2013/06/16

   

خشنونت و جنگ و عناد همه جا راگرفته صحبت ازحقوق انسان ابلهی است.

ديرگاهی است در چراگاه دنيا

گرگها باخشنونت  بر گلهء ميشها ميزنند

ميدرند خون بر پا ميکنند.

ديرگاهی است روباه ها  با حيله و ريا  به دنبال آزار خرگوشهايند.

و کرکسها بيرحمانه چشمان لاشه ها را از کاسه بيرون ميکنند.

و انسان آشفته و مبهوت می پرسد:

آيا ميشود باز هم ازحقوق بشرگفت؟!

شهریاری که نداند شب مردمانش چگونه به صبح میرسد گورکن گمنامی است که دل به دفن دانایی بسته است مردمان من امانت آسمانند بر این خاک تلخ مردمان من خان و مان من اند  .کوروش

مشکل اساسي امروز عبورازچنگال خونين قدرتمداران وجنگ سالاران است که آنان برای بقاي خود نیازبه ابزارقهرو بسیج نیروهای محافظ خود است تکه داران قدرت - چون ملا مارشال ،تورن اسماعیل، رسول سیاف، يونس قانوني ، بسم الله محمدي ، دبل عبدالله ،گل آقاشيرزي ، امرالله صالح ،عطامحمد نور،سيد منصورنادري ، انوري، خليلي ،محسني ، اکبري، بصيرسالنگي ، صلاح الدين رباني ،فاروق وردک ، کريم خرم ، انورالحق احدي ، برادران مسعود ... تلاش ها را آغاز کرده اند تا یک شورای مرکزی مجاهدین را ایجاد نمایند. سران مجاهدین می خواهند برای حفظ قدرت شان، یک نیروی مسلح جهادی را بسازند، وبه همین هدف تاکنون چندین نشست را در کابل برگزار کرده اند. اسماعیل وزیر انرژی و آب در یک نشست درولایت هرات گفت که برای دفاع ازافغانستان یک شورای سراسری مجاهدین را تشکیل می دهد. شورای ملی ،آگاهان سیاسی و مقامات امریکایی با این اظهارات اسماعیل خان مخالفت کرده و آن را به ضرر کشور دانستند.

والی بلخ ميگويد:  افغانستان متشکل ازمجاهدین است، رئیس جمهور کشورومعاونین، برخی ازاعضای کابینه وتعداد زیادی ازقوماندان‌های امنیه ولایات

 ومسئوولین ارگان های امنیتی، مجاهد هستند و مجاهدین قابل تقدیر انداگرافتخارات جهاد را ازآنها بگیرند، چیزی برای آنها باقی نمی ماند

كشتار، دستگيري‌ و شكنجه‌هاي‌ وحشيانه‌ از سوي‌ مامورا ن‌ به‌ اصطلاح‌ امنيتي‌ با انگيزه‌هاي‌ قومي‌ و مذهبي‌ و گروهي‌ به‌ طور روز افزون‌. ادامه‌

 سيستم‌ ملوك‌الطوائفي‌ و منازعات‌ بي‌ پايان‌ بين‌ نيروهاي‌ جهادي‌ در تمام‌ ولايات‌ كه‌ در اثر آنها عمد تاً مردم‌ بيگناه‌ كشته‌، زخمي‌، فراري‌ و متضرر

 مي‌شوند. سرقت‌ منازل‌، د كان‌ها و دفاتر، اخذ غير قانوني‌ ماليه‌ و گمرك‌، حيف‌ و ميل‌ سرمايه‌هاي‌ ملي توسطرهبران‌ تفنگ‌ سالار. بيداد فساد مالي‌، رشوه‌ ستاني‌ و بيكاري. خورد و برد قسمت‌ اعظم‌ كمك‌هاي‌ خارجي‌ به‌ وسيله‌ وزارتخانه‌ها و د يگر ارگان‌هاي‌ دولتي‌ و كند بودن‌ شرم‌ آور اعمار مجدد. باوجود ادعاهاي‌ مبني‌ بر آزادي‌ بيان‌، فريادها در گلو خفه‌ مي‌گردند و آناني‌ كه‌ جرئت‌ ابراز نظرات‌ غير سازشكارانه‌ شان‌ را دارند با ضرب‌ و شتم‌ و تفنگ‌ و تهديد روبرو مي‌شوند.

متاسفانه هنوزکه هنوزاست راه گيري ، کودک ربايي، سرقت هاي مسلحانه، دزدي هاي شبانه ، باج گيري بوسيله فرماندهان و تفنگداران ، انتقام گيري هاي شخصي از جمله موارد عمده اي است که در کابل و اغلب ولايات، شاهد آن هستيم .  ودر کنار آن فساد اداري و کمبود نيروهاي مسلکي درداخل ادارات دولتي شرايطي را فراهم مي آورد  ه که جنايتکاران و اوباشان ، پس از دستگيري با پرداخت رشوت ميتوانند به طرق گوناگون خود را از چنگال قانون برهانند. کارمندان امنيتي که وظيفه خطير و مهمي بر دوش دارند از ابتدايي ترين امکانات و تجربيات بي بهره اند.  سرقتهاي مسلحانه با لباس مبدل توسط دزدان در شهرهاي مختلف و به خصوص پايتخت نيز جاي سوال هاي فراوان را دارد .  دزدي هاي گسترده شبانه در پايتخت و ولايات نيز امنيت اجتماعي خانواده ها را با تهديد جدي مواجه کرده است.  به دليل فقر امکانات اغلب نا امني هاي اجتماعي در ولايات، پوشش رسانه اي داده نمي شود وشايد خيلي از رسانه هاي داخلي به دليل زير سوال نرفتن و تهديد نشدن به وسيله مقامهاي امنيتي و ديگران حاضر به انجام چنين ريسکي نيستند

كرزي اعتراف مي كند كه دولت در بخش هايي از كشور قادر به جلوگيري از تخطي هاي حقوق بشر بنوده است. كرزي كه بمناسبت روز ملي قربانيان نقض حقوق بشر سخن مي گفت انگيزه هاي اصلي نقض حقوق بشر را خارجي دانست و گفت كه هنوزهم برخي از حلقه ها و احزاب سياسي از كشورهاي بيروني پول و امكانات مي گيرند.

افغانستان طي اين سالهاهنوزنيزقادر به جلوگيري از تخطي هاي حقوق بشري نبوده است.  مردم ما هنوز هم در معرض خطرهستند و فاميل هاي هستند كه مصونيت ندارند و هوزهم جاهايي هست كه حكومت توان اين را ندارد كه از خاطيان بازخواست كند و مانع تهديد شود. هنوز هم در اين وطن كساني هستند كه با بي پروايي تمام قانون را زير پا مي كنند. كه اين عناصر كساني غير از تروريزم و طالب هستند. هنوز افرادي هستند كه به كمك پول و تفنگ حقوق اين مردم را ضايع مي كنند.  كرزي دخالت دادن گروه ها را در دولت از روي ناچاري دانسته گفت كه ما بجز اين راه ديگري نداشتيم در غير اينصورت دوباره سپردن افغانستان به همين احزاب بود كه با كمك خارجي هاي خود كشتن مردم را دوباره ادامه مي دادند. ما هيچ نداشتيم و اينها پول، اسلحه و مليون ها دالر پول و كمك خارجي را با خود داشتند و ما بايد يا اينها را مي اورديم در داخل نظام خود و يا در بيرون از نظام همان ظلمي هايشان را ادامه مي دادند كه سال ها پيش شروع كرده بودند.  دراین محفل که در تالار رادیوتلویزیون ملی برگزار گردید، کرزی در ادامه گفت - درد انانیکه در طی سه دهه گذشته عزیزان شان را در جنگ ها از دست داده اند، با یاد اوری یابه میز محاکمه کشاندن مجرمین ،انان بهبود نمی یابد. درد مادری که سه فرزندش را در جنگ از دست داده است ، تنها زمانی بهبود می یابد که دیگر مادری فرزندانش را در جنگ از دست ندهد.

چرا که مادر از هرکسی بهتر درد یک مادر دیگری را درک می کند. کرزي با طرح این سوال که کی ها عوامل اصلی این همه فجایع در کشور ما استند ؟ گفت : عوامل اصلی این فجایع مداخله خارجی در افغانستان بوده است . این فجایع از مداخله شوروی سابق اغاز گردید. سپس همسایه ها به نام جهاد در امور افغانستان مداخله نمودند و بعدا این مداخله در هیئت طالبان شکل گرفت و تا به امروز ادامه دارد. وي گفت که مداخله بیگانگان با تاسف به همکاری همکاران داخلی انان صورت می گیرد. رئیس جمهور کشور ضمن تشریح نقض حقوق بشر در دوره های مختلف ، از فجایع طالبان در موسی قلعه یاد اوری کرد و گفت : ظلمی که از مدتهاقبل اغاز شد تا به امروز ادامه دارد کسانی که این ظلم را برمردم افغانستان روا داشته اند ، شکی نیست که دشمن اسلام و بشریت استند .

آنانی که دست به کشتن مردم بیگناه می زنند ، بدون شک دشمن خداوند استند . اما این دشمنان را کی تربیه می کند، کی ها برای انان پول و اسلحه و دیگر امکانات را میدهند؟ موصوف گفت : مردم افغانستان از مداخله خارجی و پولی که ازخارج می اید رنج می برند، کسانی برای کسب قدرت ، کسانی برای جاه و جلال و کسانی دیگرازروی جهالت و دشمنی با بشریت با دشمنان مردم افغانستان همکاری می نمایند... برای حفظ حقوق بشر درسراسر کشور کوشش های ما جریان دارد ، اما نتایج این تلاش ها دلخواه ما نیست و ما به کوشش های خویش ادامه میدهیم ادامه جمع اوری اسلحه از افراد غیر مسوول در برنامه ما است ، این روند از طریق برنامه دایاگ و یا هر برنامه دیگری عملی خواهد شد. قانونیت بهتر ، نظام بهتر ، بهبود قوه قضایه، توانبخشی سارنوالی، امنیت ملی، پولیس، تقویت کمیسیون حقوق بشر و نهاد های جامعه مدنی برای اینکه انانی که دست به تخطی از حقوق بشر می زنند هراس بیشتری داشته باشند ، ضروری است .

افغانی ساختن نظام سیاسی کشور را از دیگر عواملی خواند که در راستای تامین حقوق بشر کمک می کند. موصوف تصریح کرد که ظلم در افغانستان با پول و تفنگ بیگانگان صورت می گیرد ، بعضی از احزاب و گروه ها از خارج پول به دست می اورند که این روند باعث نقض حقوق بشر در کشور میشود. ازدواج های اجباری ، ازدواج در خورد سالی و برخورد ناسالم با زنان و کودکان را از دیگر عوامل نقض حقوق بشر خواند و از علمای کشور خواست تا از منبر مساجد در کاهش این عوامل که خلاف دین مبین اسلام است ، کمک کنند. وي ابراز امیدواری کرد تا از راه تقویت قانون و نهادهای ملی ، بستن راه های غیر قانونی پول به احزاب و گروه ها به مرحله یی برسیم که دیگر تخطی از حقوق بشر ممکن نباشد . کرزي با بیان این که هنوز هم پول فراوان برای تخریب و نا امنی به کشور ما سرازیر میشود، گفت : در پیاده کردن عدالت انتقالی باید از احتیاط و حوصله کار بگیریم تا سروصدای عدالت انتقالی باعث تخطی های بیشتر از حقوق بشر در کشور نگردد.

علی رغم میلیارد ها دالر کمک جامعه جهانی طی سال هاي گذشته، پنجاه درصد مردم درفقر شديد زندگی می‌ کنند. علی رغم موجوديت نیروهای دولتی و نیروهای خارجی درسال ، شورشیان سرکوب نشدند، خشونت و فعالیت دهشت افکنی افزایش یافت . کشوراز ثبات لازم برخوردارنيست ، پیشرفت حقوق بشر درين سالها بسیار محدود بود، هنوز زنان با چالش عمده‌ای رو به رو هستند. مهاجرت هاي دسته جمعي جوانان بيكار به كشورهاي همسايه در واقع سند رسوائي و محكوميت زمامداران فعلي است.

و آنهايي كه باقي مي مانند يا به زرع و قاچاق مواد مخدر و انواع جرايم جنايي روي مي آورند و يا با پيوستن به گروههاي شورشي و آشوب طلب، بازارتروريزم را گرم تر خواهند كرد. ما امروز با يكي از بي كفايت ترين دولت ها روبرو هستيم، دولتي كه بر خلاف شعارهاي دموكراسي و آزادي بيان و انكشاف اقتصادي، خود را در برابر خواست و اراده مردم متعهد نمي داند و به حل مشكلات عاجل آنها نمي پردازد.

نظام اقتصاد بازاروتجارت آزاد، کشور را به ماركيت بزرگ مال التجاره مصرفي كشورهاي ديگر تبديل كرده و اقتصاد ملي را به حالت احتضار رسانده است. حتي درغير مردمي ترين دولت ها نيزاصول منافع ملي و حاكميت سياسي به عنوان دو اصل مسلم حكومت داري رعايت مي گردد درحاليكه اكثر اجرات وعملكردهاي دولت فعلي، با اين دو اصل مغايرت دارد و اساساً واژه هايي ازقبيل منافع ملي، حاكميت، تروريزم، دموكراسي قابل تطبيق در شرايط افغانستان، تا هنوز به روشني تعريف نشده است. دركشوري كه نزديك به شصت فيصد نفوسش در فقر مطلق زندگي مي كنند، شعار آزادي بيان و رقص و آواز رسانه هاي صوتي و تصويري، كدام يك از زخم ها و جراحت هاي ملي را التيام خواهد بخشيد، در كشوري كه كارمند دولت براي ادامه زنده گي و تامين حداقل معيشت، مجبور است، رشوت بگيرد، و درمحاكم از عدالت و انصاف، فقط تصويرترازوي آن باقي مانده و هيچ دوسيه ي بدون پول حل و فصل نمي شود چگونه مي توان باور كرد كه مردم درشكنجه وعذاب نباشند. بلي ! درنزديک به يک دهه تطبيق صلح و دموكراسي آمريكايي درافغانستان، اكنون مردم نه ازامنيت جاني، نه امنيت مالي و نه امنيت قضايي برخوردار هستند.

کرزي رمتاسفانه بازدوبند هاي مقطعي هميشه منافع ملي رازيرپا ميگذارد وباعملکردهاي کوتاه بينانه وزودگذر هم ملت وهم خارجي هاراناراحت وعصباني ساخته است. تعداد که به ريس جمهورمتکي اند درهمه اموردست بازداشته وبدون کوچکترين هراسي به قانون شکني ، حيف وميل دارايي عامه ، تجارت بي درد سري مواد مخدروجمع آوري ثروت مشغول اند. طي بيش ازيک دهه که ازسقوط طالبان درکشورميگذرد ميلياردها دالربه کشورسرازيرو به جيب دزدان ثروتهاي ملي کشور سرازيرشدوهمين دزدان وچپاولگران ، مالک ده ها تعميروبلند منزل ، شرکتهاي تجارتي ، صاحب ده ها عراده موتر، صدها جريب زمين و... دردوبي ، لندن ، آمريکا ، کابل وسايرولايات کشورگرديدند .

اگر واقعاً به كمك هاي ارايه شده به کشور نگاه كنيم به اين نتيجه مي رسيم كه اكثر اين كمك ها براي مردم کشورنرسيده وبه جيب معاونين ريس جمهور، وزيران ، قوماندانان جهادي ، واليان ، جنرالان برحال وقدرتمند ، خويش واقوام اين مقامات ، انجوسالاران ، موسسات خارجي ، فرماندهان قواي ائتلاف ، سفارتخانه هاي کشورهاي غربي وشرقي و... باين پولهاي باد آمده مسوولين زورگوتر، قانون گريزتر، نيرومند تر، ديده پاره تر... گرديده اند.

درطول ده سال گذشته توجه جدی به بازسازی درمجموع صورت نگرفته و بهبود دروضعیت و شرایط اقتصادی مردم حاصل نشد ، بیکاری ، نبودکاراز مواردی است که می توان افزایش فاصله وشکاف بین دولت ومردم اشار. وضعیت امنیتی بسیار نگران کننده و وخیم گزارش ميشود ، وضعیت اقتصادی همچنان نا بسامان ومردم ازفقر وبیکاری دروضعیت نامساعدی قراردارد.

يکي ازين تاراجگراني کلان کشورماعطامحمد نوراست واطن چپاولگرصاحب ميليونها دالروسرماطه است ونزديک به يک دهه ميشودکه درپست ولايت سنگرگرفته ومصروف چوروچپاول است. مادرينجامختصرازتاراجگريهاي ويراتهيه وتدوين نموده ايم .  جنگ سالار معروف، متهم نقض حقوق

بشروکسی که درچوروچپاول ميليون ها دالرازدارایی های خصوصی و دولتی در شمال افغانستان دست دارد. اين جنگ سالار، در انتخابات ریاست جمهوری ازجنگ سالارديگردبل عبدالله حمایت کرده و بخش قابل توجهی ازتقلب انتخاباتی در ولایت بلخ به نفع دبل عبدالله ، با اعمال نفوذ و فشارعطا محمد نورصورت گرفته بود. پروژه خالد بن ولید نیز یکی از دارایی های غصب شده ای است که عطامحمد نور میلیون ها دالر ازآن نفع برده که به گفته یکي ازباشنده این پروژه وی یک نمره سفید را به هفت هزاردالرامریکایی خریده است درحالی که یک نمره سفید که برابربه سه صدوپنجاه مترمربع زمین بوده ازمالک آن به صد دالرامیریکایی خریداری نموده آیا این ظلم آشکارانیست آیا این مالک باشنده این شهرنبود ؟ این شهرک رهایشی درجنوب شهرمزارشریف قرارداشته درمدت زمان بسیارکم ملیون ها دالربه سرمایه خویش افزود ه است.

طوریکه روشن است دارای کودبرق دروقت حکومت ربانی بین زورگویان مانند عطامحمد نور، رسول پهلوان وغفارپهلوان وغیره جنسالاران تقسیم

 میگردید. این فابریکه تولیدی که روزانه درحدود هزاران خریطه کود یوریا وتولید وشصت میگوات برق درشهرمزارشریف ميداد سرمايه ي عطامحمد

 نور را به ميليونهادالررسانید .  جنگ سالارعطا محمد نورکه لقب مرد معارف و مرد صلح را درولایت بلخ خودش به خود داد بخاطرخدماتی بود که

 خون مردم را ریختاند و مکتب ،شفاخانه ، پل وپلچک را به آتش کشید . عطا محمد نورزمانی که میخواهد ازیک محل به محل دیگری نقل نماید یعنی

 ازیک خانه به خانه

دیگربرودوی را بیش ازپنجاه موتر تعقیب سکورت مینماید که همۀ مال ملت اند. وي درشهرمزارشریف مالک بیش ازده ها بلند منزل است که بعضی ازآنها رابه نام خودويا زن ، فرزندان واقارب خويش خریداری نموده است. خالد مزاري دريک نبشته ي  دردعوت مطنويسد- عطامحمد والي بلخ درولايت بلخ اضافه از ۵۰۰ قباله شرعي در ارتباط جايداد ها يابه نام خود يابه نام خانم ودوپسران و دخترش دراملاك ثبت ميباشد.

فشرده ازجايدادهاي عطامحمد نور:

- پروژه خالدبن وليدكه ازطرف والي توزيع گرديده تقريباً ۶۰۰۰ هزار نمره است كه قيمت في نمره آن مبلغ ۸۰۰۰ هزار الي ۲۰۰۰۰ هزاردالربه فروش رسيده ودر پروژه متذكره به تعداد ۲۰۰ نمره درقسمت فوق العاده براي خود غضب نموده است.

- ماركيت عصري به نام باختر كه درآن به تعداد ۲۰۰ باب دوكان.

- ماركيت بادام درپهلوي سينا استديوم كه اكنون ملكيت شان ميباشد.

- ماركيت به نام عجب خان كه اكنون كارتعميرات وساختمان آن تکميل گرديده .

- سنتر بزنس نور كه هشت طبقه بوده وبا تعداد ۱۰۰ باب دوكان .

- ماركيت ادويه فروشي مقابل شفاخانه مزار.

- كلنيك لايزرنور.

- شركت تيل نوردروازه بلخ.

- منزل رهايشي چندين طبقه به نام مترانور(دخترش) ۴۰۰ باب اپارتمان دارد.

- منزل ده طبقه يي مقابل شاروالي مزار.

- شركت ترانسپورتي مترا نور كه بيش از ۳۰۰ نوع موتردرآن فعاليت دارد.

- ماركيت جديد كه بجاي سينماي سابقه مزار اعمارگرديده ، حدودآ ۱۰۰۰ هزار دوكان دارد.

- پمپ استيشن هاي خالد نور كه درنقاط مختلف شهرمزار موقعيت دارد.

- خانه شخصي اش درچهار طبقه درمنطقه چوغدك كه بامصرف دومليون دالر.

- يك باب سراي حدودي سه جريب زمين ايستگاه موترهاي ولسوالي شولگر.

- ساختمان بلند منزل عقب تعميرولايت.

- صالون های عروسی آریانا درشهر مزارشریف.

- تعميربلند منزل عقب ليسه سلطان راضيه بنام خانمش وفعلآ کلينک شخصي است .

- موسسه آموزش تحصلات عالي به نام آريا درشراکت با احمدضيا.

- دوباب شفاخانه به نام مولانا جلال الدين و الفلاح.

مقابل پوهنتون بلخ ماركيت بلند منزل به نام سينا که دارايي ۴۰۰ باب دوكان ،درشهرك حيرتان ذخيره هاي تيل وجايداد متعدد باشركت وارداتي انترنيشنل ، ومالکيت وي و كمال نبي زاده ، دستگاه تلويزيون شخصي به نام آرزو ...  

عطامحمد که خود را نورمی نامد، با پیشینه تاریک اندیشی و تاریک فکری که در عملنامه سیاه او از روز گار مکتب سوزی وزن ستیزی درج گردیده است بربلخ فرمان می راند. این مرد سیاه کار وسیاه دل و یاران دیگر تنظیمی اوبیشرمانه دارایی های دولت ومردم مظلوم راغارت میکنند . شمار قصر ها وبلند منزل های این فرومایه گان قرن بیست ویکم از حساب بیرون است، بگونه نمونه از چند مارکیت وقصربلند منزل سرباند دزدان دربلخ یاد آور میشویم تا خواننده گان به غفارپهلوان و رسول پهلوان که اسلاف این وطنفروشان درچپاول و ثروت اندوزی بودند روی سفیدی تاریخی دهند. اگر ازروضه مزار شریف که دروسط شهر قراردارد بطرف غرب حرکت کنید درکمتر از یک کیلومتر تماشا خواهید کرد که چگونه سینمای سابق مزار ننداری به مارکیت والی بلخ تبدیل گردیده است و در مقابل آن مارکیت دیگر عالی جناب بنام ارجمند مبارک او خالد نور قد برافراشته وکمی پیشتر قصر مهمانان این جناب ساخته شده و در مقابل قصر،اتحادیه باربری و ترانسپورتی خالد و طارق با صد ها موتر قرار دارد و متصل آن پطرولیم طارق نور به خیابان غربی انوارچراغهای گوناگون بخشیده است و کمی پیشتر به شفاخانه الفلاح می رسید که با باجه مبارک شان میرویس ریس شفاخانه بلخ تازه سرمایه گذاری نموده اند.

درنخستین گام زیر زمینی دروازه شادیان والی چند قصر وخانه و مهمانخانه راميبنيد  تا کوه های شادیان که پروژه خالد بن ولید با هزاران نمره رهایشی باغضب زمین های دولتی ادامه می یابد همه را والی به نفع شخصی غضب نموده اند. وبه همین ترتیب سرای سابق عجب خان وکارته آریانا چندین قصروتعمیر همه مالکيت والي بلخ است ، در سمت شمال مارکیت ترکاری سابق حق مسلم این مجاهد ومقاومت گربي مانند است و دها جایداد غیر منقول دیگر که درین مختصر ذکرآن نمی گنجد.

این به اصطلاح مجاهدین که هرلحظه واژه جهاد را به رخ مردم می کشند وپای آمریکایی و یاران غربی را میبوسند بی شرمانه صد ها هزارجریب زمین دولتی را غضب نموده اند که شهرک های خالد بن ولید وهمدرد نمونه های ناچیز آن محسوب میگردد. باند مافیایی والی چون پادشاه کل اختیار بلخ هرکسی را که مانع اغراض خود فکر کنند بی هراس گردن می زنند وپروا ازمحاکمه ومحاسبه نيزاست.

 

 

بقیه گزیده های مقالات (صباح) اینجا کلیک نماید

 

 
 

 

 
admin@vatandar.at
 
 
 
 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد