2013/08/13

ای جنگل، ای شب
ای بی ستاره
خورشید تاریک
اشک سیاه کهکشان های گسسته
آیینه ی دیرینه ی زنگار بسته.
ای جنگل، ای داد!
از آشیانت بوی خون می آورد باد .
سایه ها زیر درختان در غروب سبز می گریند
شاخه ها چشم انتظار سر گذشت ابر
شاخه ای بر پنجره انگشت می ساید
اشک باران می چکد بر شیشه ی تاریک.

كنفوسيوس: عظمت و شكوه انساني ما اين نيست كه هيچ گاه سقوط نكنيم بلكه اين عظمت در آنجاست كه هر وقت افتاديم دوباره برخيزيم و تلاش را از سر گيريم.
* انسان بزرگ با روي خوش رد مي كند و انسان كوچك با روي ترش مي پذيرد.

پس سقوط طالبان وضعيت كشورنه تنها روند رو به  بهبودي را نه پيمود بلکه كه روزبه روزوضعيت بدترشده است وقتي به شهرها نگاه كنيم جزبدبختي وويراني ومشكلات چيزديگري  به چشم نمي خورد درکشور اگرساختمان وخانه مجللي ديده مي شود از رهبران احزاب، قوماندانان جهادي وبخصوص شوراي نظاروجمعيت واتحادسياف، اطرافيان کرزي ، اعضاي بلند پايه دولت ، وابستگان  آنها ومربوط به صاحبان زور وقدرت است كه ازخون وپوست و گوشت مردم مظلوم کشور ساخته شده است اين درحا لي است كه مردم مادنبا ل يك لقمه نان سرگردانندوضعیت کاردرکشوربه حدی خراب است اگر خانواده ها خويش وقومي دربيرون ازمملکت نداشته باشند چاره اي جزمردن ندارند.

ازجمع 42 میلیون دالر اختلاس دررياست صحي اردو، مبلغ 28 میلیون دالر به عنوان سهمیه به حساب بسم الله خان واریز شده بود. منبع این سخنان را درحالی بیان داشت که یک افسربخش صحي ناتو نیز درکنارش ایستاده بود. چپاول ده ها میلیون دالر،اکنون دارد کار را به جاهای باریک می کشاند. این قضیه عملاً به یک معضل سیاسی مبدل شده است. درآن زمان ازشیوع قضیه وافشای بیشتر جلوگیری صورت گرفت اما سوال این است که دوباره مطرح کردن جدی قضیه ریشه دراختلافات حکومتی دارد یا آن که ناتو پروژۀ رسوا سازی دزدی های بزرگ را در دستورکار خود قرار داده است؟ اختلاس سي وپنج میلیون دالر توسط يونس  قانونی از وزارت معارف نیز به پارلمان ارسال کرده بود.

رمضان بشر دوست میگوید :یک تعداد وکلای مجلس نمایندگان خواهان امتیازات بیشتر برای خود میباشد.در حال حاضر معاش وکلای مجلس نمایندگان و مجلس سنا 1100 دالر ، منشی ها و معاونان 1500 دالر و روسای هردو مجلس 3000 دالر معاش میگیرندکمیسیون امتیازات ومصئونیت مجلس نمایندگان با در نظر داشت تصمیم مجلس سنا طی یک جلسه فیصله نمودند که باید امتیازات وکلا افزایش یابد آنها میخواهند تا 67500 افغانی دیگر برای دسترخوان پولی ، 30000 افغانی برای کرایه خانه، 12000 افغانی برای تیل موتر و 7000 افغانی جهت مصرف کارت تلفون ماهانه برایشان داده شود که بدینترتیب امتیازات نقدی وکلا ماهانه به 2330 دالر میرسد.بشر دوست که به تائید این گفته های خویش اسنادی هم در دست دارد ادامه داد: خواستهای وکلا به این امتیازات خلاصه نمیشود آنها میخواهند تا برای موترهایشان پلیت های خاص داده شود و به بادیگاردها و دریوران شان نیز کارتهای هویت خاص تهیه شود.بشر دوست علاوه کرد: در کشوری که معاش مامورین آن 2500-3000 افغانیست.

فلیپ آلستون که تا چندي قبل از گزارشگران سازمان ملل در امور عدلی بود، گفته است که عدم پیگرد قانونی متهمان جنایت های جنگی از نگرانی های جدی است و این کار سبب شده است که شمار زیادی از غیرنظامیان افغان در درگیری ها کشته شوند.

این مقام قبلي سازمان ملل نسبت به پیامد های زیانبار عدم پیگیری جنایت های جنگی در افغانستان هشدار داده و با اذعان به این که باید برای شناسایی و پیگرد جدی این جنایت ها در افغانستان تحقیقات جدی صورت گیرند، از این سازمان خواسته است تا قتل های سازمان یافته یی که از سوی ویکی لیکس افشاء شده اند را به بررسی بگیرد.

در همین حال آن بخش از تلفات ملکی در افغانستان که به نیروهای جهانی به ویژه نظامیان امریکایی و انگلیسی نسبت داده می شود، پس از انتشار هزاران سند محرمانه ی جنگ افغانستان توسط پایگاه انترنتی ویکی لیکس، هرچندگاه یکبار به موضوع داغ در رسانه های غربی تبدیل شده و نگرانی هایی را بر می انگیزد.

به همین تازه گی ها رسانه های غربی مواردی از فعالیت های جنگی نظامیان بریتانیایی را فاش کرده اند که در نتیجه ی آن ۲۶ تن از غیرنظامیان افغان کشته شده و ده ها تن دیگر زخمی شده اند و در تازه ترین مورد قرار است تا سه تن از سربازان استرالیایی در پیوند با کشته شدن ۵ کودک افغان در ولایت ارزگان در جریان یک عملیات نظامی این نیرو ها در سال ۲۰۰۹، مورد پیگرد عدلی قرار بگیرند.

اگرچه به نظر می رسد، روی سخن فلیپ آلستون بیش تر متوجه نیرو های بین المللی بوده و این بعد قضیه نیز از جهت های مختلفی درخور اهمیت بوده و رسیده گی جدی را می طلبد، اما رسیده گی به جنایت های جنگی سه دهه ی گذشته یکی از بزرگترین چالش های موجود فراراه رسیدن به صلحی عدالت محور در کشور بوده که به دلیل حضور گسترده ی ناقضان حقوق بشر در ساختار نظام سیاسی، دولت افغانستان در سالهاي گذشته حتا از تبارز اراده ی لازم در راستای به اجرا گذاشتن برنامه های مطروحه ی خویش بسان برنامه ی عمل برای صلح مصالحه و عدالت، در این راستا ناتوان بوده است. در پیوند با نحوه ی برخورد کشور های غربی شامل در ایتلاف جهانی ضد ترور با اتهاماتی از نوع آنچه سه تن از سربازان استرالیایی به آن روبرو می باشند، می توان گفت؛ این دولت ها به خاطر اقناع افکار عامه ی شان هم که شده، با این موارد با جدیت برخورد خواهند کرد. اما در مجموع آنچه پرسش برانگیز تلقی شده می تواند این که تقریبا تمامی کشور ها و طرف های صاحب نقش در قضایای افغانستان با موضوع رسیده گی به جنایت های ضد بشری انجام شده در افغانستان که به نظر می رسد تا اکنون نیز ادامه دارد، برخوردی سیاسی، مقطعی و ابزارگرایانه داشته اند.

ایالات متحده ی امریکا و دیگر کشور های شامل در جنگ افغانسان، هرگاه که منافع شان ایجاب می کرده یا می خواسته اند فردی یا جریانی را زیر فشار قرار دهند، از آغاز تحقیقات در پیوند با جنایت های جنگی در مورد آنان سخن گفته اند، اما در موارد بیشماری برغم انتظار های مردم و نهاد های مدافع حقوق بشر در برابر جنایت های مشهود بشری و یا افرادی که متهمان اصلی این گونه جنایت ها پنداشته می شوند، با اغماض و مدارا برخورد کرده و حتا به این گونه افراد و جریان ها امتیازاتی نیز قایل شده اند.

نگرانی دیگر این است که انفعال دولت افغانستان در برخورد با موضوع جنایت های جنگی باعث نهادینه گی هرچه بیش تر فرهنگ معافیت در کشور شده، به گونه یی که نگرانی های نهاد های مدافع حقوق بشر در مورد برنامه ی صلح و مذاکره ی دولت با شورشیان مسلح نیز در حال افزایش است.

به ویژه پس از اعلام فهرست اعضای شورای عالی صلح و این که بسیاری از چهره های شامل در این شورا چهره های تندرو و بنیاد گرا و جنگجویان پیشین اند که بسیاری آنان خود از سوی نهاد های جهانی به ارتکاب جنایت های بشری متهم شده اند، این گمانه در حال قوت گرفتن است که اگر منافع دسته های شامل در ساختار نظام سیاسی کشور ایجاب کند، آنان در برابر جنایت هایی که طالبان انجام داده اند و تا اکنون انجام میدهند، با اغماض و حاتم بخشی از نشانی مردم افغانستان برخورد کنند و به این صورت با ورود طالبان با ساختار قدرت، دایره ی جنایت کاران در زیر چتری به نام دولت افغانستان به اکمال برسد و آنگاه درخواست های قربانیان و نهاد های مدافع حقوق بشر به رجزخوانی های بی اثری تقلیل ماهیت داده شود، که حتا جایی و زمینه یی برای کاربرد شیوه های ابزارگرایانه ی کشور های بزرگ در این مورد نیز باقی نماند. چه این که ممکن است سخنان فلیپ آلستون نیز بیش تر از خوراک غربی آن، از ترسی ناشی بوده باشد که پشت صحنه ی آنچه ممکن است زیرنام مذاکرات صلح و ایجاد شورای عالی صلح انجام شود، ایجاد کرده باشد.

خصوصيات رهبران جهادی به هزینه‌های اضافی وعادت به چوروچپاول کشوروطن راتسليم استخبارات کشورهانمود.

بعضی‌ها به این باور بودند که انتخاب ربانی به عنوان رئیس شورای صلح اشتباه بود زیرا وي در گذشته بزرگترین گروه مخالف را در جنگ علیه

 طالبان رهبری می‌کرد، بنابر این مشکل است تا طالبان با این شورا حاضر به مذاکره شود. مشکل دیگر این شورا کثرت تعداد اعضای آن است که

 امکان توافق بر سر یک موضوع را دشوار می‌سازد. اختلاف نظر میان اعضای شورا در مورد صلح با طالبان نیز وجود دارد. افرادی در این شورا

 بوده که معتقدند طالبان جنایتکار است و نباید با این گروه صلح کرد. پس از کشته شدن ربانی به دست فرادی که گویا پیام‌آور صلح طالبان بود،

 صلاح‌الدین ربانی پسر ربانی به این سمت منصوب شد. خیلی از اعضای شورای عالی صلح از این که جوان کم سن و سالی در این سمت تعیین شده

 راضی نبودند زیرا به صورت سنتی رهبری جرگه و مذاکره در میان قبایل، کار ریش‌سفیدان تلقی می‌شود. از زمان تشکیل شورای عالی صلح، سئوال

 مؤثریت فعالیت‌های این شورا همیشه مطرح بوده است و کم نیستند کسانی که به این باورند باید این شورا منحل شود

شورای عالی صلح چهره ظاهری وباطني دارد که بيش ترپرده‌ای روی اهداف پنهانی آن گسترده است. در ظاهر امر عده‌ای عضو این شورا هستند که

 نام‌های آنان مشخص است و گاهی هم تشکیل جلسه می‌دهند اما این شورا اعضای دیگری هم دارد که هرگز در مجالس شورا حضور نمی‌یابند. اسامی

 این افراد در لیست اعضای رسمی شورای عالی صلح نیز وجود نداشته و حتی به آمدن آنان به کابل و یا حتی به افغانستان نیازی نیست. این برنامه به

 صورت دقیق تحت نظر معصوم استانکزی و با هماهنگی دفتر رئیس جمهور به پیش برده می‌شود. فقط استانکزی به رئیس جمهور در این مورد

 پاسگو بوده و حتی رئیس شورای عالی صلح هم از آن بی‌اطلاع است. این مسئله موجب اختلاف میان صلاح‌الدین ربانی و استانکزی نیز شده است

در لیست پنهان شورای عالی صلح سه گروه وجود دارد که نظر به دیدگاه شخص حامدکرزی به آن‌ها حقوق پرداخت می‌شود. گروه اول افراد رده‌های بالایی طالبان وحزب اسلامی هستند که به آن‌ها ماهانه مبلغ هفت هزار دالر پرداخت می‌شود. پنج هزار دالر به عنوان حقوق و دوهزار هزار دالر نیز به عنوان اجاره منزل و غیره.

گروه دوم کسانی هستند که در سطح متوسط قرار داشته و ماهانه سه هزار دالر حقوق و هزار دالر بابت اجازه خانه به آن‌ها پرداخت می‌شود. گروه سوم

 نیز افرادی نسبتاً عادی هستند که ماهانه هزار دالر حقوق و پنجصد دالر به خاطر اجاره منزل دریافت می‌کنند

وهمچنان خيلي هادرين شورا ماهانه هزاران دالرمعاش و چندين صد دالر به خاطر اجاره منزل دریافت می‌کنند. به عنوان مثال حقوق ربانی به عنوان

 رئیس شورای عالی فقط سه هزاروپنجصد دالر بود اما پس از انتصاب پسرش به این سمت، در حقوق وی افزایش به عمل آمد که ماهانه پنج هزار

 دالر حقوق دریافت می‌کند. اعضاي شوراي صلح ازدوهزاروسه تادوهزاروپنجصد دالراز بودجه شورای عالی صلح معاش دريافت مينمايندپرداخت

 می‌شودهدف از این کار مشخص است؛ تغییر وضع اقتصادی و به تبع آن شرایط زندگی بهتر برای عده‌ای می‌تواند مشوقی برای دیگران باشد تا با

 شورای عالی صلح در تماس شوند. نتیجه این کار می‌تواند انتقال فساد اداری از دولت کابل به صف طالبان باشد و آمریکا هم چنین می‌خواهد

درطول ده سال گدشته تقريبآهمه کمک های خارجي درافغانستان فقط درکيسه ي اطرافیان کابينه کرزي فرورفت وبا همین پول ها ست که ملا مارشال فهيم ، رباني ها ( برهان الدين وصلاح الدين ) ،يونس قانوني ،برادران کرزي ، رسول سياف ،خانواده مجددي وگيلاني ،رحيم وفاروق وردک،قاضي قضات ولوي سارنوال، احدي وزاخيلوال ،وزيران ووالايان ، دبل عبدالله وامرالله صالح ، گل آغا شیرزی ووارثين حاجي قدير، اسد الله خالدوبسم الله محمدي، عطامحمد والي بلخ وحاجي نبي شريک پيداوپناهش وکامگار، انوري وشيخ آصف محسني ،سفيراني وابسطه به حامد کرزي وملا مارشال ودیگران یگباره صاحب ملیارد ها دالر، شهرک های خصوصی وبلدینگ ها وشرکت های تجارتی گردیدند و هرکدام خودرا قدرت های مستقل درکشورمیدانند وهیچ نیروی قادربه کنترول آنها نیست. همچنان بیشترین پروژه های بازسازی، امنیتی واقتصادی موسسات بین المللی نیز دراختیار همین هاقراردارد.

اسناد افشای شدهء محرم دیپلماتیک ایالات متحده امریکا نشان می دهد که کرزی از جانب حلقات داخلی خود ضعیف و در برخی از مواقع بی توجه به نیک و بد خوانده شده است. به نوشته خبرگزاری رویترز این دید بی اعتمادی داخلی می تواند درتناسب به انتقادهای خارجی مخرب تر باشد. براساس اين گزارش کرزی که درارتباط به وفاداری تیمش حساس می باشد به نظر می رسد ازاین خشمگین خواهد شد که اعضای کابینه اش درمورد کاستی هایش صحبت کرده، یا نگرانی های شان را درمورد اوبا سفارت ایالات متحده امریکا شریک ساخته اند.

پي انتشار اسناد ديپلوماتيکي  آمريكا كه در آن حضرت زاخيلوال وزيرماليه، كرزي را به عنوان انساني ضعيف توصيف كرده بود، استعفا داد عمر زاخيل وال ميگويد، روابط با سفارت آمريكا در كابل به علت اسنادي افشا شده ، تيره شده است.  زاخيل وال طي كنفرانس خبري تصريح كرد، وي هرگز از واژه ضعيف براي توصيف كرزي، استفاده نكرده و تصريح كرد كه كارل ايكنبري، سفير سابق آمريكا در افغانستان از نام وي براي تاييد نظرات خود درباره كرزي سوء استفاده كرده است اين عمل كاملا غير حرفه‌اي، توهين آميزوغير ديپلماتيك است. اين مساله ديگر هيچ اعتمادي بين من و ايكنبري باقي نمي‌گذارد.  در ميان دوصدوپنجاه هزار اسناد ديپلماتيك منتشر شده آمريكا توسط ويكي ليكس، گزارش شده است كه زاخيل وال خطاب به ايكنبري اظهار كرده بود كه كرزي شديدا مردي ضعيف است كه به حقايق گوش نمي‌دهد.  وي گفت - من به رئيس جمهور ‌گفتم چنانچه كوچكترين ترديدي دارد كه من چنين

فكري درمورد او مي‌كنم،‌ در آن صورت با كمال ميل استعفا مي‌دهم، اما كرزي گفت گمان نمي‌كند من چنين حرفي زده باشم وازمن خواست تا درسمت خود باقي بمانم . وي افزود، قطعا اين اتفاق نه تنها به روابط من با سفير آمريكا بلكه به روابط وي با برخي از وزراي دولت لطمه زده است . زاخيل وال در پاسخ به پرسشي مبني بر اين كه آيا سفير آمريكا و يا مقامات ديگر سفارت بايد استعفا دهند، گفت كه اين به مساله ايكنبري بستگي دارد زاخيلوال هم‌چنين دراسناد منتشر شده خطاب به ايكنبري گفته است: كرزي به سرعت تحت تاثير حرف‌هاي كساني قرار مي‌گيرد كه نزد وي مي‌آيند تا گزارشي از داستان‌هاي غير قابل باور توطئه عليه وي بدهند .

ازجانب ديگر بيشترين افغان ها نگران اند کشور شان ممکن است بار دیگر در کام جنگ سالاری همانند اوایل دهه نود  فرو رود، تصمیم به فرار از کشور گرفتند. اکثریت قریب به اتفاق این پناهجویان به دلیل دشوار و زمانگیر بودن گرفتن ویزه از کشور هاي خارجی، از طریق غیرقانونی راه مهاجرت را در پیش گرفتند. بسیاری از کسانی که تصمیم به خروج از کشور می گیرند، از خانه و معیشت خود چشم می پوشند، چه آنکه می دانند که این سفر خطرناک از طریق مرزها به احتمال زیاد یک سفر یک طرفه است. اگر این نشانه ای از آنچه باشد که آینده آبستن خواهد بود، بناء به نظر می رسد که تعداد قابل توجهی ازمردم ها احتمالا به این باور ندارند که دولت این کشور قادر خواهد بود تا دستاوردهای امنیتی موجود را که به کمک ایالات متحده و ناتو در طول سال هاي گذشته حاصل شده، حفظ کنند. با نگاهی به کشور می بینیم که این یک تصور کاملا بی اساس هم نیست .

زورگويي ها بي کفايتي مسولين بلندپايه دولتي استخدام اشخاص مفسد دررده هاي بلند دولتي غارت کمک هاي جامعه جهاني غارت بيت المال ازسوي برخي وزيران، قوماندانان جهادي جنگسالار،واليان ، ولسوالان وديگر افراد درولايات کشور جريان دارد .

کرزی وياران تفنگدارش دراین چند سال تا جایی که توانستند به قانون شکنی روی آورد وتا توانستند با دموکراسی ، آزادي عقيده وبيان درکشورمقابله کرد و نقض حقوق بشررا گسترش دادند. عقب نشینی ازبرنامه ی عدالت انتقالی، تقلب در انتخابات ریاست جمهوری وپارلماني، افزایش سانسور رسانه ها و خبرنگاران، گسترش قدرت جنايتکاران و حمایت قاطع ازآنان، همه و همه نشان ازاین است که این رژيم به هیچ وجه با دموکراسی ،حقوق بشر، مردمسالاري وعدالت اجتماعي اعتقادی ندارند.

دراداره کرزي روزبروز برتعداد جرم وجنايت افزود ميگردد. چرا جرم و جنايت صد برابرشد ؟ در روز روشن غارت مسلحانه ،قاچاق احجار قيمتي

 ،كودك ربايي ، اختطاف كارمندان بين المللي، ترورهاي سياسي ،غارت كمك هاي بازسازي ،رشد عقايد منفور بنيادگرايي، زنداني ساختن زنان و رشد

 فعاليتهاي روزافزون سرويس هاي جاسوسي خارجي وبخصوص همسايگان ، رشد توليد و قاچاق مواد مخدر همه وهمه کاريست که بشکل ازاشکال

 تفنگداران ، زورگويان وقانون شکنان سهيم اند.

 

 

 

 

بقیه گزیده های مقالات (صباح) اینجا کلیک نماید

 

 
 

 

 
admin@vatandar.at
 
 
 
 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد