چنگ داشته باشد وچون نبض فساد درافغانستان را پیدا کرده، به این خاطر دست به خرید می‌زند که تا حال با این پول‌ها قادر شده است، ریاست دفتر، برخی از وکلا، معینان و همچنان عده ای را در ارگ فتح نماید.

ایران تلاش داشت تا با تجربه از کارولسی جرگۀ قبلی این بار در هنگام مبارزات انتخاباتی، به افراد مورد نظرش بیشتر کمک کند و بر کمیسیون برگزاری انتخابات نیز تاثیر بگذارد. این که چقدر به این کار موفق شده است باید در آینده دید، چیزی که کمیسیون برگزاری و شکایات انتخاباتی آن را قبول ندارند، اما اینکه از حالا تلاش می‌ورزد تا برای تعیین فرد خاصی به ریاست پارلمان کار کند، معلوم می‌شود که دراین انتخابات، آنچه خواسته به دست آورده است که با شروع رسمی کار ولسی جرگۀ جدید بیشتر نمایا ن خواهد شد. نشريه کليد.

ازجانب ديگرایران طي اين مدت کوشش نموده است تا آنچه مورد نظرش باشد درجلسات ولسی جرگه مطرح شود واین را یاسینی معاون ولسی جرگه افشا نموده ميگويد، که اخیراً سفارت ایران از اوخواسته است تا در دور جدید پارلمان برای ریاست ولسی جرگه، مقابل قانونی کاندید نشود واین نشان می‌دهد که قانونی یکی ازدوستان دیگر ایران است که نظروسیاست ایران را تا جایی که ممکن باشد، درولسی جرگه پیاده می‌کند.

 روزنامه گاردین می نویسد که میرویس یاسینی معاون ولسی جرگه به مقامات امریکایی گفته است که یک مقام استخباراتی ایران بر وی فشار وارد کرده بود تا یکی از آجندا های پارلمان را تغییر داده و تلفات افراد ملکی توسط نیروهای ناتو را به بحث گیرند.  به گفتهء یاسینی این کارمند استخباراتی ایران درصورت توافق وی به اوحمایت خود را پیشکش کرده بود، ولی به گفتهء یاسینی، وی از انجام خواست این مقام ایرانی ابا ورزیده و بعداً دیده شد که دو عضو دیگر ولسی جرگه، موضوع تلفات ملکی را درپارلمان به همان شکل مطرح کردند که کارمند استخباراتی ایران از یاسینی خواهان آن شده بود. بر اساس گزارش ویکی لیکس، مقامات سفارت ایران درکابل از تماس های شان به تعداد از اعضای پارلمان بهره برده و تلاش می کنند به آجندای پارلمان نفوذ نمايند.

بر اساس گزارش ویکی لیکس، سفارت ایران در کابل روابط نزدیک را با اعضای احزاب مخالف حکومت به شمول جبهه متحد، سعید های تاجک، نماینده گان مردم هرات و چند ولایت دیگرغربی افغانستان، برقرار کرده است. به گفته گاردین، با وجود این همه تحرکات، حکومت افغانستان ازانتقاد رسمی از ایران ابا ورزیده است. وزیر خارجهء سابق داکتر رنگین داد فر سپنتا در ماه اگست سال دوهزاروهفت ميلادي به ریچرد بوچر معاون سابق وزارت خارجه امریکا گفته بود که حکومت افغانستان مجبور است روی تهدید اصلی، یعنی کمک پاکستان به شورشیان تمرکز کند و توان مخالفت با ایران را ندارد.  به گفته داکتر سپنتا: ما با امریکا موافقیم که ایران درامور افغانستان مستقیماً مداخله می کند، ولی این به منفعت ماست که جبهه دومی را درسرحد غربی خود نگشایم.

 با وجود آن که داکتر سپنتا به امریکایی ها ودیگران گفته است که ایران مثل پاکستان برای افغانستان خطرناک است، ولی وی این را هم بیان داشته که موضوع را با محمود احمدی نژاد رییس جمهور ایران درمیان گذاشته است.  به گفته سپنتا، احمدی نژاد طبعاً انکار می کند، ولی موضوع با وی درمیان گذاشته شده است.  به گفته سپنتا، این موضوع را با وزیر خارجهء ایران منوچهر متکی هم در میان گذاشته است و وی به سپنتا اطمینان داده بود که خودش شخصاً در این مساله دخالت ندارد، ولی درایجاد احزاب سیاسی در افغانستان دخیل است.

عمر داودزی رییس دفتر ریاست جمهوری افغانستان در ماه فبروری گفته بود، وی هم در رابطه با دخالت ایران در امور افغانستان با مقامات ایرانی بحث کرده است، ولی مقامات ایرانی حتی از این دخالت انکار هم نمی کنند و در بدل خاموشی اختیار کرده اند. این که ایران برای دستیابی به اقتدار در ولسی جرگه این همه تلاش می‌کند و پول مصرف می‌نماید، ممکن نیست که در انتخابات اخیر ولسی جرگه نیز نقشی نداشته باشد. دراین مورد گفته می‌شود که ایران دردرون کمیسیون برگزاری انتخابات نیزبا افرادی در رابطۀ نزدیک قرارداشته وتوانسته است که در انتخاب وکلای جدید، جابجایی‌هایی به میان بیاورد

اخیراًاسنادي که از سوی ویکی لیکس افشا شده ، آمده است، ایران یک تعداد از رهبران سیاسی و مذهبی را تمویل نموده، شماری ازعلمای دینی و تندروان طالب را درخاک خود آموزش و پرورش می دهد و حتی در تلاش گسترش نفوذ بالای اعضای پارلمان است.  

مسئله‌ي دیگر، نگرانی کشورهای غربی از افزایش نفوذ منفی ایران در افغانستان است. آن‌گونه که روزنامه‌ي نیویارک تایمز، در گزارش خود نوشته، ایران با دادن پول نقد به رئیس دفتر کرزی، در تلاش است که منافع خود درکاخ ریاست جمهوری را تأمین کند.  العربيه نيز به نقل از نیویارک تایمز، ‌چنين گزارش مي‌دهد: پول‌های ایرانی که به ميلیون‌ها دالر می‌رسد، توسط رئیس جمهور و رئیس دفتر وی، در یک صندوق مخفی می‌شود.

مسئولان محلّی نیز تأکید کرده‌اند فدا حسین مالکی، سفیر ایران درافغانستان در پایان سفر کرزی ازایران در اگست گذشته، کیسه‌ي پلاستیکي بزرگی که پر از بسته‌های یورو بود به داودزی تحویل داد. نیویارک تایمز می‌نویسد، در اوایل سال جاری احمدی‌نژاد به دعوت کرزی به افغانستان آمد وسخنرانی پرحرارتی در انتقاد از آمریکا در کابل ایراد کرد. وقتی احمدی‌نژاد به کابل آمد، با دو بکس پر پول بود که یکی از آن‌ها تقدیم داودزی و دیگری به کاخ ریاست جمهوری تقدیم شد.  صداي آمريكا نيز مي‌نويسد، فیلیپ کراولی، سخنگوی وزارت امور خارجه‌ي آمریکا گفت- ایالات متحده با در نظر گرفتن آن‌چه او ،آن را نقش بی‌ثبات‌کننده‌ي ایران درمنطقه نامید، نسبت به انگیزه‌های ايران مشکوک است

روزنامه‌ی انگلیسی تایمز نوشته است، کرزی و داودزی هردو ازپاسخ به این پرسش امتناع کرده‌‌اند که توضیح دهند، مناسباتشان با ایران چگونه رابطه‌ای است. گفته می‌‌شود که ايران در مجموع میلیون‌ها یورو پول نقد به افغانستان سرازیر کرده تا در اختیار نمایندگان مجلس، سران قبایل و فرماندهان طالبان قرار گیرد.

با این که شواهدی از قبل در مورد مداخلات ایران دردولت افغانستان وجود داشت و همه به این باور بوده اند که اطلاعات ایران در میان ادارات مختلف دولت دست نیرومند و قدرتمندی دارد، اما اینک اسناد ویکی لکس نشان می‌دهد که این دست آز آن چه قبلاً فکر می‌شد، توانا تر است. این افشا گری‌ها زمانی به این پیمانه صورت می‌گیرد که درماه فبروری امسال افشا شد که عمر داوود زی رئیس دفتر رییس جمهور یکی از وابستگان ایران است و همیشه بسته‌های کلان پول ازآن کشور دریافت می‌کند و بعد خود کرزی نیزاعتراف کرد که ایران سال یکی دو بار به ارگ پول تحویل می‌دهد.

با اینکه داوودزی فکر کرد که این بیانات کرزی او را از سوء ظن رابطۀ خاصی با ایران مبرا خواهد ساخت، اما آنانی که ازارگ وایران شناختی دارند، به این باورند که داوود زی زمانی که به عنوان سفیر درتهران کار می‌کرد، در زد و بند‌هایی با ایران قرار گرفته ودربرگشت همیشه ازسفارت ایران پول دریافت کرده است و به این صورت دفتر ریاست جمهوری را درخدمت ملاقات‌های مرتبط به ایران قرارداده، چون بعد ازآنکه داوود زی به این مقام رسید، ملاقات‌های کرزی را درانحصار گرفت و بسیاری ازدیدارهای افراد غیر دلخواه خود را با کرزی محدود ساخت. چیزی که اکنون ویکی لکس نیز آن را تایید می‌کند و کرزی را در محاصرۀ خاص داوودزی، خرم و فاروق وردک می‌داند. دولت ایران علاوه بر این که در ارگ ریاست جمهوری از چنین دستی برخوردار شد، در ولسی جرگه نیز به آسانی تاثیرگذار گشت. به تعدادی از وکلا پول داد، چنانچه درافشاگری‌های ویکی لکس از افرادی چون عالمی بلخی، محمد اکبری و احمد جبرییلی نام برده شده است. در حالی که باور به این است که پرداخت پول از سوی ایران به تعداد زیادتری از وکلایی که با ایران پیوند مذهبی ندارند، نیزصورت می‌گیرد وهستند وکلایی که با ایران پیوند مذهبی دارند، اما مخالف سرسخت مداخلات ایران در افغانستان می‌باشند. بخاطراستنا د دقيق ازبخش هاي خبري بهره برداري شده است.

چنين به نظرميرسد که کنشها وچالشهاي انتخاباتي چنان تنش آفرين است که دودوآتش آن مسوولين کميسيون انتخاباتي را درکام خويش فروخواهد برد واين تنشها به دولت پيام تند وشکننده دارد که تعين وتقررافراد فساد پيشه وخائين که به اساس ائتلافهاي مصلحتي ومقطعي تعين وتقرر حاصل مينمايند ، دولت رابه سراشيب سقوط ونابودي ميکشانند. امروزاگرصاف وساده بگويم آنانيکه درائتلاف وزد وبند باريس جمهورقراردارند ووطنفروشاني اند که بخاطرپول وثروت نه تنها به ايران بلکه به کشورهاي دورونزديک ديگرنيزتعهدات وپيمانهاي دارند تا مداخلات ودست درازي اجانب رادرکشورزمينه سازي نمايند. اگراين مداخلات همچنان ادامه پيدا نمايد وسران پارلمان وافراد مسوول دردفترريس جمهوربه اين جنايت وطنفروشي ادامه بدهند کارکشورزارومردم خارخواهند شد واين بارافغانستان درچنگال کثيف اخند هاي ايران خورد وخميرخواهد شد. 

براي نجات

من اگرعزم کنم

 تو اگرعزم کنی

ما اگربا هم عهدي ببند یم   

ره به سرمنزل خورشید ميرسانيم

بيا تا ازمنم ها ما بسازيـم
بيا ازقطره ها دريا بسا زيـم
طلسم ياس دردل ها بشکانيم
اميدی دردل فردا بسازيـم
.

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید

 
Design downloaded from free website templates.