WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

گزیده های مقالات فرهنگی صباح

 

  آقاي کرزي! آيا صداي ملت راميشنويد؟؟؟                                                       ( صباح )

جناب ريس جمهور! شما ريس جمهورملت هستيد ، به همه مردم تعلق داريد ونه به گروپ خاصي منفعت جويان وقدرت پرستان ، زمانيکه مردم پاي صندوقهاي راي رفتند وتورا انتخاب کردند وآنان فکرميکردند که توخواهان حاکميت مردمي ، عدالت اجتماعي ، بازسازي خرابه هاي وطن ، تامين نظم وقانون ، آبادي وسرسبزي وخيروصلاح ملي هستيد ، وکسي نميدانست که جناب شما ( باعرض پوزش ) مدافع وطرفدارتنظيم سالاري ، ائتلافهاي مصلحتي ،اجرات مقطعي، گفتگوهاي نمايشي، فريبکاري هاي زماني ، سخنراني هاي احساساتي، زدوبندهاي شخصي ، شراکتهاي پولي ، همکارچپاولگري ، هم انديش کوتاه بيني و

دولتداري ،خانواده سالاري ، گروپ بازي وقاچاقگري

 دانشمندي توصيه مينمايد: مراقب باشيد امروزعده‏ای ازمردم دردنیا با دروغ و رذالت ، خلاف وخیانت به تجملاتی رسیده‏اند وتودرمقایسه با آنان هیچ چیز نداری ، اینرا یقین بدان که آنها تقاص پولهایی را که ازراههای خلاف درآورده‏اند هم دراین دنیا وهم در آخرت خواهند داد ۰خودت را با آنها مقایسه نکنيد ۰ مهم این نیست که در نظر دیگران ثروتمند جلوه کنی مهم این است که در درگاه حق جایگاه خوبی داشته باشی پس درهیچ شرایطی شرفت را نفروش ۰

دولتمردان کشورازرئيس جمهورتا معاونين و وزيران و واليان از دولت به عنوان موجودي غايب وشخص ثالثي سخن مي گويند که هر گزمعلوم نشده است چه کسان ونهاد هايي را شامل مي شود.آيا رئيس جمهورومعاونين اوو وزيران را شامل مي شوديانه؟ چندي قبل يکي ازمعاونين ريس جمهور طي يک سخنراني از موجوديت ما فياي مواد مخدر دررده هاي بالاي دولتي سخن گفت اما مشخص نکرد که اين افراد کي ها هستند. اين اظهارات گوناگون نيز هيچ دردي ازمردم را در مان نمي کند وهمچون کمک هاي جامعه جهاني به نفع کساني تمام مي شود، که درصدد هستند از اين اظهارات به نفع خود استفاده برند.

رئيس دولت ومعاونين اوازدولتمردان مفسد چنان صحبت مي کنند که گويي آنانرا نمي شناسند و هرگزنديده اند. واضح است که چنين بر خوردي با مسئله نه از روي تصادف است ونه از روي نا داني . بلکه بسيار حساب شده  ودقيق بخاطر گريز ازمسئوليتها و تعهداتي است که دولتمردان ما درقبال مردم دارند. دراين ميان توافقي پنهاني واعلام نشده ميان آنان براي فريب دادن مردم وجود دارد . درهنگامه جنگ قدرتي که ميان ريس دولت و رقباي سياسي شان وجود دارد وهر دو طرف مي کوشند از هرامکاني براي غلبه برحريف شان بهره برند وبه اشکال گوناگون همديگر را تهديد نمايند. وچندروزبعد ميبيني که نه دشمني وجوددارد ونه خصومت ونه هم اختلاف، همه چون شيروشکر، ياروهميارديگروازگذشته بهتر. اگرقرارباشد که مفسدين، قاچاقبران وفساد پيشه گان را بشناسيم واين کارچندان مشکل به نظرنميرسد. به قول معروف ( کورميداند که پنير شوراست ).

طي اين سال هاي که ازسقوط طالبان درکشورميگذرد ميلياردها دالربه کشورسرازيرودرزيرريش جامعه بين المللي به جيب دزدان ثروتهاي ملي کشور سرازيرشدوهمين دزدان وچپاولگران بعدازسال سيزده هفتادويک شمسي ، مالک ده ها تعميروبلند منزل ، شرکتهاي تجارتي ، صاحب ده ها عراده موتر، صدها جريب زمين و... دردوبي ، لندن ، آمريکا ، کابل وسايرولايات کشورگرديدند .

اگر واقعاً به كمك هاي ارايه شده به کشور نگاه كنيم به اين نتيجه مي رسيم كه اكثر اين كمك ها براي مردم کشورنرسيده وبه جيب معاونين ريس جمهور، وزيران ، برادران ريس دولت ، قوماندانان جهادي ، واليان ، جنرالان برحال وقدرتمند ، خويش واقوام اين مقامات ، انجوسالاران ، موسسات خارجي ، فرماندهان قواي ائتلاف ، سفارتخانه هاي کشورهاي غربي وشرقي و... باين پولهاي باد آمده مسوولين زورگوتر، قانون گريزتر، نيرومند تر، ديده پاره تر... گرديده اند.

روزنامه ی نيويارک تايمز اخیرا گزارشی را درباره ی فعاليت های اقتصادی محمود کرزی برادر رییس جمهور به نشر رسانده است. در اين گزارش توضيح داده شده که چگونه او از هشت سال پيش که رستوران هایی را در سانفرانسیسکو، بوستون و بالتيمور داشته، اکنون به يکی از امپراتوران اقتصادی افغانستان تبديل شده است.

پيشتر گزارش هایی پراکنده از فعاليت های محمود کرزی به نشر رسیده بود که چگونه وی از روابط و نفوذ خود به عنوان برادر رييس جمهور استفاده کرده و پروژه های بزرگ اقتصادی را درداوطلبي های مختلف برنده شده و يا حتا پس از نهايی شده آن را تصاحب می کند. برای نمونه در داوطلبي درفابريکه سمنت پلخمري ، اين برادر کرزی بود که پس از نهايی شدن وارد کار شده، پروژه را از آن خود می کند و از برنده بصورت ناگهانی خواسته می شود که بيست و پنج ميليون دالر نقد حاضر کرده و يا کنار بکشد. حتا برنده ی مزایده تهديد به مرگ می شود که اين خبر را به رسانه ها اعلام نکند. اين خانواده در اين سال ها تا جایی که توانستند چور و چپاول کرده و بنيادگرايان و آدمکشان و دزدان و قاچاقچيان مواد مخدر را ميدان دادند تا بتوانند بيشتر از پيش به ثروت خود بيافزايند.
محمود کرزی از روابط و زد و بند خود به عنوان برادر رييس جمهور استفاده می کند و به ثروت های باد آورده می رسد، احمد ولی کرزی برادر ديگر اين خانواده، پادشاهی هرویین را بدست می گيرد و به مدد تلاش های وی و همکارانش، افغانستان در رده ی بزرگترين توليد کننده ی مواد مخدر می شود.

 قیوم کرزی ماموریت می یابد تا به همراه وکیل احمد متوکل وزير امور خارجه آدمکشان کشان طالب و سفیرشان ملا ضعیف، برادر عزیزشان ملا عمر را با دستگاه حامد کرزی آشتی دهد و حامد کرزی رسما می گويد  برادر عزیز ملا عمر و آرزو می کند طالبان سربازان وی باشند.

جميل کرزی يکی ديگر از اعضای اين خانواده به واسطه ی نفوذ و رابطه ی فاميلی با کرزی نماینده پارلمان می شود، در جلسات پارلمان هيچوقت حضور ندارد و حتا وقتی در ماه اکتبر سال دوهزاروهشت در حالی که مست سوار بر موتر خود بود و حادثه ای ترافيکی را در جاده ی عمومی سیلو در شهر کابل بوجود می آورد و پنج تن کشته و يک تن زخمی می شوند، به هيچ عنوان بازخواست نشده و تحت پيگرد و محاکمه قرار نمی گيرد.

در همه ی اين موارد اين رييس جمهور است که پشتيبان برادران خود می شود. او يا هر يک از سخنگويانش وقتی مورد سوال خبرنگاران قرار می گيرند، هر گونه حمايت خود را از اين برادران کرزی رد می کند.

به مدد رياست جمهوری حامد کرزی جنايـتکاران، ناقضان حقوق بشر، قاچاقچيان مواد مخدر، دزدان و چپاولگران، افغانستان را محل امنی برای خود يافته اند و بيشتر آنان بر کرسی های مختلف دولت در اطرف حامد کرزی، در ارگ رياست جمهوری، کابينه، ولايت، پارلمان و قوه ی قضايه تکيه زده اند.

روزنامه دیلی تلگراف برادران حامد کرزی را متهم کرده که بعد از روی کار امدن حامد کرزی در قدرت میلیون ها دالر را از راه غیر مشروع بدست اورده اند که از ان جمله سالانه سه تا چهار میلیارد دالر ان نصیب قاچاقچیان مواد مخدر می شود. روزنامه دیلی تلگراف چاپ انگلیس نوشته است ، دست داشتن محمود کرزی و احمد ولی کرزی ؛ برادران حامد کرزی در قاچاق مواد مخدر باعث شدت گرفتن ناآرامی ها در افغانستان شده است.

این گونه اعمال جامعه جهانی را نسبت به افغانستان بدبین ساخته است. برادران کرزی با امکانات دولتی کرزی سالانه دست کم  چهارمیلیارد دالر را نصیب قاچاقچیان مواد مخدر در افغانستان ساخته که این امر برادران کرزی را به یکی از امپراطوری های اقتصادی بدل نموده است. در همین حال تحلیلگران براین باورند که گسترش روز افزون قاچاق مواد مخدر در افغانستان و تشدید حملات هراس افکنی در افغانستان که تجهیزاتشان را از طریق فروش مواد مخدر تمویل می کنند ؛ بیانگر این است که شمار زیادی از مقامات دولتی و نزدیکان انان دراین قاچاق دست دارند.

همچنان پايگاه اينترنتي لاس آنجلس تايمز در تحليلي به قلم الکساندرا زاويس نوشت : مبارزه با فساد درافغانستان کار راحتي نيست و روابط فاميلي و تجارت مواد مخدر اعتماد مردم را از بين برده است. يک تاجر افغان گفت مردم به دولت کرزي اعتماد ندارند و خريد و فروش مواد مخدر مانند يک بيماري شده است و انگار درکابل همه به اين کار مشغولند.

افغانها نام ساختمانهاي بزرگ ،شيک و پرزرق و برق که از سال ۲۰۰۱ در خارج از کابل در منطقه اي ثروتمند ساخته شده اند کاخهاي ترياک گذاشته اند. قيمت هريک از اين ساختمانها بيش از صدها هازار دالر است که تعداد زيادي از انها متعلق به مقامهاي دولتي است که حقوق ماهانه آنها چندصددالر نيست. در ميان ساکنان بي رمق پايتخت نمادهايي از فساد در جاي جاي جامعه ديده مي شود از پوليس ترافيک که موترها را متوقف مي کند تا مقامات دولتي و بستگان آنها که درگير تجارت ترياک هستند.  براي اوباما و ديگر رهبران غربي مشکل است که اعزام نيروهاي بيشتر و مبارزه براي دولتي که فاسد است توجيه کنند. درزماني که کرزي با ادعاي تقلب گسترده در انتخابات رياست جمهوري برنده نماينده سازمان ملل اعلام کرد رئيس جمهور افغانستان بدون اصلاحات حمايت دولتهاي غربي که هم اکنون بيش از يکصد هزار سرباز در افغانستان دارند ميلياردها دالر کمک خارجي را از دست خواهد داد.

کرزي به وجود فساد درافغانستان اعتراف کرده و قول داده است از هيچ تلاشي براي از بين بردن آن فروگذار نکند.

براساس تحقيقي در سال ۲۰۰۸ هرخانواده حدود يکصد دالر سالانه رشوه مي دهد آنهم در کشوري که بيش از نيمي از افراد با درآمد روزانه کمتر از يک دالر زندگي خود را مي گذراند. کمترين حقوق دولتي ماهانه چيزي کمتر از صد دالر در ماه است و هرچيزي هم قيمت خودش را دارد مانند مجوز کار، حمايت پوليس و حتي آزادي از زندان. حتي متعلمين ومحصلين براي نمره گرفتن به معلمهاي خود رشوه مي دهند. فساد در ميان اعضاي خانواده هاي مقامات ارشد دولتي نيز وجود دارد. برادر کرزي احمد ولي کرزي در تجارت مواد مخدر دست دارد اگرچه وي اين اتهام را رد کرده است. گفته مى شود مردی که در مرکز تصرف زمینها در یکی از ولایات قرار دارد، برادر رئیس جمهور، احمد ولی کرزی است که رئیس شورای ولایتی قندهار نیز مى باشد. وی همچنین متهم به استفاده از نفوذش برای کمک به قاچاقچیان مواد مخدر می باشد، یک ادعایی که وی تکذیب کرده است.

تاد گرینتری، یک مشاور وزارت امور خارجه در قندهار می گوید که قسمتی از این زمینها با امضای احمد ولی کرزی یا عناصر تحت کنترول وی انتقال شده است. احمدولی کرزی برای تصرف زمینها به خاطر ارتباطات سیاسیش، توانمند بوده است. تا حدی که شما می خواهید مشروعیت وی را زیر سوال قرار دهید، وی بعنوان منتصب رئیس جمهور عمل کرده است، بعنوان نماینده سیاسی رئیس جمهور در جنوب.  در یک مورد، شورای ولایتی یک زمین را که متعلق به وزارت دفاع بود، تصرف کرد، این زمین به قسمت مسکونی اجتماعی توسعه داده شد. یک قوماندان ارشد ناتو گفت، وی قصد دارد تا حاکمیت روزانهء برادر اندر حامد کرزی رییس جمهور را که در ارتباط به تجارت مواد مخدر متهم است، محدود سازد.  احمد ولی کرزی که ریاست شورای ولایتی قندهار را به عهده دارد، از قدرت قابل ملاحظهء در قندهار برخورد است، ولایتی که مرکز عمدهء طالبان پنداشته می شود.

نیک کارتر قوماندان ناتو در جنوب افغانستان می گوید: «تقویت قدرت توریالی ویسا والی قندهار، بخش از استراتیژی من دراین ولایت است. ولی این اقدام به طور ضمنی مستلزم آن است تا ولی کرزی صلاحیت و دایرهء قدرت خود را محدود بسازد.»  موفقیت در این رابطه بر اساس اندازهء تغییر توازن قدرت بین والی و رییس شورای ولایتی، قضاوت خواهد شد.  وی می خواهد بیبیند که مردم نسبت به شورای ولایتی، بیشتر به مقام ولایت مراجعه کنند.  باید برای ولی کرزی تفهیم شود که والی باید حکمروایی کند.  به نوشته رویترز، همکاری ولی کرزی می تواند نقش عمدهء را در عملیات قندهار که یک مرحلهء اساس در جنگ نوسالهء افغانستان تلقی می شود، بازی کند.  ولی کرزی به تجارت گستردهء مواد مخدر، تهدید مخالفین و داشتن ارتباط با «سی، آی، ای» یا سازمان استخبارات مرکزی امریکا، متهم است، ولی وی تمام این اتهامات را رد می کند.  چنین به نظر می رسد که قوماندان ناتو حرف های ولی کرزی را انعکاس داده که گویا وی یا روزی کاندید جایزه اوسکار می شود و یا بد ترین فرد در افغانستان تلقی خواهد شد. ولی کرزی گفته است که وی خواهان خدمت برای مردم و کشورش می باشد. در گذشته مقامات امریکایی ابراز نگرانی کرده بودند که ولی کرزی ممکن تلاش های را که به خاطر به دست آوردن کسب حمایت مردم به راه انداخته می شود، پیچیده بسازد.  توریالی ویسا والی قندهار به طور مستقیم با مردم در تماس است، وی با شاروال ها و ولسوال ها کار می کند تا ادارات را که نماینده گان آن ها از سطوح پایین به بالا دخیل باشند، ایجاد کند.

طراحان جنگ در وزارت دفاع امریکا که برای تصفیه کندهار از حضور طالبان نقشه می کشند، به این نظر اند که برادر رییس جمهور کرزی احمد ولی کرزی در کندهار در راه رسیدن آنها به هدف در این ولایت مشکلات ایجاد می کند.
مقامات نظامی امریکا در این مورد توضیحات دادند. احمد ولی کرزی که رییس شورای ولایتی در کندهار می باشد، به نوشته خبرگزاری رویترز نامش در تجارت غیر قانونی مواد مخدر و ارتباط با سی، آی، ای ذکر می شود.  اما او این ادعا ها را رد می کند و اداره استخبارات مرکزی امریکا هم در این باره توضیحات نمی دهد.  
به نوشته خبرگزاری رویترز در یک اجلاس استماعیه کانگرس در ماه دسمبر سال گذشته، وزیر دفاع امریکا رابرت گیتس گفته بود که ایالات متحده با برادر رییس جمهور کرزی، احمدولی کرزی مشکلات دارد. اما امروز که امریکا می خواهد قلب و افکار مردم کندهار را جلب کند، توجه به نفوذ بیش از حد احمد ولی کرزی در این ولایت بیشتر شده است.

تلاش برای دوباره تحت کنترول آوردن دومین شهر کلان افغانستان یعنی کندهار یک آزمایش برای استراتیژی رییس جمهور اوباما می باشد که می خواهد بعد از هشت سال جنگ در افغانستان از پیشروی طالبان جلوگیری شود. یک مقام بلند رتبه نظامی امریکا اظهار داشت که برادر رییس جمهور کرزی به کارهای که آنها می خواهند در کندهار انجام دهند، یک مشکل به شمار می رود.  یک مقام دیگر وزارت دفاع امریکا اظهار نمود که ایالات متحده بر رییس جمهور کرزی فشار وارد کرده است که فعالیت برادر خود را در کندهار محدود بسازد و تاکید می کند که جنجال در این مورد می تواند کوشش ها را برای جلب اعتماد مردم به حکومت افغانستان در این ولایت که زادگاه طالبان به شمار می رود، به مشکل رو به رو بسازد. حمایت رییس جمهور کرزی از برادرش مانند خار زیر بغل می باشد که برای جلب اعتبار مردم به حکومت ضربه شدید وارد می کند. مذاکرات با سران قومی در کندهار آغاز شده است تا زمینه برای عملیات بزرگ نظامی در این ولایت مساعد شود و تعداد زیاد قوای زمینی تلاش های خود را در این جا آغاز کنند.

قوماندان قوای مرکزی امریکا جنرال دیود پترویس می گوید که در ساحه مبارزه با فساد اداری یک اندازه کار صورت گرفته و یک تعداد افراد در این رابطه دستگیر هم شده اند. اما به گفته جنرال پترویس کار زیاد هنوز در پیش است. محمد ضيا صالحي که يک مقام بلندپايه شوراي امنيت ملي افغانستان است، سالها از "سي آي اي" پول دريافت ميکرده است. نيويارک تايمز اين موضوع را از قول مقامات امريکايي و افغاني بدون ذکر نام آنها، اطلاع داده است.  به گزارش اين روزنامه، معلوم نيست صالحي چه نقشي را براي سي آي اي برعهده داشته است. روشن نيست که آيا او براي "سي آي اي" خبرچيني ميکرده است، يا اين که  در درون حکومت افغانستان از منافع ايالات متحده امريکا دفاع ميکرده است. صالحي در ماه جولاي به ظن دست داشتن در فساد براي مدت کوتاهي در بازداشت به سر برد. پليس افغانستان گفته است، مطابق به تحقيقاتي که صورت گرفته است، او از يک شرکت براي پسرش موتر خواسته است. اين شرکت مظنون است که بنا به سفارش شورشيان و قاچاقبران مواد مخدر و همچنان سياستمداران افغانستان، پولهاي آنها را به خارج انتقال داده است.  فقط چند ساعت پس از آن که صالحي به ظن دست داشتن در فساد بازداشت ميشود، بنا به تقاضاي شخص رييس جمهور کرزي آزاد ميگردد. به گزارش نيويارک تايمز، "سي آي اي" در رهايي او نقشي نداشته است. صالحي تنها مقام افغانستان نيست که مظنون به فساد بوده  و در عين زمان معاش خوار "سي آي اي" نيز ميباشد. چنين اتهامي عليه احمد ولي کرزي، برادر اندر حامد کرزي، رييس جمهور افغانستان نيز وجود دارد. احمد ولي کرزي اين اتهام را رد ميکند.  حامد کرزي به شدت تحت فشار قرار دارد تا عليه فساد در کشورش مبارزه کند. به عقيده حکومت ايالات متحده امريکا،  از نظر باراک اوباما رييس جمهور اين کشور، مبارزه عليه فساد پيششرط يک مبارزه موفقيتآميز عليه طالبان و ايجاد ثبات در افغانستان ميباشد.

چندي قبل سکرترجنرال پیمان ناتو گفت: فساد و بی کفایتی دولت افغانستان به همان اندازه وجود شورشیان، در بی ثباتی مزمن این کشور نقش دارد. وي در مقاله ای در روزنامه آمریکایی واشنگتن پست، نوشته است که جامعه بین المللی برای این که بخواهد دولت افغانستان از عهده اداره کشور برآید، هم از لحاظ جانی و هم مالی، به حد کافی به این کشور خدمت کرده است. وی می نویسد که مقامات افغانستان باید انتخاب های سیاسی مشکلی بکنند و اضافه می کند که افغان ها دولتی می خواهند که شایستگی وفاداری و اعتماد آنان را داشته باشد. 

همچنان جان كري درگفتگوي با ريس جمهورداشت ، ميگويد: كه چنانچه وي بخواهد حمايت مردم امريكا را درشرايطي كه بيشتر نيروهاي امريكايي در جنگ كشته مي‌شوند از دست ندهد، بايد اقدامات خود را درمقابله با فساد جدي بگيرد. دو ديدار جان كري،‌ رئيس كميسيون روابط خارجي سناي امريكا با حامد كرزي درحالي صورت گرفت كه قانون گذاران امريكايي به شدت درباره اين موضوع ترديد دارند كه ايا تلاش‌هاي نظامي مي‌تواند بدون هيچ كمپين مهمي عليه رشوت و اختلاس كه سبب سلب اعتماد مردم به دولت كرزي شده، موفق شود يا خير.

جان كري در جمع خبرنگاران تصريح كرد: گمان مي‌كنم كه طي روزهاي اتي واكنش دولت افغانستان به تلاش‌هاي ضد فساد، آزمايشي كليدي درسنجش توانايي اين كشور درجلب اعتماد مردم و نيز ايجاد دولتي كه ماليات دهندگان امريكايي حاضر شوند از ان حمايت كنند و از همه مهمترحفظ سرمايه كشورما كه همان جان زنان و مردان جوان امريكايي است، باشد. اگرما از مساله‌اي كه مي‌دانيم در حال وقوع است، ‌اطلاع داشته باشيم و دولت افغانستان نسبت به ان واكنشي نداشته باشد، دران صورت براي ما بسيار دشوار خواهد بود كه در چشم خانواده‌هاي امريكايي نگاه كنيم و بگوييم انها براي مساله‌اي كشته شده‌اند كه ارزش نداشت. سفرديگرجان كري چند روزپس ازان انجام شد كه ضيا صالحي‌، يكي از مشاوران دولت به خاطراعمال فشاربه مقامات کشوردر تسهيل يك دوسیه فساد دستگير شد.

مقامات امريكايي از دستگيري صالحي به عنوان دوسیه ای ياد كردند كه ميزان تمايل كرزي براي مبارزه با فساد به بوته آزمايش گذاشته ‌شد و منتظر هستند تا ببينند ايا رئيس جمهور بر روي تحقيقات فساد كه از سوي نيروهاي خاص جرم‌هاي عمده و واحد تحقيقات مسايل حساس كه از سوي مقامات اجراي قانون امريكا و انگلستان تربيت شده‌اند، اعمال محدوديت‌ مي‌كند يا خير. جان كري اظهار داشت كه وي معتقد است كرزي مي‌داند كه مردم امريكا ازنوسال جنگ كه جان بيش ازهزارودوصد زن و مرد امريكايي را گرفته است، خسته شده‌اند.

وي گفت كه جمهوري خواهان و دموكرات‌ها از رویداد‌هايي كه در افغانستان بوقوع میپیوندند و رویداد‌هايي كه  بوقوع نمیپیوندند، خشمگین هستند.اما جديدا شنديموخوانديم که دوسيه نسبتي صالحي حفظ وموصوف بيگناه شناخته شد.

مقام هاي که بالا ترازقانون عمل ميکنند

شرایط موجوده کشور، زدوبند هاي ريس جمهوروتقدم منافع شخصي برمنافع ملي، فساد اجتماعي ، قانون گريزي، زورگويي ، منطقه وقوم پرستي - کشت، تولید وقاچاق مواد مخدر موجب شد كه دولتمداران حاكم ، وزيران بالاترازقانون ( رحيم وفاروق ورد گ ، اسدالله خالد وبرادران ريس جمهور) وجنگجویان سلاحداردركشورازآن استقبال كنند. تولید و قاچاق مواد مخدردرکشورسالانه بیش ازسه میلیارد دالر درآمد دارد كه ازاین میزان سهم دهقانان كمترازده فیصد آن است وقسمت عمده این درآمد، عاید قاچاقچیان وزورمندان می‌شود. با این وجود، مقامات دولتي بارها ازوجود فهرستی از مقامات بلند پایه كه دركارقاچاق موادمخدر فعال هستند، صحبت كرده اند. اعلام نموده بودند كه در صورت لزوم این فهرست رامنتشر خواهد كرد، كاری كه هرگز انجام ندادند. گفته می‌شود اسامی تعدادی از وزرا ومسوولان نظامی و امنیتی دراین فهرست وجود دارد.

اکثر کارشناسان داخلی وخارجی معتقدند یکی از موانع عمده فراروی امنیت و توسعه کشور، موجوديت اشخاص خاص درکابينه دولت ، نورچشمي هاي ريس جمهور( گروپ ويا باند خاص مقام اول کشور) ، قوم ، زبان ومنطقه پرستي ، بيکاره هاي همه کاره وجامع والکمالات کشور( فاروق وردگ ) گسترش فساد اداری و مالی در ادارات دولتی و همچنین نهادهای خارجی می باشد. در این خصوص صاحب نظران معتقدند عوامل متعددی در به وجود آمدن فساد اداری و گسترش آن نقش دارند از جمله معاش اندک کارمندان، عدم دلبستگی آن ها به اهداف اداره، عدم اطمینان کارمندان از آینده کاري وخويشخوري هاي اداري، عدم توجه به شایسته سالاری، فقدان شفافیت و پاسخ گویی در ادارات، عدم ثبات سیاسی و حضور گسترده انجوها و مؤسسات خارجی. به هر حال باید گفت فساد اداری و مالی در کشوری مثل سرزمين ما پیامدهای بسیار منفی بر اوضاع اقتصادی و سیاسی گذاشته است .

این کهنه کاران و دلالان سیاسی از هر راه و طریقی برای کسب قدرت دریغ نمیکنند ، ازجانب ديگراین غاصبان قدرت به نامهای افغان، افغانستانی، برتري خواهي ، امتياززباني ومليتي وحاکميت بي چون چراي خويش ، برضد یکدیگر بی دریغانه وسخاوتمندانه تبلیغات دارند و اما موقعی که مسئله قدرت، چوکی و پول در میان باشد از یک آستین سر بیرون میکنند وموقعيکه به این پدیده خانمانسوز دست یافتند باز همان دیگ است وهمان کاسه و همان آش . این دلالان تبهکار به هیچ قانون، معیار، عهد و پیمان، قسم و قرآن پابند نبوده و تا زمانیکه این دشمنان قسم خورده ملت ستم دیده در معادلات سیاسی و نظامی وطن خود را مطرح نمایند، مردم و کشور روز خوش و خواب راحتی را نخواهند دید.

اگر در پشت پرده سیاسی کشور زد و بندهای پنهان وجود ندارد، پس چگونه فاروق وردگ مگسي هرشيريني ، قاپچي باشي هرمحفل ، بالانشين هربزم ورزم ويارهرشارتي وپارتي است، رحيم وردگ ازروزتولد درپيشاني اش وزارت دفاع حک گرديده و قلمزن تقديراورا باچوکي وپول وناف ويرابا ادارات استخباراتي کشورهاي دورونزديک گره زده است. وزيري که طي نزديک به يک دهه حتا وزارت دفاع نتوانسته است، مالک يک دوبال طياره جنگي وشکاري ، راکت ودافع هوا ، سلاح تهاجمي ، اردوي نيرومند ، سرحدي ، کماندو وزميني باشد که بتوانند مستقلانه عمل نمايند.

درجديد ترين اخبارخوانديم که لواي هواي شيندند افتتاح گرديد واين جزوتام که غرب کشورراتحت پوشش امنيتي هواي خويش قرارميدهد صرف دوبال هليکوپتردارد . (چه خبريبحال وچه وزيرفعال)

اسدالله خالد که ريس جمهورحاضراست بخاطرتقرروي درپست وزارت هرسخني زشتي را قبول وهرانتقادي رابي جواب بگذاردوبه قول معروف يک گوش رادروديگري را ديوارسازدوپنبه ي تروتازهي رابگوش گذاشته بخواب عميق برود وبه هيچ آوازوصداي ملت جواب ندهد.

اين است دموکراسي وحاکميت رسانه ي ودولت مردم سالاري . (آفرين جناب ريس جمهور) ، زملانيکه انتقادات ازحد گذشت ، فقط وفقط يک گريه جانانه وزنانه ، گره بازکن همه ملامتي ها ميشود.

حديث خدمتگذاري احمد ولي کرزي را بصورت مستند وشفاف دربالا گفتيم ونوشتيم .

جبار ثابت لوي ثارنوال سابق که درسالهاي ميان ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۸ اعلام جهاد عليه فساد کرد، گفت خيلي زود متوجه شد که برخي اعضاي مقامات بالا فراتر از قانون قرار دارند که شامل اعضاي پارلمان ، واليان و وزراي کابينه دولت مي شوند. وي خواست در اين باره افشاگري کند ولي نتوانست . او طبق قانون اساسي نامه هايي به پارلمان نوشت و خواستار صدور اجازه تحقيق درباره بيست و دو تن از اعضاي مجلس شد.از اختلاس گرفته تا قتل، ولي نامه هاي مکرر وي در دستور کار مجلس قرار نگرفت. ثابت پيش از آنکه در سال ۲۰۰۸ برکنار شود بيش از سيصد تن از مقامات ولايتي را متهم به فساد کرد برخي از آنها محکوم شدند ولي هيچ يک تا بحال به زندان نيافتادند.

اوباما و ديگر رهبران دنيا ازريس جمهور خواسته اند قول خود را براي مبارزه با فساد جامه عمل بپوشاند. کرزي گفته است مسئوليت مبارزه با فساد بر دوش کشور هاي کمک کننده هم هست آن هم به دليل مديريت ضعيف در خرج کردن کمکها در طرحهاي توسعه اي و اين چيزي است که مقامهاي سازمان ملل نيز نسبت به آن نگرانند. برخي آگاهان براين باورند تا وقتي که کرزي با نورچشمي هاي گروپش ، باوزيران کابينه ، اعضاي منغت جوي پارلمان وجنگ سالاران ارتباط نزديک دارد نمي تواند با فساد مبارزه کند.

همچنان همه ساله ازکشور به خارج ، عمده تاً به دوبی ، بصورت غیر قانونی سه میلیارد دالر پول نقد انتقال داده میشود. تلویزیون طلوع اعلامیه نماینده نماینده گی دیپلوماتیک امریکا در کابل انتونی وینگ را در سیمینار سه روز در پایتخت کشور ، که به این موضوع وقف شده بود، نقل نموده ، که در ان موصوف گفته بود ، که تنها در هجده روز اخیر از طریق میدان بین المللی هوایی کابل به دوبی يکصدونود میلیون دالر نقده بیرون برده شده است. سیمینار به تحقق اغاز پروگرام جامع مبارزه با فساد در عمل وقف شده بود ، که راجع به ان رئیس جمهور بتاریخ نوزده نوامبر در مراسم تحلیف اعلان نموده بود. قرار معلومات وزارت مالیه ، در انتقال غیر قانونی پول از طریق میدان هوایی بین المللی کابل و نقاط دیگر سرحدی هم شرکت های داخلی و هم خارجی دخیل می باشند. انتقال غیر قانونی اسعار زیان جدی را به عواید اسعاری دولت میرساند. وزارت مالیه اشاره میکند، که ارگانهای امنیتی به فعالیت غیر قانونی چنین شرکت ها مساعدت میکنند. ولی قرار معلومات پولیس سرحدی و گمرک میدان هوایی کابل ، بیشتر از همه در مساله انتقال غیر قانونی پول به خارج بانک های کشوردست دارند ، که اجازه رسمی خروج اسعار نقده هنگفت را به خارج از طریق سرحد صادر میکنند ، و همچنان بانک مرکزی ، که به این بانک ها جواز میدهد. مبلغ خروج اسعار نقده ازکشور به امارات متحده عربی معادل کمک است ، که بانک جهانی از فوند خاص بازسازی اقتصاد وطن به حساب حق العضویت های کشورهای کمک کننده میکند.

دراينجا جالب است به سخن يک دهقاني ساده کشورعطف توجه نمايم :

چند سال قبل شهرکندزشاهد جلسه یی رسمی وعام درمورد مواد مخدربود. دراین ميتنگ علاوه برهیئات بلند پایه ی وزارت داخله ازپایتخت، مسئولین ولایت کندز، برخی از روسای ولایت بغلان، نماینده ی سازمان ملل، فرمانده تیم بازسازی ولایتی درکندزوتعدادکثیری ازمردم شرکت ورزیده بودند. درينجا شخص ریش سفیدی ا زوسط مردم که لباس محلی ودهقانی به تن داشت بلند شد واجازه خواست تا درمحفل سخنراني نمايد ، به ستیژ سخنرانی آمد ودرعقب مایک قرار گرفت. خودرا معرفی کرد که یک دهقان زمین دارازخان آباد است. سپس با جرئت وقیافه ی حق به جانب نه به عنوان یک گنهکاریکه درزمینش تریاک می کارد وآنرا میفروشد گفت: امسا ل همه زمین هایم را تریاک کاشتم وپارسال هم چنین کرده بودم. اما تریاک را من با مرکب خودم به بیرون از افغانستان نمی برم . این شما هستید که با آن موترهای شیشه سیاه خود به خارج ازسرحد نقل میدهید وبه آدم های مثل خود قدرتمند که وزیر، رئیس، والی، قوماندا ن  وجنرال اند تحویل می دهید. آ نها نیزآنرا تا اروپا وامریکا می رسانند. حالا این مربوط به شما است که چه وقت ازاین کار وازاین تجارت دست می کشید وتریاک را ازما نمی خرید تا ما هم دیگردرزمین خود کشت نکنیم. وقتی دهقان خان آبا دی این اظهارات را بیان داشت سروصدا یی مجلس را فراگرفت.

تعدادی کف می زدند. جمعی آفرین میگفتند ومقامات دولتی بیشترمی خندیدند وبا حیرت جانب دهقان می دیدند ونگاه های معنی داری میان خود رد وبدل میکردند. آن شخص درمیان سروصداها وخنده ها درستیژ باقی ماند وازمردم خواست تا چند لحظه خاموش باشند که هنوز گپ هایش تمام نشده است. بعداً ادامه داده گفت: این گپ ا ول من است . گپ دوم اینکه دولت مارا که خداوند ازسرما کم نکند برای گندم، برنج وغله ی من بازارفروش پیدا نماید تا دیگردرزمین خود تریاک کشت نکنم. از خان آباد که روزی به گدام افغانستان یاد می شد غله فراوانی به جاهای دیگر وطن ما انتقال میافت. اما حالا برنج وگندم من حتی ازسالهای گذشته درانبارهایم باقی مانده است. آ نرا کسی نمی خرد واگر به فروش هم میرسد آنچنان ارزان است که ازفروش چند سیرگندم وبرنج یک جنس ناچیز خارجی مورد ضرورت را هم خریده نمی توانم. با وجود این ارزانی غله به عوض گندم وبرنج من دربازاروطنم، بیشترغله ی پاکستانی است وغله ی پاکستانی بازار خرید دارد. 

سه ماه بعد از آن سخنا ن صاف وپوست کنده دهقان خان آبادی ، بارنت روبین مدیرارشد مرکزهمکاری های بین المللی پوهنتون نیویارک درمصاحبه ي گفت: پیش ازهمه هنوز درکابینه دولت افغانستان تعدادی ازقاچقچیان عمده ی مواد مخدروجود دارند. هنوز قاچقچیان مواد مخدر دررأس واحد های نظامی قراردارند که تا کنون یکجا با واحد های امریکا علیه طالبان می جنگند. بناً تا وقتیکه قاچقچیان مواد مخدرقدرت را دراختیار دارند وبا امریکایی ها کارمیکنند هیچ کس اقدامات امریکا را علیه نابود کردن مزارع مواد مخدر جدی نخواهد گرفت.  پس از اظهارات روبین، ماه بعد یک روزنامه معروف امریکایی برخی از قاچاقچیان قدرتمند مواد مخدر را که در دولت تا سطح وزیروحتی بالا ترازآن صلاحیت وقدرت داشتند افشاء کرد. روزنامه ازعارف نورزایی وزیرسرحدات در کابینه دوره انتقالی، ازغفار آخند زاده والی ولایت هلمند وازاحمد ولی کرزی برادرحامد کرزی رئیس جمهور نام برد که درتجارت وقاچاق مواد مخدر دست دارند. احمد ولی کرزی شوهر خواهرعارف نورزایی وزیر قبلی سرحدات است.

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید

 
Design downloaded from free website templates.